Hlavní navigace

Nadnárodní společnosti odprodají tuzemské neperspektivní podniky

Sdílet

 Autor: © Sammy - Fotolia.com
V ČR operuje řada podniků, jejichž vlastníky jsou nadnárodní společnosti. Přestože se logicky rozhodnutí o případné divestici těchto aktiv nebudou odehrávat v Praze, mohou tyto divestice představovat významný podíl nabídky na lokálním M&A trhu a zajímavé příležitosti pro české podnikatele a finanční skupiny.

Nadnárodní firmy se hodlají intenzivně věnovat ohodnocování jednotlivých komponent svých investičních portfolií a systematicky oddělovat ty podniky, které se jeví z pohledu vlastníků jako méně perspektivní. Největší vlna optimalizace investičních portfolií se očekává v oboru spotřebního zboží, přírodních věd a zdravotnictví, ropného průmyslu, síťových odvětví a technologií. Velkou péči hodlají nadnárodní konglomeráty věnovat i realizaci divestic, tak, aby při prodejích podniků maximalizovali prodejní cenu.

 

Přehodnocováním investiční strategie vše začíná...

Celá třetina (33 %) nadnárodních společností plánuje během následujících dvou let prodej podniku nebo jeho části. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu společnosti EY Global Corporate Divestment Study, mapujícího divestiční strategie společností z celého světa. Průzkum, do něhož se zapojilo 720 ředitelů a dalších vrcholových manažerů, také zjistil, že 80 % z nich by bylo ochotno zvažovat i prodej klíčových aktiv, pokud by poptávka zahrnovala dostatečně atraktivní cenovou prémii (min. 30%).

„Úvahy vlastníků co prodat jsou stejně významné jako co koupit,“ říká Petra Wendelová, partnerka společnosti EY pro fúze a akvizice. „V České republice mají své centrály některé regionálně významné investiční skupiny s poměrně rozsáhlými portfolii a u nich vidíme stejný model chování jako u nadnárodních gigantů – sofistikovanější přehodnocování investiční strategie, soustřeďování se na klíčová aktiva a odprodej neperspektivních podniků.“

 

Aktivita na straně nákupní

„V České republice rovněž operuje řada podniků, jejichž vlastníky jsou nadnárodní společnosti. Přestože se logicky rozhodnutí o případné divestici těchto aktiv nebudou odehrávat v Praze, mohou tyto divestice představovat významný podíl nabídky na lokálním M&A trhu a zajímavé příležitosti pro české podnikatele a finanční skupiny. V posledních letech jsme zaznamenali významnou aktivitu českých firem na straně nákupní a předpokládáme, že bude pokračovat.“

 

(Téměř) vše může být na prodej

„Naše studie prokázala, že téměř vše může být na prodej (pouze 20 % oslovených manažerů trvalo na tom, že „rodinné stříbro“ prodávat rozhodně nebudou). V České republice existuje velká skupina firem, které nejsou součástí rozsáhlejších portfolií – i firmy s miliardovým obratem jsou tak mnohdy „jediným dítětem“ svých vlastníků. Jejich rozhodnutí o případném prodeji pak nelze nazvat optimalizací portfolia, ale mnohdy zásadním rozhodnutím majitele prodat firmu a opustit podnikání. Zde hraje roli především načasování a existence koupěschopné poptávky po daném aktivu. Individuálně může být významným faktorem divestičního rozhodnutí věk majitele či neexistence následovníků např. v rámci rodiny,“ vysvětluje Petra Wendelová.

 

V některých odvětvích se bude prodávat víc 

Pokud jde o jednotlivá ekonomická odvětví, divestiční aktivitu v nich ovlivňují různé faktory, podobně jako je tomu u fúzí a akvizic. Podle průzkumu se nejvíc divestic chystá ve farmaceutickém průmyslu a odvětví péče o zdraví, kde prodej během následujících dvou let plánuje 41 % oslovených manažerů, především v souvislosti se změnami předpisů regulujících toto odvětví. Výraznější aktivitu lze očekávat také v odvětví spotřebního zboží, kde je hlavním důvodem divestic  snaha zbavit se neperspektivního produktu (58 %), případně menší poptávka či menší podíl na trhu (44 %).  

Polovinu respondentů z dynamicky se rozvíjejícího odvětví technologií motivuje k divesticím především technologický vývoj v oblasti zpracování dat a analytických metod, cloud computingu a mobilních technologií, protože je nutí přehodnotit jejich klíčové aktivity i konkurenční pozici.

 

Co dělat, aby prodej měl očekávaný přínos 

V uplynulých dvou letech realizovala alespoň jednu divestici více než polovina respondentů. A jak průzkum ukázal, velké většině (80 %) těch, kdo sledovali strategické cíle, a nesnažili se jen využít momentální příležitost, přinesl prodej zhodnocení zbývající části jejich společnosti, v polovině případů dokonce vyšší, než čekali. Před rokem bylo poprodejní zhodnocení společnosti oproti očekávání vyšší jen u pětiny respondentů.  V následujících dvou letech plánuje prodej některých aktiv třetina společností zařazených do průzkumu. Avšak pokud jde o maximalizaci přínosu, který divestice mohou mít, mnohé z nich mají ještě co zlepšovat. Polovina respondentů například pravidelně neověřuje podnikové portfolio z hlediska nových růstových příležitostí, jen 41 % realizovalo před poslední divesticí strategickou analýzu portfolia a pouhých 52 % uvedlo, že se výkonné vedení podílelo na definování cílů takové analýzy.

 

 

Počkejte až na strategickou analýzu

„Divestice mají největší přínos pro ty společnosti, které pravidelně přehodnocují a nově definují své klíčové strategické aktivity a na základě toho se rozhodují pro případnou investici, akvizici nebo prodej,“ upozorňuje Petra Wendelová. „Náš průzkum jasně ukázal, že lepší návratnost akcionářům a společníkům zajišťují divestice opírající se o strategickou analýzu než ty, které jsou motivovány okamžitou příležitostí.“

„Nejlepší výsledky u divestic mají ty společnosti, které na základě prověrky podnikového portfolia soustavně analyzují své klíčové podnikatelské aktivity, vynakládají dostatečné zdroje na informace, které jim umožní kompetentně se rozhodovat, a nejednají v reakci na nějakou okamžitou nabídku, ale strategicky, tedy v plném souladu se svými strategickými prioritami,“ dodává Petra Wendelová.

 

Divestice, fúze a akvizice v roce 2014 

Plánované divestice se nepochybně výrazně podepíší na tom, jak bude celková situace v oblasti kapitálových transakcí letos vypadat. Zatím to vypadá velice slibně. Lednové výsledky fúzí a akvizic jsou nejlepší od roku 2000, úroveň transakční aktivity je aktuálně o 150 % vyšší než v roce 2013 a 2012. Pokud jde o transakce nad 1 miliardu amerických dolarů, výsledky jsou lepší dokonce o 400 %. A vzhledem k tomu, že je ohlášeno dalších 15 transakcí v hodnotě nad 1 miliardu dolarů a tři megatransakce v hodnotě nad 10 miliard dolarů, vypadá to na velice razantní začátek roku.

„Po pěti letech utlumené aktivity v oblasti fúzí a akvizic je konečně naděje na mírné zlepšení, protože společnosti už nebudou jen usilovně šetřit a odkládat investice, ale začnou více utrácet,“ říká Petra Wendelová. „Důvěra investorů posiluje především díky lepšímu globálnímu makroekonomickému obrazu, který slibuje trvalejší oživení. Očekáváme, že i Česká republika bude kopírovat tento trend.“

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?