Hlavní navigace

Helen Brandová, ACCA: Rady účetních dokážou otřást finančními trhy

19. 4. 2013

Sdílet

 Autor: © Minerva Studio - Fotolia.com
Asociace profesních účetních (ACCA) je globální organizace sdružující profesní účetní. Helen Brand(ová), její generální ředitelka, klade v rozhovoru důraz na posilování kultivace celého stavu a etický akcent, jehož nositelé zodpovědní účetní ve firmách jsou.

Helen Brand Vaše kancelář v Praze slaví v těchto dnech desáté výročí. ACCA si za dlouhodobý cíl klade kvalifikaci účetních a kultivaci profese. Jak vypadá kultivace profese v Česku a ve střední Evropě? Je deset let dostatečná doba, aby se viděly výsledky? 

V současné době má ACCA v rámci České republiky, Slovenska a Maďarska více než 1600 členů a 4400 studentů. Jen v Česku máme téměř tisíc členů a ještě o několik set více studentů, kteří se z drtivé většiny hodlají po získání kvalifikace stát také členy. Za posledních deset let se toho hodně stalo, ale zároveň je zde ještě mnoho práce, hlavně co se týče významu profesního vzdělávání a důležitosti kvalifikovaných pracovníků. Je milé vidět, že v České republice ACCA spolupracuje s lokálními profesními komorami, jako je Komora auditorů, Komora certifikovaných účetních a Komora daňových poradců.

Implementovali jsme rovněž globální telefonní systém, který nám umožnil centralizovat transakční kontakt pro Českou republiku, která je jedním z našich klíčových trhů. Tím se zaručuje, že ACCA bude i nadále poskytovat globálně konzistentní služby, které mohou sloužit jako měřítko celé branži.

 

Paleta témat ACCA je velmi široká. Vyjadřujete se o globální ekonomice, auditu, ale i k životnímu prostředí. Jaké jsou současné priority organizace, v jejímž čele stojíte? 

K našim třem hlavním strategickým prioritám patří intenzivnější využívání internetu, zaměření na naši nabídku firemnímu sektoru a zvýšení podílu studentů, z nichž se stanou členové. V kontextu našich závazků do roku 2015 se chceme zaměřit na růst, obzvláště pak v korporátní oblasti.

 

Liší se ve světě priority ACCA nebo jsou všude stejné? Jaký je váš záměr ve střední Evropě? 

ACCA má sice globální strategii s třemi hlavními body, ovšem její priority se liší také v závislosti na konkrétních místních podmínkách. Díky našim členům po celém světě máme jedinečnou možnost ovlivňovat vlády, regulátory či zaměstnavatele. Pro členy ACCA to znamená: jednat ve veřejném zájmu, propagovat etické podniky a přispívat k růstu hospodářství. Našim cílem ve střední Evropě a konkrétně v České republice nadále zůstává hledání způsobů, jak zvýšit naši veřejnou hodnotu a možnost přispění účetních ke společenskému blahu.

 

V součinnosti s ACCA vznikal i tuzemský lokální systém certifikace účetních. Následně vznikla Komora certifikovaných účetních, která podobně jako ACCA sdružuje finanční profesionály. Jakou máte vzájemnou spolupráci? Kultivace profese – je to společný cíl? 

Ano, naším společným cílem je kultivace profese a také podvědomí veřejnosti, že je vhodné mít profesního odborníka, ať už se jedná o externího účetního, finančního manažera či CFO. Pro veřejný zájem je důležité, aby panovala důvěra ve finanční odborníky obecně. Členové profesních komor mají větší přehled, zodpovědnost za své celoživotní vzdělávání a také se může poškozený zákazník na danou komoru obrátit. Proto obě organizace spolupracují, podporují profesi účetních a veřejný zájem.

ACCA má 154 tisíc členů a 432 tisíc studentů ve sto sedmdesáti zemích světa. Partnerství jsou pro nás důležitá, pomáhají nám naplnit slib relevance a širokého záběru, a proto jich máme 73 po celém světě. Prostřednictvím inkluzivních partnerství se ACCA soustřeďuje na dodávání služeb, které jsou účetnické profesi přínosem a jež zvyšují hodnotu účetních v pracovním procesu.

 

Zdá se, že ACCA je zakořeněná také mezi zaměstnavateli. Jaká je míra jejich chápání a akceptace role účetních pro komerční úspěch firem? Musíte jako profesní organizace hodně vysvětlovat? 

Kariéry profesionálů ve finančnictví mají dnes mnohem širší záběr – už zdaleka nejde jen o čísla, ale i o slova. Potřeby trhu proměnily fungování finančních oddělení, což ACCA poslední dobou intenzivně studuje.

Klíčovým tématem pro budoucnost je například potřeba zefektivnit řízení talentu v celém finančním sektoru. Z výsledků našeho nedávného průzkumu však překvapivě vyplývá, že řízení talentu není konzistentní – celých 72 % respondentů uvedlo, že se programy řízení talentu uplatňují jen částečně, nebo vůbec. Domníváme se, že tato zjištění poukazují na potřebu změny. Stejně tak považujeme za velice důležitý personální rozvoj – opravdovou výzvou není jen vývoj efektivní firemní governance a finančního řízení, ale zajištění stavu, kdy zaměstnanci tyto procesy precizně chápou.

 

Jak se současný ekonomický útlum projevuje na účetní profesi? Myslíte si, že se ubíráme správným směrem? 

ACCA byla jednou z prvních účetních organizací, které se vyjádřily k příčinám finanční krize, a od roku 2008 publikovala celou řadu metodických studií, které odstartovaly debaty o riziku, odměnách a selháních v řízení firem. Rozsah finanční krize nás nutí k širšímu zhodnocení role účetní profese. ACCA se rozhodla na toto téma provést výzkum, aby mohla relevantně hodnotit měnící se situaci a požadavky na účetní profesi. V dubnu jsme se proto u příležitosti desátého výročí ACCA v České republice ptali českých a slovenských účetních na reputaci profese za uplynulých pět let. Přibližně polovina jich uvedla, že reputace účetních je stejná nebo se dokonce zlepšila, což je dobrý výsledek.

 

Říká se s nadsázkou, že rozpočet je nejmenší věc na světě, protože se do něj nic nevejde. Myslíte, že účetní jsou mezi svými kolegy populární? 

Jak je vidět z naší zprávy, pověst účetní profese na veřejnosti poněkud utrpěla. Zdá se, že širší veřejnost nechápe a nedoceňuje hodnotu, kterou účetní skýtají. Mohou například postřehnout příležitosti k přidání větší hodnoty, ale nebudou takové příležitosti s to využít, pokud bude panovat představa, že se soustředí čistě na náklady a zisky.

 

Ale stejně, spravovat rozpočet a dávat lidem limity je jiné než organizovat zaměstnancům vánoční večírek nebo teambuilding v přírodě. Jak se účetní vypořádají s tím, že zejména po Lehman Brothers spíš neustále snižují náklady a hlídají cashflow? 

Je důležité, aby všeobecná veřejnost uznala integrální roli tohoto povolání i fakt, že účetní hrají důležitou úlohu v hospodářském růstu a v oživení, což je ještě důležitější. Účetní profesionálové dnes pomáhají s firemní strategií, radí ohledně snižování nákladů, vylepšují firemní renomé, minimalizují rizika aj. Je důležité, aby neustále vysvětlovali, jak vytvářejí v ekonomice přidanou hodnotu.

 

Nedávno jste publikovali zprávu, v níž účetní přiznali svůj díl viny na turbulencích na podzim v roce 2008 a bezprostředně potom. Jsou účetní podobně populární jako bankéři? 

Z výsledků našeho průzkumu veřejného mínění vyplývá, že ačkoli účetní v očích veřejnosti zjevně pokulhávají za lékaři, zdravotními sestrami, architekty a inženýry, pořád si jich lidé váží víc než bankéřů, politiků a právníků. Tři čtvrtiny účetních se pak domnívají, že je širší veřejnost pokládá za důvěryhodné, s čímž ve skutečnosti souhlasí pouze 55 % veřejnosti. Veřejnost nás tedy vnímá jinak, než jak se vidíme my sami. Staromódní stereotypy o účetních je nutné vyvrátit.

 

Jakých bude příštích deset let ACCA u nás? A co dalších deset let profese? Vyvíjíme se v ČR z pohledu evropského západu jako nová ekonomika standardně? 

V budoucnosti musí celá účetní profese zajistit, aby se podniky chovaly eticky zodpovědným způsobem a aby se držely pravidel a vyhlášek dané země, jejichž účelem je ochránit budoucnost ekonomiky. ACCA hluboce věří v hodnotu, kterou kvalifikovaní účetní firmám přinášejí, což pak zase posiluje trhy a ekonomiku nejen v České republice, ale i v zahraničí.

 

Srovnejme pozici účetních v Česku, Velké Británii a v ostatním světě. Jsou účetní někde naprosto výjimečnou profesní skupinou z hlediska uznání a vlivu na byznys? 

Účetní po celém světě kolektivně poskytují firmám a širší veřejnosti služby nesmírné hodnoty. Rady účetních dokážou otřást finančními trhy, změnit předpověď budoucnosti a utvářet firemní strategie. Role účetních se v poslední době rozšířila i o společenskou zodpovědnost, ekologickou udržitelnost a spravedlivé zacházení se všemi zainteresovanými. ACCA má za to, že celá profese má slibnou budoucnost.

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?