Hlavní navigace

Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb.

25. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Od 1. 4. 2012 je účinná novela zákona o veřejných zakázkách, která si dává za cíl zlepšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a posílení možnosti kontroly vynakládání veřejných prostředků.

K tomuto datu došlo ke snížení limitů, podle kterých se za podlimitní veřejnou zakázku považuje taková zakázka, jejíž hodnota činí 1 milión korun českých bez DPH, a podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce je zakázka, jejíž hodnota činí 3 milióny korun českých bez DPH. Výhledově by hodnoty podlimitních veřejných zakázek měly být od 1. 1. 2014 sjednoceny na 1 miliónu korun českých bez DPH. 

Nově zavádí novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. pojem významná veřejná zakázka, která podle konkrétního zadavatele činí nejméně 30 nebo 50 miliónů korun českých. Účelem této nové kategorie je přísnější režim zadávacího řízení spočívající ve schválení odůvodnění zakázky příslušným subjektem nebo nejméně devítičlennou hodnotící komisí. 

V neposlední řadě má zadavatel povinnost zrušit zadávací řízení v případě, že by měl hodnotit méně než tři nabídky. V takovém případě nesmí otevírat obálky. Tato obligatorní povinnost se neuplatní pouze v případě, že zadavatel oznámí Úřadu pro ochranu pro hospodářskou soutěž, že na relevantním trhu neexistuje pět odpovídajících dodavatelů.

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?