Hlavní navigace

Nezaujaté stanovisko při interním auditu? Nelze, míní expert

14. 3. 2011

Sdílet

„Ideální interní auditor by měl při své práci umět zaujmout nezaujaté stanovisko,“ říká člen rady Českého institutu interních auditorů (ČIIA) Tomáš Pivoňka, a jedním dechem dodává: „To ale ve skutečnosti nelze, protože jsme lidé a žijeme, myslíme a komunikujeme v nějakém kontextu.“

Tomáš PivoňkaTomáš Pivoňka, jenž o interním auditu přednášel na nedávném workshopu České asociace pro finanční řízení (CAFIN), je jedním z předních expertů na problematiku interních auditů. O samotném pojmu interní audit říká: „Je to nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost, která se zaměřuje na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci.“ Zároveň vysvětlil jeho základní cíle – spolehlivost a integrita provozních a finančních informací, dodržování zákonů a nařízení, ochrana majetku, hospodárné a účinné operace.

Ve svém výkladu se hodně zabýval i vlastnostmi, kterými má dobrý interní auditor oplývat. „Na profesi auditora jsou kladeny specifické požadavky. Patří k nim hlavně objektivita, z čehož vyplývá, že auditor by se měl vyvarovat možnému střetu zájmů. Neměl by provádět provozní odpovědnost a naopak by měl umět zaujmout nezaujaté stanovisko. Audity se ale mění, ze strany managementu stoupají nároky. Často se pak stává, že když nastane ve společnosti nějaký problém, na jehož řešení manažeři nemají sami čas, pověří zjištěním příčin právě interní auditory,“ líčí Tomáš Pivoňka, jenž působí jako manažer pro oblast interního auditu ve společnosti Ernst&Young. „Rozdíl mezi auditorem a manažerem je ten, že na auditu může pracovník strávit měsíc, dva, ale klidně i půl roku. Na rozdíl od manažera má neomezený čas,“ dodává Tomáš Pivoňka.

A jaká je zmiňovaná přidaná hodnota interního auditu? „Přínos spočívá v tom, že se díky auditu prověřují hlavní rizika společnosti. Tím, že se zefektivní procesy, se zvyšují výnosy firmy a také se snižují náklady kvůli tomu, že audit je schopný identifikovat úspory v transakcích,“ říká Tomáš Pivoňka, jenž se podělil s účastníky o zajímavé výsledky výzkumu. Ten se zabýval právě interním auditem a v jeho rámci odpovědělo 500 finančních a výkonných ředitelů. Z výzkumu vyplynulo, že celých 94 % společností věří, že interní audit u nich hraje důležitou roli při řízení rizik. Naproti tomu jen 32 % firem je přesvědčeno, že jejich interní audit je ve skutečnosti kvalitně obsazený.

 

soutez_casestudy

Zdroj: Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) 

 

Byl pro vás článek přínosný?