Hlavní navigace

Další bič na nebohé solárníky?

10. 1. 2012

Sdílet

Proč by za recyklaci fotovoltaických panelů měli provozovatelé solárních elektráren platit dvakrát?

Senátem PČR právě projednávaný návrh zákona o podporovaných zdrojích energie má provozovatelům solárních elektráren uložit povinnost přispívat na zpětný odběr, zpracování a recyklaci vysloužilých fotovoltaických panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013. České republice tak může hrozit další vlna arbitráží kvůli opakovanému retroaktivnímu zásahu do podnikatelské prostředí v oblasti solární energetiky. Pokud by totiž návrh zákona byl přijat v předkládané podobě, znamenalo by to dvojnásobné zatížení výrobců i provozovatelů solárních elektráren za tytéž panely. V současné podobě návrh zákona zcela opomíjí fakt, že 90 % evropských výrobců a importérů fotovoltaických panelů již od roku 2007 na jejich zpětný odběr a recyklaci přispívá v rámci evropské asociace PV CYCLE. 

„Proč by za recyklaci fotovoltaických panelů měli provozovatelé solárních elektráren platit dvakrát?“ ptá se Frank Schulte, generální sekretář sdružení IPVIC. Podle něj totiž většina dodavatelů panelů již recyklační poplatek zahrnula do svých cen. „Na zpětný odběr panelů by tak měli přispívat jen provozovatelé panelů od výrobců, kteří do PV CYCLE ještě nepřispívají,“ vysvětlil Schulte.

 

Zacházení s elektroodpadem regulovat systémově... 

Česká legislativa ukládá povinnost přispívat na recyklaci elektroodpadu výrobcům. Na úrovni EU jsou fotovoltaické panely k elektroodpadu řazeny. Nově schvalovaný návrh zákona by tedy měl zacházení s elektroodpadem regulovat systémově bez dvojího postihu provozovatelů. Jan Clyncke, výkonný ředitel asociace PV CYCLE dodává, že „tedy není nutné znovu objevovat něco, co již několik let v Evropě funguje." 

Většina fotovoltaických panelů na českém trhu pochází od výrobců nebo importérů ze západní Evropy a Číny. Z nich je 90% součástí sdružení PV CYCLE. Jeho členové přispívají na recyklaci podle výše svého obratu a hmotnosti fotovoltaických panelů prodaných v EU za uplynulý rok. Už v roce 2012 budou všichni členové poskytovat záruku formou vázaného bankovního účtu na odstranění elektroodpadu z fotovoltaických panelů, které se v něj promění nejdříve za 20 let. PV CYCLE má v Evropě již nyní 185 certifikovaných sběrných míst, v České republice jsou dosud dvě. Cílem asociace je sesbírat 85 % vysloužilých panelů, jakož i panelů od výrobců, kteří zbankrotovali před 1. lednem 2011, s průměrnou mírou recyklace 80 % hmotnosti do roku 2015 a 85 % do roku 2020. Evropská komise přitom v návrhu revidované směrnice o elektroodpadu stanovuje cíl sběru do roku 2016 v rozmezí 45 až 65 %. 

„Česká fotovoltaická průmyslová asociace se připojuje k návrhu, aby tato zdvojená platba nákladů za recyklaci byla odstraněna a aby z povinnosti, kterou návrh zákona o podporovaných zdrojích elektrické energie zavádí, byly vyňaty ty subjekty, které již recyklaci řeší a hradí v rámci PV CYCLE,“ sděluje Zuzana Musilová, generální sekretář CZEPHO.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: PV CYCLE, IPVIC, CZEPHO 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku