Hlavní navigace

Nad českou ekonomikou se vznáší přízrak ve tvaru písmene W

15. 3. 2010

Sdílet

Aktuální komentář Českého statistického úřadu k datům o cenách výrobců a směnných relacích v zahraničním obchodě vydaným dnes, 15. března.

Přesně dvanáct měsíců trvaly příznivé směnné relace, které českému zahraničnímu obchodu v minulém roce pomohly – přidaly plných 57 mld. korun obchodní bilanci, v níž převis vývozu nad dovozem dosáhl historického rekordu (153 mld. korun). Bez příznivého cenového přispění směnných relací by byl přebytek obchodu zbožím o třetinu nižší. Od prosince 2008 se ceny exportů vyvíjely lépe než ceny importovaného zboží (do července svým růstem, zhruba do konce roku pak menším poklesem než ceny dovozů). Loňský prosinec a zejména letošní leden však ukázaly hlubší meziroční propad cen vývozů (-5,5 %) než cen dovozů (-3,9 %) a tedy záporné směnné relace. Špatná zpráva pro český zahraniční obchod. 

Drahomíra DubskáKterou zprávu chcete slyšet dřív? 

To únorový vývoj cen průmyslových výrobců přinesl kromě špatné zprávy i tu dobrou. Tou je pro spotřebitele skutečnost, že ceny výrobců v průmyslu v lednu i v únoru meziročně dále klesly a nebudou tedy vyvíjet inflační tlak na okruh spotřebitelských cen. Špatnou zprávou je však sám fakt dalšího prohlubování poklesu cen v průmyslu – signalizuje totiž, že česká ekonomika se zřejmě zatím nezmátořila, protože oživování, resp. zmírňování poklesu hospodářství, obecně bývá spojeno s růstem cen. Zatímco v posledním čtvrtletí loňského roku se oproti předchozímu bylo možné z cenového vývoje v průmyslu těšit (v prosinci činil pokles cen průmyslových výrobců meziročně pouze 0,8 %, zatímco ještě v září 5,4 %), leden i únor přinesly opět drsné procitnutí (-1,5 %, resp. –2 %). Znamená to podpůrný argument pro obavu, že – graficky vzato – může mít česká recese tvar „W“. 

Neberou (se)… 

Ceny stavebních prací zůstaly v únoru nad stovkou (+0,3 %), přesně stejně jako v prosinci a lednu. Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru dále pozvolna klesají (v únoru o 1 %), v nákladní dopravě jsou však o 2,6 % vyšší díky přímé vázanosti na produkci v ekonomice.

A co lidé? ČSÚ dnes také vydal informaci o loňském populačním vývoji, kde za hlavní zprávu označil nejmenší počet uzavřených sňatků od roku 1918. Že by v krizi „bylo lépe člověku samotnému“?

 

Autorka je analytička Českého statistického úřadu 

 

Texty informací o únorovém vývoji cen výrobců, lednových cenách vývozu a dovozu a pohybu obyvatelstva v loňském roce jsou k dispozici na stránkách ČSÚ:

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cipc031510.doc

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cizc031510.doc

soutez_casestudy

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031510.doc

 

Byl pro vás článek přínosný?