Hlavní navigace

Iveta Ocásková, KB: Úvěry pro firmy mohou mírně podražit

21. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © fotomek - Fotolia.com
Jak na tom v nejbližší době budou významné tuzemské firmy z pohledu velké banky? Situaci vysvětluje Iveta Ocásková, která je v Komerční bance odpovědná za řízení segmentu korporátní klientely s obratem od 60 milionů do 1 500 milionů korun.

Většina prognóz pro tento rok se shoduje na stagnaci, mírný růst je očekáván jen ve vybraných odvětvích. Jaký je váš odhad, paní ředitelko?  

Ekonomika eurozóny, kam směřuje drtivá většina českých exportů, se nachází na hraně recese již od posledního čtvrtletí loňského roku. To se samozřejmě projevuje ve slabším výkonu domácího hospodářství, navíc v české ekonomice probíhá fiskální konsolidace s cílem napravit veřejné finance, což je také významný tlumicí faktor. Podle údajů o hrubém domácím produktu se česká ekonomika nachází v recesi již od druhé poloviny loňského roku. Vystoupit z ní by měla ve druhém čtvrtletí letošního roku.

V důsledku těchto očekávání a kvůli zvyšování tlaku na efektivitu je možné předpokládat, že zejména malé a střední firmy, například v oboru stavebnictví, budou pod značným tlakem. Také vývoj na realitním trhu budeme jistě bedlivě sledovat. Vzhledem k současným vládním opatřením snažícím se snižovat vládní výdaje očekáváme snížení poskytovaných služeb i v municipálním sektoru. Rovněž uvidíme, jak současný neradostný stav v hodnocení systému rozdělování dotací v České republice na regionální i sektorové úrovni ovlivní společnosti, které očekávají příjem dotací na své projekty. Nicméně i v sektorech senzitivnějších na vývoj ekonomické situace nacházíme velmi stabilní či dokonce dynamicky rostoucí firmy.

Zakládáme si na tom, že stojíme za svými klienty dlouhodobě od jejich rozvojových plánů, nových investičních záměrů až po navazující provozní potřeby. Připravujeme pro letošní rok celou řadu novinek, jejichž cílem je držet s klienty krok v době významných změn a nejistot, tak abychom mohli nabídnout nejlepší řešení odpovídající jejich aktuálním potřebám.

 

Iveta Ocásková Můžete charakterizovat úvěrovou strategii Komerční banky pro letošní rok? Budete v poskytování úvěrů podnikové sféře opatrnější, nebo naopak plánujete expanzi a růst objemu? 

Již v loňském roce zvýšila skupina Komerční banky objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13 procent. I letos plánujeme pokračování růstu úvěrového portfolia v podnikové sféře, a to na úrovni zhruba 4,6 procenta. Vzhledem k velmi dobré kontrole úvěrového rizika nepředpokládáme žádné zásadní změny v přístupu k úvěrování.

 

Jak byste zhodnotila úvěrové riziko pro banky v probíhajícím roce? Jak odhadujete vývoj rizikových úvěrů? 

Vývoj rizikových úvěrů se může zejména v některých oborech mírně zhoršovat. Díky osvědčenému modelu univerzálního bankovnictví a stabilitě celé skupiny zůstáváme pro naše klienty i v tomto období spolehlivým partnerem. Spoléháme na prohlubování spolupráce s dlouhodobými klienty i na selektivní oslovování zákazníků nových.

 

V loňském roce převažovala poptávka po provozních úvěrech, investiční aktivitu podniky spíše omezovaly. Přibližte, prosím, svůj odhad do příštích měsíců…  

V tomto ohledu neočekáváme – i vzhledem k makroekonomickým prognózám pro rok 2012 – žádné zásadní změny, trend útlumu investičních aktivit bude patrně pokračovat i v příštích měsících. Nicméně každá krize přináší i příležitosti připraveným, které jistě budou uchopeny dravci v podnikatelském prostředí. Já věřím, že budeme u toho.

 

Jak vidíte letošní vývoj úrokových sazeb u úvěrů pro firemní klientelu? 

Cena úvěrů se samozřejmě bude odvíjet od vývoje úrokových sazeb v ekonomice. Prozatím je očekáván spíše mírný nárůst v souvislosti s rostoucí cenou peněz na mezibankovních trzích, s nižší likviditou trhu a dostupností zejména středně a dlouhodobých zdrojů. Částečný vliv může mít také očekávaná ekonomická stagnace a zhoršování bonity firem v důsledku zpomalování ekonomiky.

 

Banky již delší dobu soupeří o dobré korporátní klienty – tedy solventní a perspektivní firmy. Jaké jsou hlavní zbraně v tomto konkurenčním boji? 

Komerční banka je hlavní korporátní bankou na českém trhu, našimi klienty jsou tisíce tuzemských společností. Ačkoli rozdíly mezi velkými bankami na trhu nejsou v nabídce produktů diametrálně odlišné, to, co vyřadí konkurenci a vyhrává, je jednoznačně partnerství, které lety sílí. Oboustranná transparentnost obchodního vztahu je základním kamenem spolupráce. Jde ruku v ruce se schopností nacházet optimální řešení potřeb našich klientů a velmi často i s rychlostí poskytovaných služeb. To jsou podle nás nezbytné atributy lídra trhu, kterým chceme být.

 

Popište, prosím, vývoj portfolia finančních produktů pro podniky... 

Základem portfolia jsou tradiční produkty platebního styku, řízení hotovosti a zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků, dále různé formy firemního financování včetně sofistikovaných řešení pro řízení firemních rizik. Mezi ně patří zahraniční expanze našich klientů včetně souvisejících nebezpečí, investice velkého rozsahu, zajištění kurzového, úrokového či komoditního rizika. Nerada bych opomenula složitější struktury financování v oblastech akvizic, nemovitostí, projektového financování, například v oblasti obnovitelných zdrojů nebo syndikace či klubové financování, projekty s podporou dotací Evropské unie či emisí cenných papírů.

 

Co by se dalo říci o nejnovějších trendech? 

soutez_casestudy

Bankovní inovace se dnes u firemní klientely točí zejména kolem zjednodušování a urychlování administrativních procesů, kolem on-line inovací, hledání individualizovaných řešení. Stálá modernizace systémů elektronického bankovnictví a zpříjemňování života podnikatelů jak v jejich firemním, tak i osobním životě, jsou další oblastí pro neustálá zlepšení. Komerční banka tyto trendy samozřejmě reflektuje, v nejbližších dnech se klienti mohou těšit na oznámení revolučních změn v přímém bankovnictví. Chystáme také nějaké novinky v oblasti korporátních karet.

 

Byl pro vás článek přínosný?