Hlavní navigace

Leasingové společnosti očekávají rekordní rok

31. 5. 2014

Sdílet

 Autor: © Nobilior - Fotolia.com
Firmy by si mohly přijít pro více než sto miliard korun na své investice a provoz.

Podle výsledků České leasingové a finanční asociace (ČLFA) za první čtvrtletí letošního roku dostaly firmy od jejích členských společností na financování svých potřeb 31,1 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 18,1 %. (Za celý loňský rok to bylo 87,5 miliardy korun.) Generální tajemník asociace Jiří Pulz předpovídá, že: „nebankovní financování podnikatelských aktivit, investic i provozu poroste meziročně i v dalším průběhu letošního roku, odhadujeme meziroční růst v řádu 15 až 20 %.“ 

 

Největším skokanem je faktoring 

Ze 31,1 mld. Kč tvořily 15,5 mld. Kč firemní investice a 15,6 mld. Kč faktoring. Téměř polovina firemních investic byla financována podnikatelskými úvěry (7,7 mld. Kč), o druhou polovinu (7,8 mld. Kč) se téměř rovným dílem podělily finanční a operativní leasing. Poměr mezi úvěrovým a leasingovým financováním se v posledních letech příliš nemění a podobné je to i s poměrem finančního a operativního leasingu.

Velký zájem projevily firmy o faktoring, který slouží k financování jejich provozních potřeb. Výše prostředků poskytnutých členy ČLFA odkupem pohledávek v prvním čtvrtletí 2014 meziročně stoupla o 20,9 %. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla ke konci čtvrtletí 36,4 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 27,3 %. Na českém factoringovém trhu dlouhodobě převládá regresní faktoring, a to potvrdil i první kvartál letošního roku. Firmy tak stále ještě málo využívají možnosti s pomocí bezregresního facktoringu snížit riziko nesplacení pohledávek a touto cestou si zajistit a stabilizovat své finanční toky. (Podrobněji o vývoji faktoringu v článku Faktoring: finance pro časy dobré i zlé

 

Zaostřeno na SME 

Zástupci ČLFA považují výsledky letošních prvních tří měsíců za signál, že podnikatelé jsou optimističtější, hledají nové příležitosti a nebojí se investovat. „Předpokládáme růst využívání nebankovních finančních produktů ze strany SME v situaci, kdy banky budou relativně omezovat svoji úvěrovou angažovanost u těchto zákazníků,“ odhadl hlavní letošní trend pro CFO World Jiří Pulz. Tomuto předpokladu přizpůsobují leasingové společnosti i svou obchodní politiku. Řada z nich zjednodušuje administrativu spojenou s vyřízením úvěru. Oslovují segment SME s různými akčními nabídkami, nejčastěji pro financování osobních, respektive užitkových a nákladních automobilů, ale například i zemědělské techniky. Zpravidla jde o akční snížení úroků nebo nulové navýšení, nabídku nízké akontace, prodloužené doby splatnosti, možnosti odkladu nebo přerušení splátek. Komerčně úspěšné je značkové financování, kde se běžně nabízí například i prodloužená záruka. Zvýhodněné balíčky pojištění vozidel jsou téměř pravidlem.

Některé leasingové společnosti se vydávají cestou specializace za určité skupiny strojů a zařízení − například pro malé a střední podnikatele v zemědělství či lesnictví. Velký boom zažilo v minulých letech financování fotovoltaických zařízení. Jak podotýká Jiří Pulz, u větších investic roste podíl kombinace bankovního úvěru a leasingu v rámci bankovních skupin. Stále se zkvalitňují a rozšiřují služby operativního leasingu. Podnikatelé ochotněji předávají starost o správu, opravy, případně obnovu svého vozového parku leasingové společnosti. Mnozí se již také přesvědčili, že jim operativní leasing může dlouhodobě ušetřit nemalé provozní náklady (optimalizací firemní flotily, proškolením řidičů, elektronizací dokumentace, zajištěním vyšší bezpečnosti vozidel před odcizením a pod.).

 

Vedou stále auta, zejména nová 

Komoditní zaměření nebankovního financování podnikatelských investice je již delší dobu stabilní − převládají dopravní prostředky. Největší objemy i v letošním roce směřují do osobních vozů, včetně užitkových (42 %), následuje financování strojů a zařízení (26,5 %), zejména kovoobráběcí techniky a zemědělských či lesnických strojů, na třetím místě jsou nákladní automobily (26,1 %).

Za ekonomicky významný fakt považují leasingové společnosti, že většina financovaných vozů byla nová, což má nemalý význam pro automobilový průmysl, který se v České republice významně podílí na exportu a tvorbě pracovních příležitostí. Nebankovní financování nemovitostí hraje zatím nevýznamnou roli, zejména z daňových důvodů. Většinou jde o finanční leasing, respektive operativní leasing a ročně financovaná částka loni nedosáhla ani dvě miliardy Kč. Za první měsíc letošního roku asociace výsledky nebankovního financování nemovitostí nezveřejnila. 

 

Stabilní, opatrný, a důvěryhodný 

Nebankovní financování hraje v České republice významnou roli v rozvoji podnikatelských aktivit a má nezastupitelné místo na trhu finančních služeb. Jeho účelovost spojená s dlouholetými zkušenostmi leasingových společností umožňuje při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované komodity poskytnout potřebné prostředky i takovým skupinám podnikatelů, kteří by měli problém získat bankovní úvěr. Produkty nebankovního financovaní jsou standardizované a vzhledem ke konzervativnímu charakteru českého leasingového trhu nelze očekávat žádné převratné novinky. K těm by mohlo dojít pravděpodobně pouze v případě změn daňových zákonů. Leasingové společnosti soustřeďují svou obchodní politiku do oblasti rozšiřování a zkvalitňování služeb a snaží se zjednodušovat administrativu. Během ekonomické krize se naučily lépe reagovat na poptávku po financování určitých komodit, i těch, se kterými třeba dříve neměly zkušenosti (fotovoltaická zařízení), a více se orientovat na potřeby malých a středních firem. 

Český leasingový trh ustál ekonomickou a finanční krizi bez problémů jako plně konsolidovaný a důvěryhodný. V jeho čele stojí velké a renomované společnosti s dlouholetou tradicí.

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?