Hlavní navigace

Co přineslo Treasury Management Forum

14. 6. 2011

Sdílet

Hlídání likvidity, zajištění rizik a investiční možnosti v době po finanční krizi – to byla hlavní témata setkání treasury manažerů, které se konalo 9. 6. 2011 v pražském hotelu Olympik Tristar. Mediálním partnerem akce byl i CFO World.

Česká Asociace Treasury zvolila ve spolupráci s pořádající agenturou top vision pro letošní již 9. výroční Treasury Management Forum nanejvýš aktuální témata. Organizátorům se podařilo získat přední odborníky a zajímavé osobnosti. Svědčila o tom hojná účast a pozornost účastníků, kteří v některých chvílích nabitého programu řešili těžké dilema, jak být na dvou místech zároveň. Vedle hlavního programu probíhaly totiž paralelní workshopy se stejně atraktivními tématy a odborníky.

K řízení treasury a likvidity zaujaly zejména konkrétní příspěvky, které demonstrovaly řešení určitého problému nebo projektu. Tak například Citibank předvedla řešení regionálního řízení treasury a likvidity pro firmu Marks and Spencer v regionu Česká republika, Polsko, Slovensko a pobaltské státy. Společnost LLP Group zase prezentovala projekt aplikace Microsoft Dynamics CRM pro Raiffeisenbank, která potřebovala sjednotit informační databáze ke zlepšení obsluhy klientů a omezit rizika ztráty či zneužití dat.

 

Osoby a obsazení

Velkou pozornost účastníci fóra věnovali tématu transfer pricing, o kterém se letos diskutovalo na fóru vůbec poprvé, a jenž se s rostoucím počtem holdingů a propojení společností stává stále aktuálnější. Lubomír Moučka, senior manažer daňového oddělení KPMG, zaujal zejména daňovými aspekty stanovování cen při vnitropodnikových transakcích.

K tématu řízení rizika účastníky zaujalo vystoupení společnosti Coface Czech o komplexním řešení úvěrového rizika při obchodování se zahraničím. Jak zdůraznil Martin Růžička, manažer Coface Czech, ekonomická krize je sice na ústupu, ale u čtvrtiny firem, které se dostávají do insolvence, jsou důvodem jejich potíží nesplněné závazky ze strany obchodních partnerů. Proto kvalitní informace o obchodních partnerech, pojištění, profesionální správě a inkasu pohledávek dávají nejen záruku úspěšné realizace obchodu, ale podstatným způsobem omezují rizika finančních potíží.

Velké pozornosti se těšil workshop týmu společnosti KPMG Česká republika pod vedením Zdeňka Tůmy. Ukázal největší chyby, kterých se zejména střední firmy dopouštějí v rizikovém managementu. Odborníci z KPMG analyzovali jejich příčiny a přispěli praktickými radami a ukázkami k jejich řešení.

Prezentace i workshopy na téma nových pohledů na investiční možnosti a zajišťovací instrumenty v období po finanční krizi a otřesech kapitálových trhů měly špičkovou úroveň a připravili je odborníci ze společností Patria, Bloomberg, Citibank či Arko či Oxyscapital.

V závěrečném bloku zazněly i dvě pozoruhodné makroekonomické predikce pro nejbližší období od Jana Vejmělka, vedoucího ekonoma Komerční banky, a Zdeňka Tůmy z KPMG. Přestože každý z nich vycházel ve své prognóze z jiných předpokladů, překvapivě se shodli v očekávaných datech – růst cca 1 % ročně, už jen velmi mírně posilující koruna a udržení nízké míry inflace i po úpravě DPH.

Jan Vejmělek vidí hlavní bariéry rychlejšího růstu české ekonomiky v nepříznivém demografickém vývoji, nepružném trhu práce, vyprchávající atraktivitě pro zahraniční investory, přetrvávající slabé technologické připravenosti, korupci a nefunkčnosti státní správy. Zdeněk Tůma se však domnívá, že zpomalení růstu v příštích letech je zejména logickým vyústěním vývoje. Skončil poprivatizační a transformační boom a česká ekonomika už nemá tak dynamický potenciál. Je však optimistický a věří v její atraktivitu pro investory. Problémy s korupcí či nefunkčností soudů či jiných institucí jsou podle něj dlouhotrvající a jejich vliv nelze přeceňovat. Stejně tak Tůma nepřisuzuje významnější roli ani nepříznivému demografickému vývoji, protože může být vyvažován imigrací, a český trh práce je podle něj flexibilnější než v řadě ostatních zemí, například v Německu.

Oba odborníci se shodují v tom, že v nejbližších letech není aktuální přechod na euro, i když z dlouhodobějšího hlediska to vidí jako pravděpodobný a logický krok.

 

Příležitost se osobně podívat...

Fórum bylo zakončeno slavnostním vyhlášením Treasury Managera roku, kterým se stal letos Petr Vohralík, ředitel finančního odboru Českých drah, především za to, že dokázal nastavit systém řízení rizik v tomto státním podniku a připravit emisi eurobondů.

Ivan Haco, prezident České Asociace Treasury, hodnotí letošní 9. Treasury Manager Forum pozitivně: "Po loňském otestování jsme letos přikročili k ještě většímu odklonu od čistě treasury prezentací, a přestože základem výroční treasury konference bylo a vždy bude téma cash flow, řízení likvidity, investování, řízení rizik či kreditní pojištění, více jsme posluchače nasměrovali k IT řešením využitelným v našem oboru. Může treasurerovi ulehčit těžkou práci s denním získáváním dat, která potřebuje co nejrychleji zpracovat a teprve po těchto neviditelných procesech může začít sledovat vývoj financí ve firmě a provádět transakce, které již všichni vidíme a podle nichž je treasurer hodnocen.

Proto jsme byli rádi, že účast na akci přijali i provozovatelé světově známých systémů pro zpracování finančních dat Bloomberg a Salmon, kterým v ČR zdatně sekunduje systém firmy Patria. Účastníci, kterých se sešlo i letos velké množství, tak měli příležitost se osobně podívat, v čem jsou rozdíly mezi jednotlivými systémy a přenesou si tyto informace do firem."

 

Na snímku zleva doprava: Lenka Belingerová, financial manager UNIPETROL SERVICES, Ivan Haco, prezident České Asociace Treasury, vítěz Treasury manager roku Petr Vohralík, ředitel finančního odboru Českých drah

 

 

 

CS24

Ilustrační foto: © Tomislav Forgo - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?