Hlavní navigace

Digitální zkušenosti zaměstnanců mohou přispět k firemnímu úspěchu

7. 2. 2020

Sdílet

 Autor: © Scanrail - Fotolia.com
Digitalizace a využívání digitálních technologií ve společnostech může přispět k obchodnímu růstu a pomůže přilákat a udržet schopné pracovníky.

Studie, kterou v roce 2019 uskutečnila společnost VMware v regionu EMEA, ukázala, že firmy, které vykazují rychlý růst a více investují do digitální zkušenosti svých zaměstnanců, častěji dosahují obchodního růstu, mají progresivnější kulturu, dokážou lépe udržet pracovní sílu a těší se vysokému hodnocení pracovníků jako nejlepší zaměstnavatel.

 

Dvě třetiny zaměstnanců v tomto průzkumu uvedly, že flexibilita digitálních nástrojů potřebných k práci by ovlivnila jejich rozhodnutí ucházet se o nabízenou pozici nebo ji přijmout. Podobně 70 % všech respondentů říká, že jejich současný zaměstnavatel by na tuto otázku měl klást větší důraz.

Úvahy o digitální transformaci se příliš často zaměřují na technologie a opomíjejí klíčový předpoklad úspěchu, kterým je schopnost přilákat a udržet nejlepší pracovníky. V konkurenčním boji o ty nejlepší upřednostňují firmy zkušenost zaměstnanců, která zahrnuje technologie, pracovní styl a firemní kulturu.

 

„Klíčem k úspěchu každé firmy je lidský kapitál. Umožňuje jí inovovat, realizovat obchodní strategie a získat prvenství na trhu. Zaměstnanci dnes snáze nacházejí pracovní příležitosti, které vyhovují jejich životnímu stylu a kariérním cílům.

Zaměstnavatelé proto nemají na výběr a musejí na trhu práce tvrdě bojovat o jejich přízeň,“ říká Jean Pierre Brulard, viceprezident společnosti VMware a generální ředitel pro region EMEA, a dodává: „Poskytování digitální zkušenosti, která dá zaměstnancům flexibilitu včetně možnosti volby způsobu práce, firmám pomůže získávat a udržet nejlepší pracovníky, jaké potřebují, a ve výsledku podpoří jejich rozkvět.“

 

Pokud však firmy mají mít prospěch z technologií pro digitální pracovní prostředí, musejí zlepšovat digitální zkušenost zaměstnanců prostřednictvím lepší spolupráce mezi HR a IT oddělením. Pracovníci potřebují vyjasnit, kdo je odpovědný za zajišťování pozitivní digitální zkušenosti.

 

„Digitalizace pracovního prostředí je mílovými kroky postupující proces, který klade zvýšené nároky jak na zaměstnance v dělnických pozicích, tak na THP pracovníky a ovlivňuje i manažery. Virtuálnost prostředí, ve kterém pracujeme, komplexnost systémů, ochrana dat, práce s kolaborativními roboty – jsou jen některými praktickými případy, se kterými se v této oblasti v rámci ABB v České republice setkáváme. Pro manažery, od liniových přes střední až po top management, je dnes již běžnou součástí pracovních benefitů, že mohou pracovat odkudkoli bez obav z narušení nebo ztráty důležitých dat,“ říká k tématu Magdalena Válková, manažerka lidských zdrojů pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti ABB.

 

Výzkum navíc ukazuje, že firmy s vyšším tempem růstu v průměru poskytují zaměstnancům více faktorů digitální zkušenosti, mezi něž patří přístup k zařízením, nástrojům a technologiím bez ohledu na místo výkonu práce. Podniky, které jsou málo výkonné nebo nevykazují růst, mají zase podstatně menší tendenci umožňovat zaměstnancům pracovat na jejich soukromých zařízeních, poskytovat od prvního dne přístup k aplikacím, jež podporují produktivitu, nebo dávat k dispozici aplikace pro nejdůležitější činnosti na libovolném zařízení (vyjma e-mailu).

 

CS24

Respondenti, kteří mají svobodu pracovat kdekoli jinde stejně snadno jako v kanceláři, podstatně častěji uvádějí, že jsou hrdí na svoji firmu, než ti, jimž zaměstnavatel takovou svobodu neposkytuje (71 % oproti 27 %). Častěji také popisují svoji firemní kulturu jako progresivní (73 % oproti 25 %), jejich organizace bývají hodnoceny jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů (71 % oproti 28 %) a umožňují dobře vyvážit pracovní a soukromý život (70 % oproti 28 %).

 

Byl pro vás článek přínosný?