Hlavní navigace

Krize a konkurence tlačí ceny hotelových služeb dolů

22. 4. 2011

Sdílet

Průměrná obsazenost hotelových pokojů v České republice se ve srovnání s rokem 2009 zvýšila o 3,25 procenta. Pokles byl zaznamenán v průměrné délce pobytu, která se v roce 2010 snížila na 2,84 dne, oproti průměrné délce pobytu 3,12 dne v roce 2009.

Alarmující je průměrná cena za pokoj, která meziročně poklesla o 20 procent z 1 482 Kč za hotelový pokoj v roce 2009 na 1 177 Kč v roce 2010. 

Česká republika se od roku 2006 potýká s poklesem zájmu v oblasti cestovního ruchu, který se promítá i do nižší poptávky po službách ubytovacích a konferenčních zařízení. Dle aktuálních výsledků unikátního průzkumu TLT benchmark společnosti KPMG Česká republika došlo v roce 2010 k mírnému oživení v počtech klientů využívajících hotelové a konferenční služby. Průměrná obsazenost hotelových pokojů se ve srovnání s rokem 2009 zvýšila o 3,25 procenta na celkových 52,14 procenta. Vzhledem ke kratší průměrné délce pobytu, jež v roce 2010 činila 2,84 dne (zatímco v roce 2009 šlo o 3,12 dne), je možné konstatovat, že absolutní počet hostů, kteří využívají ubytovací zařízení, se meziročně zvýšil. Alarmující je výrazný pokles ceny za ubytování, která se meziročně snížila o 20 procent, a s ní související výnos z ubytování – průměrná hodnota ukazatele RevPAR (průměrná tržba na disponibilní pokoj) meziročně klesla zhruba o 16 procent, ze 759 Kč v roce 2009 na 633 Kč v roce 2010. 

„Od sametové revoluce a především v letech 2005 až 2008 jsme byli svědky výrazného nárůstu počtu hotelových zařízení a zvyšující se nabídky hotelových pokojů zvláště ve vyšších třídách tří-, čtyř- a pětihvězdičkových hotelů. Nyní v době recese se mnohé z nich potýkají s problémem, jak naplnit svou kapacitu. Tvrdá konkurence je vedla ke snižování ceny služeb. Tento trend je patrný i v jiných zemích. Tlak na cenu je však v České republice enormní. Lze vyslovit obavu, že tato situace může mít dříve či později negativní vliv na kvalitu poskytovaných služeb,“ říká Ondřej Špaček, Senior Advisor, KPMG Česká republika.

 

Dlouhodobě táhne turisty přelom léta a podzimu 

Poskytovatelé ubytovacích zařízení se s nejmenší obsazeností potýkají v zimních měsících. Nejslabší zájem o hotelové služby je tradičně v lednu a únoru. Průměrná obsazenost v tomto období se v posledních dvou letech pohybuje okolo 37 procent.  Dlouhodobě mezi nejsilnější měsíce v obsazenosti patří srpen, září a říjen. V roce 2009 byla v tomto období průměrná obsazenost 58 procent. V roce 2010 se zvýšila na 64,5 procenta, pravděpodobně právě díky výraznému snížení ceny. 

 

Téměř polovina turistů pochází z EU 

Turisté, kteří vyhledávají v České republice ubytování hotelového typu, byli v roce 2010 ze 48,6 procenta nejvíce zastoupeni občany Evropské unie. Druhý největší podíl patří rezidentům, kteří pokrývají kapacitu hotelů z 28 procent, přes 23 procent kapacity hotelů naplňují hosté ze zemí mimo Evropskou unii. 

Největší podíl hostů, přes 44 procent, si služby v hotelech objednává přes cestovní kanceláře či touroperátory, ať už individuálně, či skupinově. Na webové stránky hotelů nebo na internetové rezervační systémy se spoléhá 19 procent hostů, 15 procent preferuje osobní rezervaci přes telefon nebo na recepci hotelu, 11 procent hostů využívá ubytování jako součást služeb MICE (Meetings, Conferences, Incentives, Exhibitions). 

Podíl ubytovaných hostů, kteří přijeli na konferenci, se v meziročním srovnání snížil o 4,5 procenta. Srovnání posledních dvou let uvádí 16,8 procenta v roce 2009 a v roce 2010 snížení na 12,4 procenta. Praha zaznamenala v tomto ukazateli ještě výraznější propad, až o 8 procent, což svědčí o velké nestabilitě (2009 – 14,39 procenta, 2010 – 6,4 procenta). 

Jako nejčastější důvody pobytu uvádějí hosté z 56,88 procenta turistiku. Podíl služebních cest se pohybuje okolo 18,1 procenta. Téměř 8 procent zvolilo v uplynulém roce Českou republiku jako zemi vhodnou pro lázeňské a wellness pobyty.

 

Cestovní ruch potřebuje koncepční přístup 

Podle studií společnosti KPMG Česká republika přináší cestovní ruch při zahrnutí vyplývajících multiplikačních efektů ročně do veřejných rozpočtů v České republice finance ve výši 90 až 100 miliard korun. Na celkových příjmech státního rozpočtu se podílí ze 6 až 7 procent. Pokud chceme tato čísla udržet krizi navzdory, je třeba se zaměřit na koncepční přístup a dlouhodobé cíle, které přilákají turisty do České republiky. Podpoří přitažlivost České republiky jako zajímavé a bezpečné destinace s kvalitními službami. 

„Jako řešení stávajících problémů se nám jeví systémové, koncepční a dlouhodobé strategie. Za důležité považujeme vytváření takových marketingových aktivit, které přivedou více turistů do českých regionů, nejen do Prahy,“ uvádí Tomáš Kulman, Manager, KPMG Česká republika.

 

O průzkumu TLT benchmark 

Průzkum vychází z dat, která v roce 2009 a 2010 poskytla ubytovací zařízení. Celkem se jedná o 160 subjektů. Výsledky TLT benchmark monitorují aktuální poptávku po ubytovacích a konferenčních službách v České republice a to, jak na ni provozovatelé těchto zařízení reagují. Tisková zpráva se opírá také o údaje z interních studií a analýz společnosti KPMG Česká republika, které se zabývají cestovním ruchem v České republice. Od letošního roku jsou do projektu zapojeny i hotely a konferenční centra ze Slovenska. 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © paulo cruz - Fotolia.com

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?