Hlavní navigace

Internetové obchody pracují s minimálními obchodními maržemi

26. 4. 2011

Sdílet

„Hledáme finanční rezervy ať na výnosové, nebo na nákladové straně již od velmi nízkých částek,“ říká Jiří Housa, nový finanční ředitel společnosti Internet Retail, jejíž součástí je i internetový obchod KASA.cz.

Co vás po příchodu do Internet Retail z hlediska vaší pozice nejvíce překvapilo a proč? 

Upřímně řečeno, o ničem takovém nevím. Před nástupem do této pozice jsem byl totiž výborně informačně připraven jednateli společnosti, a proto má představa a očekávání odpovídala realitě.

 

Jiří HousaMůžete porovnat finanční řízení v multimiliardovém internetovém podnikání s klasickými podnikatelskými subjekty? 

Internetové obchody pracují s minimálními obchodními maržemi a od toho se odvíjí všechny další finanční aktivity jak směrem navenek, tak směrem dovnitř společnosti. Finanční řízení internetového obchodu není principiálně odlišné od finančního řízení firmy podnikající v úplně jiném oboru. Jediný, ale zato zcela zásadní rozdíl vidím v intenzitě a v rozlišovací schopnosti, s jakou se to vykonává. V Internet Retailu, jehož součástí je například i český internetový obchod KASA.cz, hledáme finanční rezervy ať na výnosové, nebo na nákladové straně již od velmi nízkých částek. Neexistuje prakticky žádná nákladová položka, která by nebyla předmětem podrobné kontroly. To nám následně umožňuje vytvářet prostor pro snižování cen pro naše zákazníky a zvyšovat podíl na trhu internetových obchodů.

 

Kde by se podle vás kamenné obchody mohly z hlediska finančního řízení u internetových podniků inspirovat? 

Jak jsem už naznačil, je to především v hledání nákladových úspor. Vyšší marže nenutí firmy hledat úspory příliš intenzívně a zaměřují se jen na objemově významnější položky.

 

Internetové obchody pracují s velmi nízkou marží, která se ještě více minimalizuje při silném tlaku na snižování cen. Je vůbec v dnešní době možné udržet se v "černých číslech"? 

Základem každého podnikání je zisk. Umím si představit, že v rámci růstové strategie se firma může krátkodobě vzdát zisku ve prospěch získání tržního podílu, ale dlouhodobě by taková strategie vedla k finanční likvidaci. A jak tedy dosahovat zisku u podnikání s nízkou marží? Prvním předpokladem je budování takového tržního podílu, který odpovídá firemní strategii a kterému také odpovídají i firemní náklady. Druhým předpokladem úspěchu je trvalé sledování firemních výdajů a hledání rezerv. Třetím předpokladem úspěchu je permanentní analýza vnějšího prostředí a případná rychlá a adekvátní reakce na změnu trhu. Především nedostatečná rychlost a adekvátnost finančních opatření na změnu tržních podmínek je příčinou finančních problémů mnohdy velkých a ekonomicky silných subjektů.

 

Společnost Internet Retail nedávno nasadila SAP. Jak jste eliminovali rizika spojená s přechodem a jaké pozorujete přínosy? 

Vzhledem k tomu, že náš nejvýznamnější dodavatel vede své účetnictví v SAP již několik let, představovalo rozhodnutí o přechodu na tento systém poměrně logické vyústění této situace. Díky stejné účetní platformě a propojením číselníků včetně ceníků lze dosáhnout vyšších efektů při naskladnění, vystavování faktur, dobropisů apod. Významným efektem je také urychlení oběhu účetních dokladů a možnost vidět v systému „na dálku“ schvalovaný doklad. Přechod na SAP byl s velkým časovým předstihem a velmi pečlivě připravován. Za účelem implementace SAP byla vytvořena pracovní skupina, zpracován detailní harmonogram a podle tohoto harmonogramu se každý jednotlivý krok předem testoval. Propojení webové aplikace, našeho core systému Ecommu a účetního systému SAP tak, aby kompletní vypořádání obchodu od objednávky zákazníka, přes vyskladnění, fakturaci a následné zaúčtování všech těchto transakcí včetně úhrady zákazníkem probíhalo automaticky, byl opravdu velmi náročný proces. Na „ostrý“ SAP přecházely jednotlivé společnosti Internet Retailu postupně, od nejmenší po největší. Důležitou roli v celém procesu sehrál náš vlastní silný programátorský tým. Proto vzájemné propojení všech systémů proběhlo v poměrně krátkém časovém úseku a bez výraznějších komplikací. Zaslouží si za to velké poděkování, odvedli skutečně obrovský kus práce.

 

Jaké další informační systémy Kasa.cz využívá a jaký mají význam pro finanční řízení? 

Systém SAP využíváme především pro kompletní vedení účetnictví a pro výkaznictví. Pro finanční řízení se jeví jako velmi efektivní spojení s doplňkovým modulem SAP BW reporting. Tato nadstavba funguje jako téměř „neomezená“ kontingenční tabulka a umožňuje tak velké množství pohledů na efektivitu obchodu, a to jak prodeje, tak i nákupu. Společně s klientským systémem, který řeší vlastní vypořádání obchodu se zákazníkem, je proto SAP BW reporting nepostradatelným doplňkem pro finanční řízení společnosti.

 

Kasa.cz, nejznámější obchod společnosti Internet Retail, v posledním roce investovala do velké „kamenné“ prodejny v Praze na Černém Mostě. Proč je pro internetový obchod kamenná výdejna důležitá? Hodláte investovat do dalších? 

Naše kamenná výdejna Kasahouse je pro nás nesmírně důležitá. Vždy bude existovat část zákazníků, kteří preferují osobní odběr, nebo možnost si "své" vybrané zboží prohlédnout a poradit se s odborným personálem. Za svou krátkou dobu fungování prokázal Kasahouse svou opodstatněnost a jeho tržby rostou velmi dynamicky. Z tohoto důvodu plánujeme ještě v letošním roce otevřít další podobné výdejny.

 

Jaké máte jako CFO plány s Kasa.cz v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu? 

Finanční strategie KASA.cz je součástí celkové firemní růstové strategie. Naším cílem je ve střednědobém horizontu upevnit pozici nejen v České republice, ale také v dalších zemích střední Evropy. Za tímto účelem neustále pracujeme na zkvalitňování služeb pro naše zákazníky. Mým úkolem na této cestě je vytvořit finanční předpoklady, abychom mohli naše další plány realizovat. Aktuálně připravujeme pro naše zákazníky řadu příjemných překvapení a věřím, že to ocení. Ale to je jen začátek...

 

Byl pro vás článek přínosný?