Hlavní navigace

Ceny pojištění automobilů meziročně klesají

30. 11. 2010

Sdílet

Podle výsledků členů ČAP za 3. čtvrtletí výrazně vzrostl prodej jednorázového životního pojištění a mírně kleslo předepsané pojistné u neživotního pojištění s výrazným poklesem především v pojištění motorových vozidel.

Celkový objem předepsaného pojistného vzrostl meziročně o 7,3 %, meziroční nárůst předpisu životního pojištění činí 19 %, o více než 6 % poklesl objem předepsaného pojištění u pojištění morových vozidel.

Za první tři čtvrtletí oproti stejnému období loňského roku stoupl počet smluv v pojištění motorových vozidel o bezmála 2 %, což je důkazem oživování ekonomiky a s tím spojeným nákupem vozů. Podíl na růstu objemu sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z provozu vozidla má i aktivní vymáhání dluhů za nepojištěné vozy ze strany České kanceláře pojistitelů. Na druhé straně však výrazně klesl objem předepsaného pojistného. „Jednoznačným důvodem poklesu předepsaného pojistného u pojištění motorových vozidel je tlak spotřebitelů na cenu pojistného, respektive vysoké konkurenční prostředí mezi pojistiteli“, říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven ČAP a dodává: „Otázkou však je, jak dlouho tento trend ještě vydrží vzhledem k výraznému růstu škodního průběhu v oblasti škod na zdraví a v některých případech i rozšířené nabídce pojistitelů kvalitnějších asistenčních služeb, kterou velmi vítám“.

Zvýšený zájem trhu lze sledovat v segmentu pojištění majetku. „V letošním létě nás živly skutečně nešetřily, což přimělo pravděpodobně občany přehodnotit svůj postoj k pojištění majetku a sjednat si pojistnou ochranu“, říká Tomáš Síkora. „Z pohledu kvality pojistného krytí se však nejedná o žádný významný pozitivní posun. Trend podpojištění majetku stále trvá.“

Nadále rovněž pokračuje silný trend v životním pojištění tj. prodej produktů s jednorázově placeným pojistným, a podílí se významnou měrou na 19% meziročním růstu v této kategorii pojištění. Ze srovnání dynamiky obchodní produkce počtu nových smluv s celkovým počtem spravovaných smluv životního pojištění lze odvodit, že se v životním pojištění i přes tempo růstu nových smluv snižuje celková propojištěnost občanů, přestože průměrná pojistná částka na novou smlouvu je vyšší. „Obávám se, aby příčinou tohoto jevu nebyla zvýšená aktivita zprostředkovatelů pro předčasné ukončování smluv životního pojištění a zakládání smluv nových nebo přesun zdrojů do jiných finančních produktů. Na takových rozhodnutích zpravidla klient prodělává,“ upozorňuje Tomáš Síkora.

Nejsilnější postavení na českém pojistném trhu si i nadále drží skupina VIG (Pojišťovna České spořitelny, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.) s 30.9%, následována skupinou Generali PPF Holding (Generali pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna, a.s.) s 30,7% s nárůstem podílů v posledním čtvrtletí o 0,5 %.

 

soutez_casestudy

Poznámka: Podrobné statistiky členů ČAP za 3 Q 2010 naleznete na www.cap.cz 

 

Byl pro vás článek přínosný?