Hlavní navigace

Hodnota akvizičních transakcí v Evropě se loni zdvojnásobila

14. 3. 2011

Sdílet

Výrazné oživení trhu s prodeji podniků táhnou vzájemné transakce mezi private equity společnostmi.

Celková hodnota evropských akvizičních transakcí, tzv. buyoutů, se v roce 2010 více než zdvojnásobila. Hodnota prodaných podniků byla ve stejném období více než pětinásobná. Zdvojnásobila se také průměrná hodnota transakce. Objem IPO transakcí realizovaných v roce 2010 private equity společnostmi byl historicky nejvyšší a více než třicetinásobný oproti předchozímu roku. Míra cizího financování při transakcích ale naopak klesá a téměř polovinu těchto transakcí představují transakce mezi private equity společnostmi navzájem. 

Celková hodnota evropských buyoutů v roce 2010 dosáhla výše 50,3 mld. eur ve srovnání s 20,2 mld. eur v roce 2009 (uvedené částky 50,3 mld. eur, resp. 20,2 mld. eur se vztahují k veškerým evropským buyoutům – včetně těch, na nichž se nepodílely private equity společnosti. Veškeré ostatní číselné údaje se týkají výhradně akvizičních transakcí, které byly uskutečněny za pomoci kapitálu private equity firem.). Vyplývá to z nejnovějších údajů výzkumného střediska CMBOR (Centre for Management Buyout Research) podporovaného společnostmi Ernst & Young a Barclays Private Equity.

 

Určitý optimizmus je na místě 

Peter Wells, partner společnosti Ernst & Young pro oblast private equity, říká: „V roce 2010 jsme byli svědky výrazného oživení trhu private equity ze strany kupujících. Zda bude vývoj podobně slibný i v roce 2011 zůstává otázkou, nicméně určitý optimizmus je na místě vzhledem k počtu transakcí chystaných na prvních šest měsíců tohoto roku.“ 

„Hodnota sekundárních buyoutů, tedy transakcí mezi private equity společnostmi, v roce 2010 podstatně vzrostla a přiblížila se tak úrovni let 2004 a 2005. V roce 2010 byla téměř polovina celkové hodnoty všech akvizičních transakcí tvořena tímto typem transakce. Sekundárním transakcím se daří díky trvalému trendu, v jehož rámci středně velké private equity firmy nabízejí k prodeji podniky ze svého portfolia globálně působícím fondům s cílem dalšího rozvoje či ve snaze financovat expanzi prostřednictvím vícenásobných akvizic, za pomoci takzvané „buy and build“ strategie. V některých případech se ale může jednat i o transakce motivované spíše skutečností, že svěřené prostředky je už nutné rychle čerpat nebo naopak vyplatit investorům již uzavřeného fondu,“ vysvětluje Petr Kříž, výkonný ředitel oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice.

 

Souhrn výsledků průzkumu 

Hodnota akvizičních transakcí, které byly v roce 2010 uskutečněny za pomoci kapitálu private equity firem, vzrostla na více než dvojnásobek, respektive na 49 mld. eur proti 18,3 mld. eur v roce 2009. Počet buyoutů se navýšil o 17 %, tj. ze 433 na 505. 

Hodnota prodaných podniků vyskočila na 55,7 mld. eur (2009: 9,3 mld. eur) – a poprvé tak překonala objem celkových investic (49 mld. eur). Nejvýraznější růst se přitom odehrál na trhu primárních úpisů akcií (14 obchodů IPO v roce 2010 ve srovnání s jedinou transakcí v roce 2009). 

Celkový počet sekundárních prodejů podniků v Evropě v roce 2010 vzrostl více než na dvojnásobek, ze 49 transakcí v roce 2009 na 102, přičemž nárůst jejich hodnoty byl téměř osminásobný (z 2,3 mld. eur na 18,8 mld. eur). Sekundární prodeje dosáhly prozatím vrcholu v roce 2007, kdy bylo zaznamenáno 238 transakcí o celkovém objemu 56,8 mld. eur. 

Hodnota buyoutů v Evropě za čtvrté čtvrtletí roku 2010, tj. 16 mld. eur, byla nejvyšším kvartálním výsledkem od třetího čtvrtletí 2008 (19,4 mld. eur) a dosáhla tak zhruba 87 % celkové hodnoty odkupů uskutečněných v roce 2009 (18,3 mld. eur), nicméně pouze 13 % z období „boomu“ v roce 2005, kdy celkový objem činil 126 mld. eur. 

Průměrná hodnota transakce se v roce 2010 rovněž více než zdvojnásobila a vzrostla na 97 mil. eur ve srovnání se 42 mil. eur v roce 2009. Průměrná hodnota transakce kulminovala v roce 2006, kdy dosáhla 175 mil. eur. Míra cizího financování se i za rok 2010 pohybuje na nízké úrovni s průměrným podílem prioritního dluhu 31 %, podobně jako v loňském roce (32 %). V roce 2007 tento podíl činil 51 %. U evropských transakcí, jejichž hodnota přesahuje 100 mil. eur, průměrná míra cizího kapitálu postupně klesá a to z 58 % v roce 2007 na 37 % za rok 2009 a 38 % v roce 2010. 

Evropským leaderem zůstává i nadále Velká Británie. Zde se celková hodnota buyoutů vyšplhala na 21 mld. eur, což představuje 43 % hodnoty evropského trhu. Francie a Německo dosáhly 15%, resp. 9% podílu.

 

Nárůst počtu transakcí s hodnotou nad 500 mil. eur 

Objem akvizičních transakcí v hodnotě 500 mil. eur a více činil v roce 2010 celkem 27,6 mld. eur. V roce 2009 obnášela tato hodnota pouze 4,6 mld. eur. Uvedené částky představují 56%, resp. 25% podíl z celkového počtu rozsáhlých transakcí (v hodnotě nad 500 mil. eur). Vyjádřeno konkrétním počtem se pak v roce 2010 uskutečnilo dohromady 25, zatímco v roce 2009 jen 5 takových obchodů. 

Do statistiky opět výrazněji zasáhly buyouty s hodnotou transakce přes 1 mld. eur, kterých bylo realizováno celkem deset v celkové hodnotě 17,8 mld. eur. V roce 2009 se uskutečnily pouze dvě takové transakce s kombinovanou hodnotou 2,8 mld. eur. Nejvyšší suma transakcí tohoto rozsahu byla zaznamenána v roce 2006. Tehdy činil součet 35 transakcí 90,9 mld. eur. Z celkem 25 evropských transakcí v ceně nad 500 mil. eur v roce 2010 se jich devět (36 %) odehrálo ve Velké Británii. Násobky EBIT u transakcí přesahujících 100 mil. eur (u nichž byly zveřejněny informace o ceně) sice v roce 2009 poklesly na hodnotu 10,5, nicméně tento ukazatel se v roce 2010 vrátil na hodnotu z roku 2008 a dosáhl 15,8násobku historické úrovně EBIT. Polovina všech evropských buyoutů v roce 2010 nedosáhla hodnoty 10 mil. eur. (50 % z 505 uzavřených transakcí).

 

V čele zotavení zpracovatelský sektor a sekundární transakce 

Celkem 141 buyoutů se v roce 2010 uskutečnilo ve zpracovatelském průmyslu, což představuje 28% podíl všech evropských transakcí. Co do hodnoty se jedná o 23 % objemu akvizičních transakcí na území Evropy v roce 2010, konkrétně 11,3 mld. eur (v roce 2009 pouze 14 % všech transakcí v celkové výši 2,5 mld. eur). 

Odkupům i nadále dominují sekundární transakce. Celková hodnota 118 těchto obchodů dosáhla 23 mld. eur, respektive téměř poloviny (47 %) celkového objemu evropských buyoutů. Tento zdroj vedl k opětovnému posílení důvěry mezi investory k nákupům aktiv rodinných a soukromých firem – s počtem 169 obchodů patří rok 2010 v tomto ohledu ke zcela rekordním. Objem transakcí uzavřených s rodinnými a soukromými podniky se více než zdvojnásobil (6,1 mld. eur proti 2,9 mld. eur v roce 2009).

 

Británie stále na pozici evropské jedničky 

Na prvních třech příčkách v hodnocení celkového objemu evropských transakcí z pohledu jednotlivých zemí se za rok 2010 umístily Velká Británie, Francie a Německo s 21,2 mld. eur, 7,2 mld. eur a 4,5 mld. eur. 

Objem uskutečněných obchodů vzrostl výrazně ve Francii a to z 1,9 mld. eur v roce 2009 na 7,2 mld. eur, přičemž počet transakcí se zde zvýšil o 31 % (101 ve srovnání s 77 v roce 2009). Francie však výrazně pokulhává za svým maximem z roku 2006 ve výši 33,8 mld. eur a rovněž míra aktivity za rok 2010 vypovídá o tom, že místní trh se pohybuje přibližně na úrovni začátku druhého tisíciletí. 

Podobná je situace i v Německu, kde celková hodnota odkupů v roce 2010 vzrostla téměř na dvojnásobek, přesněji 4,5 mld. eur ve srovnání s 1,9 mld. eur v roce 2009, avšak rozdíl proti rekordní hodnotě 26,6 mld. eur z roku 2007 zůstává značný. Německo zaznamenalo silné první čtvrtletí (celková hodnota obchodů 2,6 mld. eur) a to především díky lednovému buyoutu Springer Science & Business v hodnotě 2,5 mld. eur, který tvořil více než polovinu celkového objemu transakcí v Německu.

 

Růst trhu s prodeji podniků 

Objem IPO transakcí realizovaných v roce 2010 private equity společnostmi dosáhl celkem 21,6 mld. eur, což představuje historicky vůbec nejvyšší hodnotu evropských emisí nových akcií a řádový nárůst proti roku 2009, kdy tato suma činila pouhých 676 mil. eur. V porovnání se sekundárními prodeji podniků vykazovaly primární úpisy akcií v období mezi lety 2009 a 2010 výraznější růst – zatímco celková hodnota IPO se zvýšila více než třicetkrát, hodnota sekundárních prodejů přibližně osmkrát (2009: 2,3 mld. eur; 2010: 18,8 mld. eur). 

Transakce IPO týkající se společnosti Kabel Deutschland v hodnotě 5,3 mld. eur patřila spolu s prodejem společnosti Unity Media (3,5 mld. eur) k těm nejrozsáhlejším za rok 2010. Největším prodejem za poslední čtvrtletí byl pak prodej podniku Cognis společnosti BASF za 3,1 mld. eur. 

 

Informace o průzkumu 

Patnáctka zemí zahrnutých do průzkumu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

 

CS24

Zdroj: Ernst & Young

 

Byl pro vás článek přínosný?