Hlavní navigace

Navrhované změny ve stavebním spoření

22. 10. 2010

Sdílet

Vláda schválila návrh novely zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a s tím související návrh novely zákona o daních z příjmů.

Hlavní motivací před měsícem předloženého návrhu je redukce prostředků státního rozpočtu, které musí být vynakládány na státní podporu tohoto typu spoření. Dalším deklarovaným cílem je zrovnoprávnění tohoto typu spoření s ostatními bankovními vkladovými produkty zejména na poli zdanění výnosů.

Návrh novely zákona o stavebním spoření tedy snižuje státní podporu, na níž vznikne nárok v roce 2011 a v následujících letech, ze současných 15 % na 10 % z naspořené částky, maximálně však z částky 20 000 Kč. Maximální roční výše státní podpory ke stavebnímu spoření bude tedy 2 000 Kč. Tato změna se bude týkat všech smluv o stavebním spoření bez ohledu na datum jejich uzavření, tedy rovněž smluv uzavřených před 1. lednem 2004, na které se doposud vztahuje vyšší státní podpora (25 % z naspořené částky, maximálně však z 18 000 Kč). Novela tak sjednocuje výši státní podpory pro staré i nové smlouvy.

V oblasti zdanění úrokových příjmů z vkladů ze stavebního spoření, včetně úrokových příjmů ze státní podpory, vláda navrhuje zrušení daňového osvobození. Od 1. ledna 2011 by tedy tyto úrokové příjmy měly být zdaňovány srážkovou daní ve výši 15 %.

Dále vláda navrhuje zavést zvláštní sazbu daně ve výši 50 % z příspěvku na státní podporu stavebního spoření, na který vznikl nárok v roce 2010 a který bude vyplacen v roce 2011. Jedná se o jednorázový daňový nástroj, který bude v následujících letech nahrazen snížením státní podpory. Všechny výše zmiňované změny by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2011.

 

CS24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?