Hlavní navigace

ČR se prudce zlepšila v čerpání z evropských fondů

24. 6. 2011

Sdílet

Nejúspěšnějším operačním programem je – měřeno výší částky v podepsaných smlouvách – operační program Doprava: z celkových 6,793 miliardy eur je kontrahováno již celých 97 procent a vyplaceno bylo 55 procent.

Podle včera zveřejněné studie KPMG EU Funds in Central and Eastern Europe – Progress report 2007-10 se Česká republika v čerpání evropských dotací vyšplhala do první pětky zemí regionu střední a východní Evropy.

Celkem je pro období 2007 až 2013 v operačních programech v ČR alokováno téměř 31 miliard eur. Za poslední čtyři roky byly s příjemci dotací podepsány kontrakty v celkové hodnotě 17,2 miliardy eur a vyplaceno bylo 8,1 miliardy eur.

„Zatímco ještě v loňském roce byla Česká republika v čerpání z evropských fondů spíše pod průměrem regionu, letos jsou výsledky výrazně lepší. Ukazuje se, že se zřejmě povedlo české žadatele o dotace aktivizovat,“ komentuje výsledky studie Eva Racková, Partner, KPMG Česká republika. Česko se v čerpání evropských dotací dostalo do první pětice zemí regionu střední a východní Evropy. Nejúspěšnější v čerpání je Lotyšsko a Litva. Naopak pod průměrem se dlouhodobě pohybuje Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko.

Také z hlediska již vyplacených dotací je Česká republika v první pětce. Operační programy v ČR vyplatily konkrétním příjemcům dotací již více než čtvrtinu z celkové alokované částky. Naopak nejméně vyplatily operační programy v Rumunsku, Bulharsku a Polsku.

 

Sláva a hanba 

Nejúspěšnějším operačním programem v ČR je – měřeno výší částky v podepsaných smlouvách – operační program Doprava: z celkových 6,793 miliardy eur je kontrahováno již celých 97 procent a vyplaceno bylo 55 procent. „Vzhledem k tomu, že na dopravu lze čerpat z vůbec nejvyšší alokované částky ze všech programů v ČR, je to opravdu velmi dobrý výsledek,“ hodnotí Eva Racková.

Naopak „nejslabší“ je operační program Životní prostředí, v němž bylo z celkové částky 5,792 miliard eur zatím v České republice kontrahováno pouhých 16 procent. Ve všech operačních programech fungujících na území České republiky je tak v tuto chvíli připraveno ještě necelých 14 miliard eur čekajících na žadatele o granty.

 

Čerpání dotací v regionu střední a východní Evropy 

Od roku 2007 bylo ve střední a východní Evropě z celkové alokované částky 208,3 miliardy eur již 110,2 miliardy kontrahováno a 36,3 miliardy vyplaceno konkrétním příjemcům. „S trochou nadsázky lze říci, že co se evropských dotací týče, vstupujeme do druhého poločasu,“ domnívá se Eva Racková.

Česká republika se se svými 31 miliardami eur celkem alokovaných v operačních programech řadí mezi země s vůbec nejvyšší podporou v rámci regionu. Úplně nejštědřejší podporu získalo Polsko (82,1 miliardy eur), nejmenší naopak Estonsko (4,1 miliardy eur). Vydělíme-li ovšem tyto alokované částky počtem obyvatel té které země, pořadí se významně změní. Z tohoto pohledu totiž vede Estonsko s 3 035 eury na obyvatele, následované Českou republikou, kde připadá na jednoho obyvatele dotační podpora ve výši 3 009 eur. Nejmenší částka pak vychází pro Rumuny (1 078 eur per capita).

CS24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?