Hlavní navigace

ERP (1/2): Směřuje se k podpoře rozhodování

26. 2. 2018

Sdílet

Během svého vývoje se ERP systémy značně proměnily... Už to není jen trochu chytřejší účetní systém.

Objevuje se tak trend, kdy u ERP nacházíme funkce, které byly typické třeba pro manažerské informační systémy (MIS). Potvrzuje to i Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva Česká republika: „Jaké jsou dosavadní běžné požadavky na MIS? Předkládat informace, nikoli pouze data, a to ve správný čas a ve tvaru vhodném pro podporu rozhodování. Pokud zůstaneme u této definice, musím konstatovat, že funkcionalita některých ERP systémů natolik pokročila, že umožňuje přímé pokrytí potřeb mana­gementu bez nutnosti kupovat a implementovat samostatný systém pro podporu rozhodování.“ 

 

Ovšem je pravda, že se vyvíjejí i nároky na manažerské systémy a především větší firmy v posledních letech zvyšují své požadavky. „Do popředí se dostávají zejména nástroje, které obsahují modely pro simulace ročních plánů, průběžné porovnávání se skutečností a aktualizace plánů,“ doplňuje situaci Vladimír Bartoš. Konkrétní příklad pak uvádí Pavel Bláhovec z firmy IFS Czech: „Součástí portfolia našich komponent je IFS Enterprise Operational Intelligence, což je manažerská platforma pro podporu rozhodování. Ta je oproti klasickým BI nástrojům řízena obchodním modelem.“ Takový přístup umožňuje posun řízení od strategického k operativnímu, překládání strategických cílů do operativy a poskytuje možnost měření na základě aktivit.

 

Trend se neomezuje pouze na globální dodavatele ERP řešení, popasovat se s ním musejí i čeští softwaroví producenti, od nichž zákazníci rovněž právem očekávají neustálé inovace. Takový příklad uvádí Miroslav Hampel ze společnosti Kvados. „Pro oblast zásobování jsme vymysleli jako zásadní inovaci predikci budoucí poptávky. Nákupní proces ovlivňuje řada faktorů, které jsme v našem modelu zohlednili – jsou to např. sezóna, akční zboží nebo počasí. Výrazně jsme také posunuli automatizaci procesů mezi objednávkou a dodávkou s podporou elektronického zpracování,“ vysvětluje Hampel a dodává, že pro ně další směr vývoje představuje odklon od evidence mnoha údajů ke komplexnímu zaměření na procesy, kdy se většina agend rozšiřuje o procesní podporu. Z dalších tlaků na inovace Hampel uvádí, že rostou požadavky na snadné a přehledné informace prezentované pomocí KPI ukazatelů a rovněž stoupá poptávka po vizualizaci dat s integrací na geografické podklady.

Důvod takového pokroku je patrně v tom, že progresivní výrobní podniky se evidentně snaží co nejlépe využít data vznikající v ERP. Myslí si to alespoň Milan Hruška z Berghof Systems. „Tomuto trendu jdeme vstříc a naše řešení Berghof Adaptive pro ERP tuning dat generuje díky aktivní zpětné vazbě měřitelné přínosy,“ vysvětluje Hruška a dodává, že jeho firma se snaží reagovat i na aktuálně nepříznivý stav nedostatku pracovníků ve výrobě. „Dodávku řešení pro plánování do omezených kapacit doplňujeme vývojem nástrojů pro řízení a plánování výroby podle dostupnosti lidských zdrojů,“ doplňuje.

 

Petr Schaffartzik ze společnosti K2 atmitec uvádí, že jeho firma klade důraz na pravidelnost inovací: „Každý rok přinášíme na trh novou verzi Informačního systému K2, v listopadu 2016 jsme představili produkt s názvem K2 move, mezi jehož zásadní inovace patří především nové uživatelské rozhraní, B2B e-shop a integrovaný modul řízeného skladu neboli WMS.“

 

Odkud vane poptávka

Je v nějakém odvětví tuzemské ekonomiky vyšší zájem o nová řešení? Vladimír Bartoš zatím podstatné rozdíly v různých segmentech nevidí: „Minerva směřuje do šesti konkrétních průmys­lových odvětví a musím konstatovat, že nevidím zásadní rozdíly v jejich zájmu o novinky.“ Z obecného hlediska stále roste rozsah požadavků na podnikové informační systémy. „Snažíme se v rámci podnikového IS dodávat stále více a pokrývat i oblasti, pro něž byly dříve nutné speciální nástroje. Jde zejména o manažerský systém, řízení údržby nebo MES s napojením výrobních technologií,“ precizuje Bartoš.

Podobnou zkušenost má i Petr Schaf­fartzik: „Rozdíl v zájmu mezi odvětvími není příliš patrný, obecně se dá říct, že firmy hledají ERP, které pokryje co nejvíce oblastí, tak aby nemusely být složitě řešeny integrace a údržba mnoha nesourodých systémů.“

CS24

 

O aktuální situaci ve výrobních podnicích se podělil Milan Hruška: „Firmy potřebují nyní evidentně zvyšovat dodavatelskou spolehlivost, snižovat skladové zásoby a zkracovat průběžnou dobu výroby. Proto se zvyšuje zájem o pokročilé plánování, tedy APS. To je ale velmi citlivé na kvalitu kmenových dat.“

Byl pro vás článek přínosný?