Hlavní navigace

Návrh atraktivnějších pravidel pro účast v důchodovém spoření

8. 8. 2013

Sdílet

 Autor: © Kurhan - Fotolia.com
Od ledna 2013 byl důchodový systém ČR rozšířen o II. pilíř (důchodové spoření). Lidé starší 35 let měli dle platných předpisů možnost vstoupit do II. pilíře do 30. června 2013. Lidé ve věku 18 až 35 let se mohou rozhodnout pro důchodové spoření nejpozději do konce roku, ve kterém dosáhnou věku 35 let.

Účastníci důchodového spoření odvádějí měsíčně 5 % ze svého hrubého příjmu do II. pilíře důchodového systému. Zároveň platí o 3 % méně na povinné pojistné na státní důchodové pojištění (I. pilíř).

 

Očekávalo se, že do konce června 2013 vstoupí do II. pilíře zhruba půl milionu občanů. Pro tuto variantu spoření na stáří se však dosud rozhodlo pouze 75 000 občanů České republiky. Poslanci někdejších vládních stran v čele s bývalým ministrem financí Miroslavem Kalouskem předložili na začátku července vládě návrh zákona upravující zákon o důchodovém spoření, kterým se snaží II. pilíř pro občany zatraktivnit a prodloužit možnost vstupu do něj občanům starším 35 let.

 

Navrhovaný zákon zvyšuje hraniční věk pro uzavření smlouvy o důchodovém spoření na 40 let. Občané by tak mohli vstoupit do II. pilíře nejpozději do konce roku, ve kterém dosáhnou tohoto věku. Návrh zákona nadto umožňuje vstup do II. pilíře v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 i účastníkům starším 40 let.

 

Občané by nově měli mít možnost z II. pilíře vystoupit, což dle stávajících předpisů není možné, a to po uplynutí 5 let od vstupu. V takovém případě by však již účast na důchodovém spoření nebylo možné znovu obnovit a naspořené prostředky by po ukončení účasti ve II. pilíři byly dle pevně stanovených pravidel rozděleny mezi stát a účastníka důchodového spoření.

 

Změnu přináší navrhovaný zákon také v případě úmrtí účastníka. Pokud účastník zemře v průběhu spoření, dědic starší 18 let, který je účastníkem důchodového spoření, by si mohl vybrat, zda chce převést zděděný podíl na svůj osobní důchodový účet, nebo si tento podíl nechat vyplatit v hotovosti. Druhá varianta není dle stávajícího znění zákona možná.

 

Navrhovaný zákon rovněž upravuje podmínku pro vznik nároku na čerpání naspořených prostředků. Vznik nároku na výplatu renty by se nově měl odvíjet pouze od dosažení důchodového věku a již by nebyl podmíněn současným vznikem nároku na starobní důchod ze státního důchodového pojištění. Zároveň by mělo být možné sjednat si kromě stávající doživotní renty (s případnou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let) a starobního důchodu na 20 let také výplatu renty na kratší dobu 15 let. 

 

 

CS24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?