Hlavní navigace

Finanční analýzy jsou zrcadlem pro řešení

11. 8. 2010

Sdílet

„Úlohou dobrého finančního manažera je přesvědčit o tom, že čísla nepředstavují jen pracovní náplň finančního oddělení a administrativu, ale že jsou zrcadlem, díky němuž můžeme odhalit slabá místa společnosti a zároveň najít řešení,“ říká Marcela Navrátilová, finanční manažerka poradenské společnosti TACOMA.

Je role finanční manažerky v poradenské společnosti něčím specifická?   

Vývoj v poradenství je velmi rychlý, vzniká spousta nových druhů služeb, nová odborná terminologie i nová specifika. Finanční manažer v poradenství má být dvojím odborníkem. K jeho finanční odbornosti se musí nutně řadit i znalost a porozumění druhů podnikání klientů poradenských společností. Taková kombinace finančnímu manažerovi umožňuje být v poradenství úspěšným. Náročnost této pozice se přímo úměrně zvyšuje s množstvím jednotlivých klientů a jejich specifiky. Rozsahem poskytovaných poradenských služeb představuje skupina společností TACOMA velmi široké spektrum možností.

 

Marcela NavrátilováMají mít podle vás finanční ředitelé pod kontrolou spíše čísla a účetnictví, nebo by se také měli podílet na firemní strategii, orientovat se v právních otázkách nebo se vyznat v problematice fúzí a akvizic? 

 V současnosti je již zcela nezbytné, aby se finanční ředitelé stali nedílnou součástí rozhodovacího procesu při vývoji a strategii firmy. Je třeba rozumět chodu a potřebám společnosti. Za velmi důležité také považuji vzájemnou spolupráci finančních manažerů s vedením společnosti a s manažery ostatních oddělení. Zapojení finančního manažera již při přípravě smluv umožňuje najít taková řešení, která jsou pro společnost výhodná. Dochází tak k optimalizaci peněžních prostředků a nabízí se možnosti, jak a kdy uplatnit zdanitelná plnění u DPH. Dalším důležitým faktorem je pravidelnost zobrazování a projednávání finančních výsledků. Měsíční či termínově kratší analýzy dávají možnost reagovat na danou situaci a případné problémy včas. V celkovém kontextu je třeba dbát na jednoduchost a srozumitelnost podnikových reportů.  

 

Měli by se podle vás finanční specialisté také podílet na řízení rizik? 

Snížení úrovně rizik patří k aktivnímu přístupu finančních manažerů společnosti. Za důležitou věc považuji aktivní přístup již v počátku samého děje. Nelze jen účetně zobrazovat již nastalé situace. CFO mohou pracovat s fixací úroků u úvěrových smluv, jistit si dobrý kurz při nákupu deviz. Zajímavou variantou je smluvní ošetření pohledávek a závazků ve stejné cizí měně. Následná práce s kurzem pak zajišťuje dvojí finanční efekt. Mohou nastat samozřejmě případy, kdy se riziku i při včasném projednávání společnost nevyhne. Zde je na místě pomocí účetních a daňových metodických opatření toto riziko zachytit a pracovat s ním v časových souvislostech.

 

Co považujete ve své kariéře za největší úspěch?  

Pokud jde o finanční odbornost, mám příjemný pocit z velmi dobrých výsledků statutárních auditů a daňových kontrol uskutečněných renomovanými společnostmi. Vážím si také mezinárodního ocenění v oblasti implementace softwaru SAP, které jsem obdržela a jež znamenalo propojení finančních znalostí českého účetnictví a pravidel IFRS a US GAAP se znalostmi v oblasti softwarových řešení finančních modulů.

Co se týká řízení lidí, měla jsem již možnost řídit menší i velké týmy. Kromě běžné řídící linie jsem dostala příležitost řídit projektové manažery na stejné či vyšší pozici. Nemalou výzvou bylo také vedení mezinárodního týmu různých národností a vyznání. To vše mě velmi obohatilo. Za svůj úspěch v této oblasti považuji schopnost lidi oslovit, nadchnout pro mnohdy časově i jinak náročnou práci a fakt, že mi důvěřují.

 

Když se podíváte na trendy ve vašem oboru (firemní fúze a akvizice, oceňování firem, insolvence), která oblast prodělala za poslední dobu největší vývoj? Projevilo se to nějak do vaší práce?  

Rozhodně přibývá společností, které se nacházejí v insolvenci. Tacoma reagovala velmi aktivně a s nástupem insolvenčního správce tedy přibyla i agenda finančního účetnictví. Například se zde nabízí otázka metodiky sledování nedokončené výroby. Zaznamenáváme nárůst počtu klientů, pro které je řešením fúze či akvizice. Například samotná společnost Tacoma v současnosti prochází fúzí. Jako finanční manažerka společnosti jsem po analýze operativních nákladů provedení fúze partnerovi a vedení společnosti doporučila. Tento krok pro nás představuje úsporu operativních i režijních nákladů, zvýšení efektivnosti účetního oddělení, úsporu administrativního pracovního místa, úsporu osobních nákladů, ale také zjednodušení chodu společnosti a časový efekt pro další oddělení. Naše fúze přináší samozřejmě i mnohé výhody pro klienta jako je uzavírání jedné smlouvy, jednotnou fakturaci z více oddělení společnosti, lepší přehlednost a podobně.

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?