Hlavní navigace

Gartner: U současného zaměstnavatele chce zůstat jen 29 % IT zaměstnanců

1. 4. 2022

Sdílet

IT specialista Autor: Depositphotos
Z průzkumu provedeného společností Gartner vyplývá, že IT pracovníci mají častěji sklon k odchodu ze svého stávajícího zaměstnání, než zaměstnanci v jiných funkcích – jejich úmysl zůstat v současné práci je o víc než 10 procentních bodů nižší než u zaměstnanců mimo IT a zároveň nejnižší ze všech podnikových funkcí.

Společnost Gartner provedla ve 4. čtvrtletí roku 2021 průzkum mezi 18 000 zaměstnanci po celém světě, včetně 1755 zaměstnanců v IT funkcích. Odpovědi byly sbírány měsíčně ve 40 různých zemích v 15 jazycích. „Jakkoliv je udržení talentů problémem, který řeší celá podniková exekutiva, CIO a IT ředitelé jsou takříkajíc v epicentru a ohrožena je obrovská část jejich pracovní síly,“ říká Graham Waller, viceprezident a analytik společnosti Gartner. „Zaznamenali jsme IT organizace, které například po zavedení pravidla návratu do kanceláře zaznamenaly masový odliv zaměstnanců a musely zařadit zpátečku. CIO a IT ředitelé by proto měli podporovat a obhajovat větší míru flexibility pracovního režimu, než jaký může panovat v jiných částech podniku, neboť u IT zaměstnanců je vyšší pravděpodobnost, že odejdou, je po nich větší poptávka na trhu a zároveň zvládají práci na dálku lépe než většina ostatních zaměstnanců.“

V celosvětovém měřítku chce u svého současného zaměstnavatele rozhodně zůstat jen 29,1 % IT pracovníků – tento podíl je pak ještě výrazně nižší v Asii (19,6 %), Austrálii a na Novém Zélandu (23,6 %). V Evropě, která si z hlediska udržení IT zaměstnanců vede nejlépe, chtějí u současného zaměstnavatele rozhodně zůstat pouze čtyři z deseti pracovníků (38,8 %).

Pravděpodobnost udržení IT talentů se samozřejmě liší podle věkových skupin a regionů. Například IT pracovníci ve věku do 30 let uvádějí dvaapůlkrát menší pravděpodobnost, že zůstanou, než pracovníci starší 50 let. Pouze 19,9 % IT pracovníků ve věku 18 až 29 let uvádí vysokou pravděpodobnost, že zůstanou, ve srovnání se 48,1 % pracovníků ve věku 50 až 70 let. Údaje zároveň ukazují, že flexibilnější pracovní politika zaměřená na potřeby zaměstnanců (tzv. human-centric) může snížit úbytek pracovníků a zvýšit jejich výkonnost. V průzkumu společnosti Gartner z roku 2021, kterého se zúčastnilo 3000 zaměstnanců z různých odvětví, funkcí a zeměpisných oblastí, 65 % IT zaměstnanců uvedlo, že to, zda mohou pracovat flexibilně, ovlivní jejich rozhodnutí zůstat.

Analytici Gartneru zároveň doporučují, aby CIO a IT ředitelé využívali přístup založený na datech s cílem identifikovat ty pracovníky, u nichž je nejvyšší riziko odchodu a zároveň jsou pro organizaci nejcennější – a přizpůsobili zásady hybridní práce tak, aby udrželi především ty angažované a vysoce výkonné.

Pracovní model zaměřený na lidské potřeby (human-centric workforce model) může zlepšit situaci v oblasti udržení či oslovení talentů i obchodní výsledky. Gartner doporučuje lídrům, aby přehodnotili přežité představy o práci, jež mohou být zbytečně omezující, zejména:

Pracovní dobu – podniky, které si chtějí udržet náskok, dávají lidem a týmům možnost rozhodovat o tom, kdy budou nejvýkonnější a zavádějí nové typy pracovních rozvrhů, včetně čtyřdenního pracovního týdne.

Kancelářský centralismus – pandemie zbořila mýtus, že zaměstnanci mohou odvádět kvalitní práci pouze v kanceláři pod přímým dohledem nadřízených. Většina organizací dnes zavádí či ladí hybridní režim práce respektující, že zaměstnanci mohou být plně produktivní na dálku, zejména u znalostní práce vyžadující vysokou míru soustředění, zatímco kancelář je vhodná pro jiné druhy činností vyžadujících vysokou míru lidské interakce a spolupráce.

CS24

Schůzky, jednání a porady – kultura porad a schůzek se zrodila v 50. letech, v samotných počátcích znalostní ekonomiky, kdy byla fyzická schůzka v podstatě jedinou možností, jak dojít k rozhodnutí. Dnešní asynchronní a synchronní nástroje umožňují odlišné postupy – distribuované rozhodování, spolupráci a kreativitu na dálku.

Průzkum globálního trhu práce realizovaný společností Gartner oslovil během 4. čtvrtletí 2021 víc než 18 000 zaměstnanců ve 40 zemích, včetně 1755 zaměstnanců v IT funkcích. Výše uvedené údaje odrážejí podmínky na trhu v daném čtvrtletí.

Byl pro vás článek přínosný?