Hlavní navigace

Ministerstvo financí vydává říjnovou makroekonomickou predikci

24. 10. 2014

Sdílet

 Autor: © chris - Fotolia.com
Podle aktuálních dat, která již vycházejí ze standardu národních účtů ESA 2010 a odrážejí i další metodické změny, reálný HDP ve 2. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletně vzrostl o 0,3 %.

V porovnání s 1. čtvrtletím 2014 tak sice došlo k jistému zpomalení růstu, tento vývoj byl ale v souladu
s očekáváními. Nadále se tak domníváme, že pozvolné oživování ekonomické aktivity bude pokračovat. Za celý letošní rok by reálný HDP mohl meziročně vzrůst o 2,4 % a obdobnou dynamiku by HDP mohl vykázat i v roce 2015. Růst by měl být v obou letech tažen výhradně domácí poptávkou, příspěvek čistých vývozů by se měl pohybovat okolo nuly.

Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat velmi nízkou inflací. Na rozdíl od minulých let by totiž měly administrativní vlivy (zejména snížení cen elektřiny) během celého letošního roku působit protiinflačně. Průměrná míra inflace by tak letos mohla dosáhnout jen 0,5 %. V roce 2015 by se sice růst spotřebitelských cen měl zrychlit, očekáváme však, že se inflace stále bude pohybovat pod inflačním cílem ČNB.

Predikce vývoje na trhu práce doznala oproti minulé Makroekonomické predikci jen nepatrných změn. Díky pozvolnému růstu ekonomické aktivity by se měla míra nezaměstnanosti postupně snižovat, zaměstnanost by naopak měla mírně růst.

 

Gripeny ovlinily čísla

Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 2,9 %, pro rok 2015 pak počítáme se zrychlením růstu na 3,9 %. Kromě předpokládaného postupného zlepšování situace soukromého sektoru by na vývoj mezd a platů měl příznivě působit navrhovaný nárůst objemu platů v rozpočtové sféře.

Očekáváme, že hospodaření vládního sektoru skončí v letošním roce deficitem ve výši 1,5 % HDP. Dluh vládního sektoru by se měl díky kvalitnějšímu řízení likvidity snížit o 1,8 p. b. na 43,9 % HDP. Pro příští rok je potom očekáván deficit ve výši 2,4 % HDP, ten je ovšem ale z části dán jednorázovým zahrnutím pronájmu letounů JAS 39 Gripen.

Běžný účet platební bilance by letos měl být vyrovnaný, v roce 2015 by pak mohl vykázat velmi mírný schodek. Další zvyšování přebytku obchodní bilance přitom bude kompenzováno pokračujícím prohlubováním schodku bilance výnosů.

Rizika predikce považujeme za vyrovnaná.

 

 

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

Přehled hlavních ukazatelů

                 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

Aktuální predikce

Minulá predikce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

   

Hrubý domácí produkt

mld. Kč, b.c.

3 954

4 022

4 048

4 086

4 284

4 467

3 884

4 061

4 216

Hrubý domácí produkt

růst v %, s.c.

2,3

2,0

-0,8

-0,7

2,4

2,5

-0,9

2,7

2,5

Spotřeba domácností

růst v %, s.c.

1,0

0,2

-1,8

0,4

1,4

1,7

0,1

1,6

1,4

Spotřeba vlády

růst v %, s.c.

0,4

-2,9

-1,0

2,3

1,9

2,0

1,6

1,9

1,6

Tvorba hrubého fixního kapitálu

růst v %, s.c.

1,3

1,1

-2,9

-4,4

4,5

4,9

-3,5

4,1

3,5

Příspěvek ZO k růstu HDP

p.b., s.c.

0,5

1,9

1,3

0,0

-0,1

0,0

-0,3

0,6

0,5

Příspěvek změny zásob k růstu HDP

p.b., s.c.

0,8

0,2

-0,2

-0,2

0,4

0,0

-0,2

0,0

0,2

Deflátor HDP

růst v %

-1,5

-0,2

1,4

1,7

2,4

1,8

1,9

1,8

1,3

Průměrná míra inflace

%

1,5

1,9

3,3

1,4

0,5

1,5

1,4

0,6

1,7

Zaměstnanost (VŠPS)

růst v %

-1,0

0,4

0,4

1,0

0,4

0,3

1,0

0,5

0,2

Míra nezaměstnanosti (VŠPS)

průměr v %

7,3

6,7

7,0

7,0

6,3

6,1

7,0

6,4

6,1

Objem mezd a platů (dom. koncept)

růst v %, b.c.

0,6

2,2

2,1

-0,4

2,9

3,9

-0,9

2,8

3,8

Poměr BÚ k HDP

%

-3,7

-2,6

-1,3

-1,4

0,0

-0,3

-1,4

0,4

0,0

Předpoklady:

 

           

 

   

Směnný kurz CZK/EUR

 

25,3

24,6

25,1

26,0

27,5

27,5

26,0

27,4

27,4

Dlouhodobé úrokové sazby

% p.a.

3,7

3,7

2,8

2,1

1,7

1,7

2,1

1,9

2,4

Ropa Brent

USD/barel

80

111

112

109

105

101

109

108

104

HDP eurozóny (EA12)

růst v %, s.c.

1,9

1,6

-0,6

-0,4

0,7

1,1

-0,4

1,1

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS24

Autor je vedoucí Tiskového oddělení MF

 

Byl pro vás článek přínosný?