Hlavní navigace

Meziroční objem vývozu vzrostl u 43 procent exportních firem

9. 10. 2014

Sdílet

 Autor: © Ivan Kruk - Fotolia.com
Po třiadvacáté dnes společnost DHL Express vyhlásila výsledky Exportního výzkumu DHL, který dlouhodobě mapuje názory nejvýznamnějších českých vývozců na aktuální události v České republice i zahraničí. Průzkum zajišťovala společnost GfK, která se telefonicky dotazovala ředitelů a členů top managementu zodpovědných za export v 300 českých exportních firmách.

Exportní firmy vloni očekávaly razantní navýšení objemu exportu. Výsledky 23. vlny Exportního výzkumu DHL naznačují, že se jejich predikce nevyplnila úplně, většina firem měla exportní výsledky stabilní. Větší počet exportních firem se také domnívá, že objem jejich exportu v příštím roce bude spíše stagnovat než růst. U firem je tedy znát mírné vystřízlivění z dobrých výsledků z prvních let po krizi, které se promítá i do indexu exportního sebevědomí. Jeho hodnota poklesla od minulého měření o 6 procentních bodů. „Jakkoliv se loňské extrémně pozitivní predikce nenaplnily v plné míře, celkově vnímám výsledky jako velmi dobré. Vždyť 87 % našich exportérů uvedlo, že jim export narostl anebo zůstal stabilní, což je určitě skvělý výsledek s ohledem na události letošního roku,“ uvedl Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express Česká republika.

 

Intervence ČNB proti koruně se líbila

73 % exportérů považuje současné podmínky pro export za stejné jako v předešlých letech. Stabilní podmínky v této oblasti očekává v nejbližší budoucnosti stejný počet (73 %) exportních firem. Za posledních 12 měsíců se zdvojnásobil počet firem, jejichž představitelé si myslí, že se podmínky pro export zlepšily (z 6 % na 12 %). K oživení exportu i letos nejvíce pomohl u 40 % nový obchodní partner, u 22 % firem pak nová technologie do výroby. Intervence ČNB v neprospěch české koruny byla spontánně (dodatečně) nejvíce zmíněným stimulem. Mezi nejvíce spontánně zmiňovaná rizika pro český export patří v současné době globální politická a ekonomická situace mimo země EU. Nestabilita na středním východě nebo střet mezi Ukrajinou a Ruskem představuje hrozbu pro 42 % dotázaných exportérů.

 

Sovětský svaz už tolik netáhne

Pro naprostou většinu exportérů jsou obdobně jako v předešlých sledovaných obdobích klíčovými trhy země EU. Druhou nejvýznamnější oblast exportu představuje pro české exportéry Rusko a země bývalého Sovětského svazu, nicméně očekávání od tohoto teritoria se výrazně snížila. „Jestliže vloni bylo Rusko považováno 32 % respondentů za největší exportní příležitost, letos si totéž myslí jen 15% z nich. Exportéři opět nejvíce věří v Německo, což je asi logická reakce na vývoj současné situace v Evropě,” doplnil Luděk Drnec.  

Pro téměř 90 % oslovených exportních firem je členství v EU výhodou. 45 % exportérů žádalo v posledních 12 měsících o dotaci z některého z operačních programů Evropské unie, 78 % z nich úspěšně. Největší zájem byl o získání dotace na programy zaměřené na vzdělávání a inovace. V polovině případů se jednalo o dotaci do 5 miliónů korun.

 

S eurem je to vachrlaté

Přestože je podle výrazné většiny českých exportních firem členství v EU výhodou a v budoucnost evropské měny věří 90 % exportérů, co do rozsahu a struktury eurozóny se vnímání této budoucnosti mezi exportéry liší. Čtvrtina exportérů věří, že si euro udrží všechny země eurozóny; dvě pětiny exportérů věří, že si ho udrží většina zemí a čtvrtina, že se euro udrží pouze v nejvyspělejších zemích eurozóny. „Myslím, že je to předvídatelný výsledek. Nedávné ekonomické problémy jižního křídla EU, z nichž se eurozóna dosud vzpamatovává, a způsob, jakým Evropská komise tyto problémy řeší, takovým výsledkům nahrávají.“ komentuje výsledky Pavel Krista, Consultant Financial Services & Technology GfK Czech.

 

Vláda má dosud důvěru

Za posledních 12 měsíců se výrazně snížil počet firem, u kterých došlo ke zhoršení ekonomické situace. Pro 44 % exportních firem se vyvinula k lepšímu a u 41 % firem je ekonomická situace podobná té před 12 měsíci. 14 % firem zaznamenalo v posledních 12 měsících zlepšení vládní politiky v oblasti exportu. Oproti měření před rokem došlo tedy k téměř dvojnásobnému zlepšení. Zlepšení vládní politiky v oblasti exportu pociťují především firmy s více než jednou miliardou obratu.

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?