Hlavní navigace

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

2. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
V návaznosti na novelizované znění § 55 zákona o DPH („Pojišťovací činnosti“) platné od 1. ledna 2013 vydalo GFŘ dne 14. května 2013 Informaci, která má sjednotit aplikaci DPH v oblasti pojišťovnictví.

Výše zmíněná Informace uvádí obecné zásady pro uplatnění daného ustanovení a také praktické příklady některých typů plnění v oblasti pojišťovnictví včetně příslušného režimu DPH.

Podle Informace nelze poskytování pojištění a zajištění chápat pro účely DPH ve smyslu pojišťovacích a zajišťovacích činností definovaných v zákoně o pojišťovnictví. Pro účely DPH je vymezení těchto činností užší a vychází ze Směrnice Rady 2006/112/ES a z judikatury Soudního dvora EU. Z těchto zdrojů vyplývá, že se osvobození v případě poskytování pojištění a zajištění použije u činností, jejichž hlavním cílem je převzetí rizika a poskytování souvisejícího plnění za úhradu pojistného (zajistného), a to bez ohledu na osobu poskytovatele a formu plnění v případě pojistné události.

 

Pokud je s pojištěním (zajištěním) poskytováno další plnění, které je vedlejším plněním ve vztahu k pojištění (zajištění), nebo toto plnění tvoří s pojištěním (zajištěním) jediné plnění nerozdělitelné z ekonomického hlediska, případně je toto plnění poskytováno jako součást pojištění (zajištění), mělo by se pro účely DPH jednat o jedno plnění podléhající osvobození dle § 55 zákona o DPH. Pokud je však pojištění vedlejším výdajem k jinému plnění, je třeba ho zahrnout do základu daně za toto jiné plnění a neposuzovat ho pro účely DPH samostatně.

 

Podle § 55 zákona o DPH se osvobození uplatní také u služeb souvisejících s pojištěním (zajištěním), které poskytují osoby zprostředkovávající pojištění (zajištění). Informace uvádí, že tyto služby by měly v zásadě odpovídat zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví tak, jak ji vymezuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Z tohoto zákona by přitom měl být dovozen pouze obsah daných činností, nikoliv okruh osob poskytujících tyto činnosti.

 

Z praktických příkladů činností v oblasti pojišťovnictví, u kterých nelze uplatnit osvobození dle § 55 zákona o DPH, uvádí Informace mimo jiné vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví, samostatnou likvidaci pojistných událostí, činnost samostatných likvidátorů, šetření pojistných podvodů a samostatnou správu pojistných smluv.

 

 

CS24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?