Hlavní navigace

D&B snížila rating Rakousku a Slovinsku

25. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © kasto - Fotolia.com
Nedojde-li k zásadním nápravným opatřením, může Slovinsko spadnout ke dnu, odkud již není návratu. Soukromí investoři odmítnou pojistit rostoucí závazky země.

Jak bylo dnes oznámeno, poradenská společnost Dun & Bradstreet (D&B) v  září snížila rating dalším dvěma evropským státům – Rakousku a Slovinsku. Rakousko trápí zpomalování evropských ekonomik, zatímco Slovinsko bojuje s vážnými problémy bankovního sektoru. Dun & Bradstreet v letošním roce zhoršila hodnocení již deseti evropským zemím. Ke zvýšení ratingu D&B v rámci Evropy nepřistoupila ani v jednom případě. Svými politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 134 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku. V letošním roce D&B snížila rating již deseti evropským zemím. Kromě Rakouska a Slovinska se jedná také o Českou republiku, Maďarsko, Německo, Španělsko, Francii, Řecko, Nizozemsko a Rumunsko.

 

Jak je ti, Rakousko?

Zářijové snížení ratingu Rakouska v kategorii nízkého rizika návratnosti investice (z BD2a na DB2b) souvisí se zpomalováním tamní ekonomiky, špatnými vyhlídkami pro exportéry a také domácími korupčními skandály, které opět upozornily na rezervy Rakouska v oblasti boje s korupcí. „Přesto, že rakouská ekonomika i ve 2. kvartálu rostla, spotřebitelé jsou stále pesimističtější ohledně vyhlídek pro dalších dvanáct měsíců. Zpomalení domácí poptávky je navíc doprovázeno zhoršujícím se vnějším prostředím v eurozóně, nejvýznamnějšího rakouského obchodního partnera, stejně jako zpomalováním většiny východoevropských ekonomik,“ komentuje důvody snížení ratingu Rakouska Alena Seoud, ředitelka Dun & Bradstreet pro Čechy a Slovensko. 

Soubor vzájemně souvisejících problémů s likviditou je důvodem snížení ratignu Slovinska z kategorie nízkého rizika návratnosti investice (DB2d) na stupeň mírného rizika návratnosti investice (DB3a), o kterém Dun & Bradstreet rozhodla v průběhu září. „Slovinská ekonomika je zatížena dluhy, které vypluly na povrch po prasknutí předkrizové investiční bubliny, zejména v oblasti nemovitostí a následného zpomalení ekonomiky. To způsobuje vážné problémy bankovního sektoru, kde se zvýšil podíl nesplácených úvěrů na 11,8 %. Aby banky splnily předpisy EU, musí zvýšit poměr aktiv na 9 %, a proto potřebují finanční injekci. Soukromý kapitál je v současné situaci prakticky nedosažitelný z důvodů obav investorů před toxickými aktivy,“ říká Alena Seoud s tím, že bankovní sektor je čím dál závislejší na financování z EU. „Pokud Slovinsko neobdrží finanční prostředky, může zde vypuknout bankovní krize s velmi negativními důsledky pro celou ekonomiku,“ shrnula ředitelka D&B. S problémy se potýká také podnikatelská sféra. Ziskovost firem je o dvě třetiny nižší než ve srovnání s předkrizovým vrcholem, úpadek hrozí díky zadlužení mnoha společnostem, zejména z oblasti finančních služeb, pojištění a stavebnictví. Podrážděná politická situace ve Slovinsku problémy řešit nepomáhá. Vláda odložila debatu o zákonu, který by měl zajistit vyrovnaný státní rozpočet od roku 2015, což podporuje spekulace o tom, že stát nebude schopen zvládnout narůstající veřejný dluh. Přitom již aktuální situace je alarmující – stát neplatí včas svým dodavatelům, hlavně stavebním firmám, které tak nejsou schopny splácet dluhy vůči bankám. Vládě se na druhou stranu daří vyrovnávat závazky vůči zahraničním věřitelům, nicméně důvěra slábne a dlouhodobé výnosy z dluhopisů přesahují 7 %,“ komentuje dále výsledky analýzy Alena Seoud z D&B. „Nedojde-li k zásadním nápravným opatřením, může Slovinsko spadnout ke dnu, odkud již není návratu. Soukromí investoři odmítnou pojistit rostoucí závazky země a Slovinsko se přiblíží bankrotu. Stejně jako v případě Irska a Španělska, slovinská vláda a bankovní systém společně táhnou zemi do propasti,“ uzavřela Alena Seoud.

 

Vzhůru na šťastný sever

Nejpříznivější investiční klima v Evropě má Norsko, Švédsko a Švýcarsko, jejichž rating D&B stanovila na stupni nejnižšího rizika investice (DB1d). Z této elitní skupiny letos vypadlo Německo, náš nejvýznamnější obchodní partner, u kterého došlo k poklesu vnímání rizik z obchodního styku na hladinu nízkého rizika návratnosti investice (DB2a). Česká republika, které Dun & Bradstreet v červenci snížila rating o dva stupně, je hodnocena na úrovni mírného rizika návratnosti investice (DB3c), Polsko je zařazeno ve stejné kategorii, nicméně o dva kvartily výše (DB3a). Aktuální mezinárodní rating Slovenska je stanoven na úrovni nízkého rizika návratnosti investice (DB2d).

 

Aktuální ratingové hodnocení vybraných evropských zemí

Země

Ratingový stupeň

Slovní popis

Snížení ratingu v r. 2012

Norsko

DB1d

 nejnižší riziko návratnosti investic

Ne

Švédsko

DB1d

 nejnižší riziko návratnosti investic

Ne

Švýcarsko

DB1d

 nejnižší riziko návratnosti investic

Ne

Německo

DB2a

 nízké riziko návratnosti investic

Ano

Rakousko

DB2b

 nízké riziko návratnosti investic

Ano

Francie

DB2b

 nízké riziko návratnosti investic

Ano

Anglie

DB2b

 nízké riziko návratnosti investic

Ne

Nizozemí

DB2b

 nízké riziko návratnosti investic

Ano

Dánsko

DB2c

 nízké riziko návratnosti investic

Ne

Belgie

DB2d

 nízké riziko návratnosti investic

Ne

Slovensko

DB2d

 nízké riziko návratnosti investic

Ne

Polsko

DB3a

 mírné riziko návratnosti investic

Ne

Slovinsko

DB3a

 mírné riziko návratnosti investic

Ano

Česká republika

DB3c

 mírné riziko návratnosti investic

Ano

Kypr

DB3d

 mírné riziko návratnosti investic

Ne

Itálie

DB3d

 mírné riziko návratnosti investic

Ne

Bulharsko

DB4a

 střední riziko návratnosti investic

Ne

Rumunsko

DB4c

 střední riziko návratnosti investic

Ano

Maďarsko

DB4d

 střední riziko návratnosti investic

Ano

Španělsko

DB4d

 střední riziko návratnosti investic

Ano

Řecko

DB5c

 vysoké riziko návratnosti investic

Ano

Zdroj: Dun & Bradstreet

 

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let. 

Politické riziko

situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí

Komerční riziko

neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko

 míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí

Externí riziko

 stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

         

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic        

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?