Hlavní navigace

Důvěřuj, ale prověřuj: online bonita firem zdarma

30. 11. 2010

Sdílet

Nová bezplatná služba od společnosti Credit Check hodnotí firmy – za pomoci jednoduchého semaforu – obdobně jako bankovní instituce.

Společnost Credit Check představila novou službu pro vyhodnocení bonity českých firem – Creditcheck. Ta je dostupná zdarma na webu nebo v ekonomických informačních systémech od bezmála 40 partnerů. Firmy i jednotlivci si tak mohou, na základě identifikačního čísla či jména společnosti, dát prověřit jakoukoliv organizaci obdobným způsobem, jakým vyhodnocují bonitu bankovní domy při poskytování úvěru. Výsledek je zobrazen formou jednoduchého semaforu, což kromě úspory peněz přináší uživatelům i zásadní úsporu času nutného na neustálé prověřování odběratelů v mnoha databázích.

Po více než dvou letech od začátku finanční krize jsou kapitálové rezervy mnoha firem vyčerpány a přístup k úvěrům je stále omezený. V případě jakéhokoliv dalšího nejistého vývoje jak v ekonomice, tak ve společnosti už nemají mnoho prostoru pro finanční manévrování. Proto je nutné víc než kdy dříve odhalovat případné potíže obchodních partnerů a je třeba zajistit jejich neustálé monitorování, které poskytne informace pro včasné zajištění úvěrových rizik. Tak mohou firmy efektivně předejít vlastním problémům.

 

Nikdy nevíš, s kým mluvíš… 

V České republice bylo od počátku roku 2010 do září podáno více než 11 000 insolvenčních návrhů na necelých 10 000 subjektů, čímž byl počet návrhů za celý loňský rok již nyní překonán o pětinu. Asi 50 % návrhů týkajících se právnických osob pak končí prohlášením o úpadku, což znamená konkurz nebo reorganizaci. Z uvedených důvodů významně roste zájem českých podniků o efektivní prověřování svých partnerů, které při zahájení spolupráce nebo následné fakturaci minimalizuje riziko vzniku nedobytné pohledávky a následného zadlužování. 

Služba Creditcheck umožňuje předcházet řadě rizikových situací, mezi které patří například neplacení závazků, druhotná platební neschopnost, nadměrné úvěrování odběratelů, problémy s hotovostí či vymáhání pohledávek a s tím spojené další náklady.

„Všichni společně jsme svědky obtížné ekonomické situace, kdy je potřeba nejen dostatečně prověřovat každého nového odběratele, ale především neustále monitorovat situaci u všech stávajících, a tím získat možnost včasného zajištění proti rizikům,“ říká Pavel Macek, ředitel společnosti Credit Check. „Stejně jako v jiných oblastech, tak i v credit risk managementu dnes přestává být největším problémem nedostatek dat. Naopak je problém a časově náročné v záplavě dat vybrat ty správné informace a vědět, co v nich hledat, výsledek dostat na správné místo, ve správnou chvíli a v přehledné podobě,“ dodává Pavel Macek.

 

Až padne zelená… 

Credit Check spustila pro veřejnost službu, která poskytuje rizikové obchodní informace o všech společnostech v České republice. Výsledkem je jednoduchý semafor, jenž barevně označí míru rizika spolupráce s daným obchodním partnerem. Červená barva znamená vysokou míru rizika a je nutné prověření detailních informací. Doporučena je kontrola splatnosti všech faktur, platba za služby při předání a vyšší obezřetnost při sjednávání zakázek, případně požadavek na zajištění ručení nebo jejího financování třetí stranou. Oranžová barva zpravidla znamená střední míru rizika, kdy je třeba prověřit si detailní informace a na jejich základě rozhodnout aktuální opatření. Zelená barva pak označuje firmy se standardní mírou rizika a detailní informace pak pomáhají při běžném rozhodování o spolupráci a při nastavování obchodních podmínek.

Při analýze se pro každou společnost využívá až 185 cut-off pravidel, jako například exekuce, dluhy na zdravotním pojištění či insolvence. Pro celkové hodnocení se bere v potaz jak aktuální situace firmy samotné, tak i hodnocení jejích vlastníků, dceřiných firem, statutárních zástupců, a to i z hlediska nedávné minulosti.

„Některé firmy již dnes namátkově prověřují své odběratele například v insolvenčním rejstříku. To je samozřejmě nezbytné minimum, které Creditcheck řeší také. Málokdo už si však v návalu jiných povinností dá tu práci, aby při každém vystavení faktury zkontroloval, zda odběratel nedluží na zdravotním pojištění, nemá ve prospěch věřitelů zastaven nemovitý majetek nebo dokonce firmu, nezměnil náhle vlastníka atd. A na prověřování toho samého u vlastníků nebo dceřiných firem se zapomíná v drtivé většině případů. Přitom právě u vlastníků nebo dceřiných firem mnohdy můžeme vypozorovat plíživé náznaky problémů, které se později promítnou do kondice firmy samotné,“ dodává Pavel Macek.

Uvedené kontroly Creditcheck aplikuje 24 hodin denně na celou databázi českých firem, která je konsolidována z ověřených a důvěryhodných zdrojů od společností a státních institucí.

Creditcheck je dostupný v bezplatné i placené verzi na webové stránce www.creditcheck.cz a zdarma jej implementuje také bezmála 40 dodavatelů účetních, ekonomických, ERP či CRM systémů, kteří avizovali jeho dostupnost v nových aktualizacích.

Už nyní tak mohou během fakturace své odběratele automaticky ověřovat uživatelé těchto systémů:

BYZNYS (J.K.R. spol. s.r.o.)

Databox CONTACT Professional 5 (SYSTEGRA s.r.o.)

ESYCO.NET (E LINKX a.s. )

Fakturace 3 (2H C.S. s.r.o.)

FastCentrik a ShopCentrik – eshopy (NetDirect s.r.o.)

Helios Orange (Asseco Solutions, a.s.)

I6 (CyberSoft, s.r.o.)

K2 (K2 atmitec s.r.o.)

KelEXPRESS a KelSQL (KELOC CS, s.r.o.)

MAGIS (DATA-Software spol. s r. o.)

OR-SYSTEM (OR-CZ spol. s r. o)

SAP Business ONE (Versino CZ, s. r. o.)

Soft-4-Sale (MTJ Service, s.r.o)

update.seven (update software s.r.o. )

VENTUS (KVADOS, a.s.)

VISION 32 (Vision Praha, s.r.o.)

WAK INTRA (WAK System, spol. s r.o.)

WinFAS (Organizační kancelář s.r.o.)

Integraci do některé z nejbližších aktualizací pak chystají například:

ACONTO (PCS - Software, spol. s r.o.)

ARBES FEIS ARBES (Technologies, s.r.o.)

AZ.PRO (PROSPEKS-IT, a.s.)

ENTRY (HJ-SOFT, s.r.o.)

IFS Aplikace (IFS Czech s.r.o.)

INFOS (INFOS 2001, spol. s r.o.)

KARAT (KARAT Software a. s.)

KOSTKA Pro SB (APEX Computer, s.r.o.)

Shoptet - eshop (Cybergenics s.r.o.)

Winstrom Flexi Bee (WinStrom, s.r.o.)

CS24

 

Zdroj: Credit Check

Byl pro vás článek přínosný?