Hlavní navigace

Kde chápou krizi jako příležitost…

13. 8. 2010

Sdílet

Tomáš Rybička, finanční ředitel společnosti XEROX CZECH REPUBLIC, se vyslovuje k situaci na trhu.

Od začátku letošního roku v Xeroxu probíhá změna organizační struktury. Jejím cílem je změnit vnímání společnosti z dodavatele hardwaru na dodavatele komplexních služeb spojených se správou dokumentů.

 

Tomáš RybičkaV letošním roce by mělo na základě prognóz mnohých ekonomů dojít k oživení trhu, což by se mělo také projevit na trhu správy dokumentů. Jak se v tomto segmentu projevila krize? 

Tak jako ve všech segmentech se i zde projevila na počtu zakázek, kterých bylo méně. U některých potenciálních zákazníků jsme zaznamenali nedostatek hotovostních prostředků a také zhoršený přístup k externímu financování.

Krize se projevila také na konkurenčním prostředí, které se stalo agresivnějším. Řada společností v této době akceptovala nevýhodné až riskantní obchodní smlouvy, což se u nich může negativně projevit v budoucnosti.

 

Jak se společnost Xerox snažila vyhnout těmto praktikám? 

Již před krizí jsme prověřovali velmi důkladně všechny zájemce, kteří chtěli financovat koupi našich strojů formou Xerox leasingu. Z tohoto důvodu jsme u stávajících zákazníků zaznamenali jen menší počet případů, kde jsme museli řešit platební neschopnost.

Toto prověřování probíhalo samozřejmě i u nových zájemců, u kterých jsme kladli důraz na jejich platební morálku v minulosti a hodnotili jsme pravděpodobné možnosti výskytu rizik. Podmínky pro uzavírání této exkluzivní formy financování byly maximálně korektní a všechny zúčastněné strany s nimi byly podrobně seznámeny.

 

V řadě společností probíhala v průběhu krize v rámci zefektivnění řada změn. Jaké z nich byly nejčastější? 

Nejvýraznější byl tlak na snižování nákladů a optimalizaci peněžních toků. S tlakem na zvyšování efektivity souvisela také blízce reorganizace a změna struktur společností, která měla a i nadále má zajistit efektivnější provozní procesy.

 

Dopouštěly se společnosti při realizaci těchto změn chyb, které mohou mít negativní dopad na jejich další vývoj? 

Samozřejmě. Velmi často propustily v rámci reorganizace klíčové zaměstnance a nevytvořily si žádný plán, jak dále postupovat při rozdělování pravomocí a úkolů. Lidské zdroje byly totiž u řady firem první, které se minimalizovaly. Rizikovou oblastí, kterou řada firem podcenila, byla i závislost na malém množství zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. V případě ztráty některého klíčového zákazníka, partnera nebo dodavatele tak firma měla svůj osud velmi nejistý. Navíc při nedostatečné finanční rezervě mohl být tento stav pro řadu společností likvidační.

 

Jak jsme se zmínili v úvodu, v následujících měsících by se však hospodářská situace u nás měla vyvíjet lépe, což určitě zachrání řadu společností před krachem. Společnost Xerox před půl rokem začala realizovat jednu ze svých klíčových změn, a to změnu organizační struktury. Jaké jsou další plány společnosti v následujícím období? 

Proces optimalizace naší společnosti bude i nadále pokračovat, jelikož se jedná o dlouhodobý proces, jehož cílem je poskytovat našim stávajícím i potenciálním zákazníkům ty nejlepší služby. Lze tak říci, že jsme s krizí nastartovali řadu změn, díky kterým jsme se nepotýkali s vážnými problémy v minulých měsících a díky kterým můžeme posílit naši pozici na českém a slovenském trhu.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?