Hlavní navigace

Aktuální změny v nemocenském pojištění

12. 8. 2010

Sdílet

Dne 1. června 2010 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která má dopad na výši mateřské a na oblast ošetřovného.

Výše dávky peněžité pomoci v mateřství se nyní bude vypočítávat stejným (tj. pro pojištěnce výhodnějším) způsobem jako v roce 2009. Například při mzdě 23 000 Kč měsíčně maximální měsíční výše peněžité pomoci v mateřství činí 15 900 Kč proti dosavadní výši 12 270 Kč.

Pojištěncům, kteří pobírali peněžitou pomoc v mateřství před 1. červnem 2010 a náleží jim i po tomto datu, byla dávka zvýšena až od 1. července. Avšak zároveň jim vzniká nárok na doplatek za období od 1. ledna do 31. května 2010. Zvláštností je, že novelou nebyl zakotven doplatek za měsíc červen. Doplatky začne Česká správa sociálního zabezpečení automaticky vyplácet všem pojištěncům, kteří mají na doplatek nárok, a to od října 2010. Pojištěncům, kterým vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství až od 1. června 2010, náleží za měsíc červen již zvýšená dávka podle nové právní úpravy.

V oblasti ošetřovného byla zrušena třídenní karenční doba. To znamená, že ošetřovné od 1. června 2010 náleží od prvního dne potřeby ošetřování (péče) po dobu nejvýše 9 kalendářních dnů (popř. 16 kalendářních dnů v případě osamělého zaměstnance, který má v péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku). Výše ošetřovného za kalendářní den zůstává nezměněna. Doplatky za dobu před 1. červnem 2010 zákon nestanovuje.

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?