Hlavní navigace

Finance jako služba

9. 2. 2017

Sdílet

 Autor: © paffy - Fotolia.com
Princip cloudu a dodávání fyzických výstupů, softwaru nebo činností formou služby se rozšiřují do stále nových oblastí firemního života. Je to nezastavitelný trend – zákazníci jsou stále náročnější, vyžadují individuální přístup a firemní rozpočty se ztenčují.

Jestliže chtějí firmy ve velké konkurenci a pod stále větším tlakem trhu obstát, musejí optimalizovat svoje procesy a nákladovou stránku rozpočtů. Pozitivního dopadu na rozpočty a konkurenceschopnost lze dosáhnout i změnou přístupu k čerpání produktů a služeb.

 

Outsourcing nové generace

 

Outsourcing není pro firmy žádnou novinkou, ovšem v době cloudu dostává zcela nový rozměr. Princip čerpání vstupů od externích poskytovatelů se stále více blíží způsobu využívání služeb od dodavatelů energií – služby se čerpají, když jsou třeba, a v takovém objemu, jaký je aktuálně potřebný. „Finanční ředitelé dnes mají skutečně unikátní příležitost transformovat své organizace. S novými technologickými řešeními dostupnými v cloudu, klesajícími režijními náklady na IT a rozšiřující se robotickou automatizací se finančním ředitelům otevírají nové možnosti, jak řídit firemní finance a finanční procesy. Příkladem mohou být „finance as a service“ nebo globální flexibilní outsourcing. Tyto možnosti sice mohou být často v opozici ke tradičním způsobům práce, ale přinášejí výsledky rychleji, bez chyb a s mnohem nižšími náklady,“ říká Jan Skoták, ředitel regionálního centra Infosys v České republice.

 

Finance po internetu

CS24


Prostřednictvím internetu lze čerpat i služby spojené s podnikovými financemi. Může jít například o globální správu financí, využívanou formou služby Finance as a Service (FaaS), kdy má podnik k dispozici služby specialistů na finance a účetnictví s nižšími náklady, než kdyby využíval svoje vlastní zaměstnance.
Velký rozvoj zažívají internetové platformy pro poskytování úvěrů nebo získání prostředků na financování nových projektů. Služby P2P půjček umožňují propojit žadatele o půjčky s držiteli hotovosti a činit transakce mnohem rychleji a s nižší administrativní zátěží než v případě úvěrování bankami. P2P platforma masivně diverzifikuje prostředky poskytnuté věřiteli, aby bylo zmírněno riziko plynoucí z případných nesplacených úvěrů. Celý postup financování je mnohem pružnější než v bankách, které budou muset P2P financování brát jako stále výraznější konkurenci svých služeb. Díky nižším provizím a poplatkům lze na obou stranách transakce dosáhnout příznivějších úrokových sazeb.
Jestliže má firma nápad na nový produkt, může potřebné financování získat i cestou crowdfundingu – prostřednictvím příspěvků od budoucích zákazníků, kteří jsou ochotni za produkt zaplatit předem – a spolufinancovat tak vývoj, prototypování i rozjetí výroby. Crowdfunding je rovněž dobrým měřítkem zájmu trhu o nový produkt. Pokud se nepodaří od potenciálních zákazníků získat stanovený objem peněz, je pravděpodobné, že by se produktu na trhu příliš dobře nevedlo.

Směnárna v cloudu


Další z finančních služeb, které lze využívat po internetu, je i směna valut. Transakce mezi zájemci o směnu zprostředkovává služba Valuto, v rámci které si lze sjednat lepší směnné kurzy a zaplatit nižší poplatky než v bankách či směnárnách.
V internetových finančních službách se začínají točit miliardy a tento trend bude v příštích letech jen růst. Firmám to umožní získávat financování i další služby za výhodnějších podmínek a mnohem pružněji než při komunikaci s bankami a dalšími tradičními poskytovateli finančních služeb.

Byl pro vás článek přínosný?