Hlavní navigace

Jak na výběr ERP systému (1/3)

17. 5. 2011

Sdílet

Moderní finanční ředitel se už dnes opít rohlíkem nenechá: Úspěšný výběr podnikového informačního systému (ERP) je výsledkem spolupráce specializovaných odborníků na straně dodavatele i zákazníka, kde je potřeba kooperace uživatelů, otevřenost vůči změnám, kvalitní plánování a zkušené vedení.

Kromě výběru správného řešení ERP, které splní současné i budoucí potřeby společnosti, je také důležitá implementace samotného systému a plánování a řízení projektu. Před započetím výběru samotného ERP systému je důležité si uvědomit, co přesně od nového systému pro firmu očekávat. Určitě je třeba si položit otázku, zda řešení, jež si zvolíte, skutečně splňuje požadavky na podporu procesů ve vaší společnosti a bude schopno se v průběhu let přizpůsobit i požadavkům novým, a umožnit tak další rozvoj do budoucna. Vždy je také třeba velmi důkladně zvážit velikost firmy, oblast a rozsah řešení.

„Častou chybou českých podniků bývá, že si vybírají nevhodné systémy. Velké společnosti si vyberou systém pro malé firmy a naopak. Výhodou proto může být využití odborných poradců a projektových manažerů, kteří mají komplexní přehled o trhu s ERP systémy a zkušenosti z mnoha realizovaných projektů, takže dokáží posoudit vhodnost řešení,“ radí Pavel Bláhovec, obchodní ředitel ze společnosti IFS Czech. Důležité rovněž je nehledět v první řadě na cenu, ale spíše na to, zda jste si dobře porozuměli s dodavatelem.

 

Všichni tak nějak předpokládáme… 

„Při vlastním výběru si otestujte, zda s vámi dodavatel hovoří stejnou řečí. Dále se podívejte na jeho velikost, historii, pozici na trhu, zkušenosti s implementací a samozřejmě na reference v daném oboru. Z pohledu ERP systému se zaměřte na rozsah funkcionalit, stabilitu řešení a možnosti přizpůsobení vašim konkrétním požadavkům,“ doporučuje Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R. Podobně radí i Petr Felkner, Country Manager společnosti Infor Czech: „Při výběru ERP systému je vedle referencí ve stejném oboru potřeba pečlivě posoudit také uživatelskou přehlednost, schopnost pružně reagovat na změny, minimum modifikací, snadnou integrovatelnost s jinými softwary či náklady na další rozvoj.“ Za vhodné se považuje vyžádat si u dodavatele referenční návštěvu u některého ze stávajících zákazníků v podobné oblasti podnikání a zjistit, jak probíhala implementace a jak jim vyhovuje stávající situace. Seriózní producent ERP by vám měl předvedení systému u referenčního zákazníka umožnit.

„Všichni tak nějak předpokládáme, že každý systém zvládne zpracovat všechna potřebná data podniku. Při dnešním rozvoji výkonu serverů je to téměř pravda. Ale pořád platí, že pro vykonání stejné práce stačí jednomu informačnímu systému poloviční výkon serveru, než potřebuje systém druhý,“ upozorňuje Vladimír Bartoš, ředitel prodeje společnosti Minerva Česká republika. Proto by si podle něho každá firma měla před výběrem nového ERP řešení identifikovat své kritické procesy z hlediska výkonu a změřit si a spočítat počty dokladů, které bude potřeba zpracovat a posléze zjistit v referencích nabízených systémů obdobné podniky. Pokud najde náročnější instalace, pak může být klidná. V neposlední řadě je důležitá i hospodárnost provozu informačního systému: „Vhodné je zjistit si nároky na server, na komunikaci mezi koncovými stanicemi a serverem a nároky na koncové stanice. Pokud totiž bude každý upgrade vyžadovat nové koncové stanice, nejedná se o zanedbatelné prostředky,“ dodává Vladimír Bartoš.

 

Co od ERP očekávat 

Dobře zvolený a správně nasazený ERP systém by měl přispět ke konsolidaci vašich firemních procesů, účinně podporovat práci zaměstnanců a například také snížit celkové náklady na provoz informačního systému. ERP systém je informační páteří každého podniku s dosahem do všech oblastí činností podnikání. Integruje veškeré byznys procesy a podprocesy do jediného systému, a umožňuje tak efektivněji dosahovat cílů. „Zvýšená efektivita díky zavedení ERP systému ovlivňuje celou řadu oblastí. Typicky vede ke snížení administrativy, eliminaci duplicitního zadávání dat a jiných údajů, zeštíhlení výrobního procesu, zefektivnění skladového hospodářství, anebo nepřímo také ke zvýšené spokojenosti zákazníků. Dnešní systémy jsou nejenom schopny přizpůsobit se zavedeným procesům ve společnostech, ale přicházejí již s navrženými ověřenými procesy pro konkrétní segmenty, tzv. best practices,“ vysvětluje Daniel Tomčala, marketingový manažer Epicor Software Czech.

„ERP je nástroj, který může při správném nastavení celou řadu manuální práce vykonávat sám a umožňuje snadné provázání agend a procesů, které ve firmě probíhají. Měl by umět centralizovat údaje tak, aby každý uživatel našel v danou chvíli aktuální a správné informace a mohl provést ty akce, úkoly a činnosti, které jsou náplní jeho práce,“ doplňuje Tomáš Denemark ředitel divize podnikových a finančních systémů ze společnosti Arbes Technologies.

CS24

 

První díl trojdílného textu: pokračování přineseme zítra a pozítří.

Byl pro vás článek přínosný?