Hlavní navigace

Firmám a domácnostem hrozí datový chaos

11. 6. 2010

Sdílet

Objem dat a digitálních informací naroste do roku 2020 téměř 45násobně. Firmy i jednotlivci proto svá data budou ukládat v tzv. cloudu.

České i světové firmy se velmi brzy mohou dostat do problémů se správou svých informací, pokud nezmění způsob, jakým svá data ukládají. S touto informací přišly společnosti EMC a IDC, které před nedávnem prezentovaly výsledky nejnovější studie o růstu objemu digitálních informací na světě a jejich správě s názvem „Desetiletí digitálního světa – Jste připraveni?“ Podle výsledků totiž pokračuje růst objemu dat a informací neuvěřitelným tempem a do roku 2020 jich bude 45krát víc než je dnes. To s sebou přináší stále větší nároky na správu a tak by firmy i domácnosti měly začít měnit zažité způsoby ukládání a zálohování dat. Cestou, jak se vyhnout datovému chaosu (tedy například stále se zvyšujícím nákladům za energie a prostor, nedostatek prostoru pro ukládání dat nebo nepřehledné množství různých úložišť) a problému s místem pro ukládáním dat, je využívání virtuálního prostoru, tedy ukládání přes internetové rozhraní do tzv. cloudu.

 

Bobtnající množství dat 

Varování před datovým kolapsem může být také jeden z výsledků studie EMC a IDC, podle kterého již nyní vzniká o 35 % více digitálních informací, než je existující úložná kapacita. Toto číslo naroste během příštích několika let na více než 60 %.

Není se ostatně čemu divit, jen v roce 2009, tedy v době „ekonomické recese“, vzrostl objem digitálních informací oproti roku 2008 o 62 % na 800 miliard gigabajtů (0,8 zetabajtů), což by představovalo sloupec DVD, který by dvakrát dosáhl na Měsíc. Překvapivě 70 % objemu všech digitálních informací (tedy 880 miliard gigabajtů) bude letos vytvořeno jednotlivci, kteří posílají e-maily, stahují filmy, ukládají fotografie, zkrátka běžným způsobem využívají svůj počítač. Do hry však vstupují firmy, které velmi často zodpovídají za ochranu a správu těchto informací. A tak i když vytvářejí pouze 20 % všech digitálních dat, zodpovídají za čtyřikrát více dat. Tato zodpovědnost se bude dále rozšiřovat s tím, jak se rozšiřuje využívání sociálních sítí a Webu 2.0 v podnikovém prostředí.

 

Soukromé mračno 

S očekávaným nárůstem objemu dat v příštích letech však nekoresponduje počet IT specialistů, neboť ten se celosvětově zvýší jen 1,4krát. Proto budou muset být hledány nové způsoby efektivního a bezpečného ukládání informací. Možností, jak toho docílit, je přechod na prostředí private cloud. „Dalším zajímavým faktem je, že se jedná již o čtvrtou studii na toto téma a ta zpětně prokazuje, že odhady jsou skutečně realistické, protože se vždy vyplnily. Nelze ji tedy brát na lehkou váhu jako marketing výrobce a kromě zmiňovaného cloudu je třeba začít používat chytré technologie jako je například deduplikace, kterou leze do datových center nasadit již dnes bez větších obtíží a snížit kapacitu záloh. Z vlastní zkušenosti víme, že lze uložit 100 TB záloh na 8TB diskového prostoru,“ řekl Michal Fišer, generální ředitel společnosti EMC Czech Republic.

 

Vzhůru do oblak 

Cloud computing lze definovat jako přesun aplikací a dat na internetové servery-datacentra. Uživatel se k nim může připojit kdekoliv a to bez ohledu na to, zda pomocí počítače, mobilního telefonu, atd.

Rozšíření funkce nebo zvýšení výkonu probíhá přímo v datovém centru, čímž tento systém šetří čas, náklady, dopravu i životní prostředí. V neposlední řadě nabízí také vyšší bezpečnost, neboť zabezpečení datových center je vyšší než jednotlivých počítačů.

Prostředí tzv. cloudů bude dlouhodobě jedním z mála dlouhodobě udržitelných způsobů, jak efektivně spravovat a zálohovat data. Podle prezentované studie společností EMC a IDC bude v roce 2020 jedna třetina všech digitálních informací uložena nebo alespoň zpracována v prostředí cloudu.

Budoucnost cloud struktur je dána především tím, že pracují převážně na bázi virtuální infrastruktury s menšími nároky na fyzický prostor a na energie a jsou tím pádem ekonomicky výhodnější. V rámci přehodnocení přístupu ke správě dat bude také důležité vyhnout se duplicitě ukládaných dat a především pak zajistit jejich bezpečnost. Do roku 2020 totiž vzroste množství digitálních informací, které bude třeba chránit nad základní rámec ze současných 30% na 50%.

 

CS24

Zdroj: EMC Czech Republic

 

Byl pro vás článek přínosný?