Hlavní navigace

Evropská komise otevírá problematiku auditu v pravý čas

25. 10. 2010

Sdílet

V současné době panuje frustrace na straně některých aktérů, že klíčové informace z auditu jsou utajovány a určeny pouze managementu organizace.

Evropská komise (EK) zahájila v říjnu diskusi o budoucí podobě auditu. Publikovala zelenou knihu s názvem „Politika auditu: Ponaučení z krize“ a vyzvala zainteresované k předložení reakcí do 8. prosince 2010. Komise chce debatovat o tom, zda audity poskytují všem aktérům správné informace, zda existují problémy týkající se nezávislosti auditorských společností a zda by mohl být prospěšný dohled nad auditory na evropské úrovni.

 

Střihněte si robustní audit 

Globální Asociace profesních účetních ACCA uvítala tuto iniciativu a potvrdila řadu bodů v zelené knize EK. ACCA již dříve uspořádala několik konferencí o budoucí podobě auditu, protože otázka, zda máme posílit úlohu auditorů, je klíčová při prevenci finančních rizik v budoucnosti.

Roger Acton, ředitel ACCA pro Evropu, uvedl: „Velmi nás těší, že Evropská komise jasně říká, že ‘robustní audit je klíčový pro znovunastolení důvěry na trzích, přispívá k ochraně investorů a redukuje firemní náklady na kapitál’. Zelená kniha reprezentuje příležitost pro čerstvý pohled na roli auditu a způsob, jakým se má změnit, aby si zachoval svou hodnotu pro všechny zúčastněné aktéry.“

 

Proti frustraci aktérů

EK plánuje uspořádat konferenci o auditu v únoru 2011, kam pozve širokou škálu aktérů jako investory, poskytovatele půjček, auditorské firmy, analytiky, regulátory a další. ACCA již v minulosti uspořádala podobné akce s následujícím výsledkem: Podoba auditu podle ACCA směřuje k uspokojení zájmů širšího okruhu lidí než jen investorů a také prohloubení jeho obsahu směrem k efektivnějším odhadům dalšího vývoje firmy. Ekonomický život aktiv, výsledek dlouhodobých smluvních vztahů, to vše jsou již dnes součásti finančních výkazů namířené na budoucí vývoj. Smyslem auditu by mělo být spojit tyto a ostatní informace a dokázat se vyjádřit k otázkám řízení rizik a zejména obchodnímu modelu firmy.

Roger Acton dodal: „V současné době panuje frustrace na straně některých aktérů, že klíčové informace z auditu jsou utajovány a určeny pouze managementu organizace. Musíme hledat cesty, jak překonat tuto komunikační bariéru. Auditoři také musí udělat více pro to, aby demonstrovali všem aktérům, co vlastně dělají. Současný jazyk auditů je spíše defenzivní a příliš technický. Srozumitelnost auditu je proto malá.“

 

O čem se mlčí 

ACCA však také upozornila, že pokud se bude jakkoliv rozšiřovat úloha auditorů, musí být vyřešena otázka jejich odpovědnosti za případné škody. „Je trochu zklamáním, že zelená kniha EK o tomto problému mluví jen málo,“ řekl Acton.

Zelená kniha EK se také vyjadřuje k problematice regulace a monitoringu auditorských společností. Komise doporučuje založení grémia na celoevropské úrovni, které by posílilo konvergenci v užití pravidel auditu a zajistilo dozor nad auditory. ACCA nicméně již v minulosti řekla, že dozor a monitorování auditorské činnosti by měl být zabezpečen národními regulátory. Například v České republice vznikla v roce 2009 Rada pro veřejný dohled nad auditem. „V důsledku událostí posledních dvou let došlo k logickému posunu ve vnímání odpovědnosti za kvalitu auditu. Rada je orgán nezávislý na samotné auditorské profesi a to je velmi důležité. Liší nás to od profesních sdružení auditorů. Naším cílem je ochraňovat veřejný zájem, kterým je zajištění kvality auditu,“ uvedl Radek Neužil, člen prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem.

 

Materiály ACCA k budoucí podobě auditu a shrnutí jejích minulých akcí lze najít zde:

 

 

Zdroj: ACCA

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?