Hlavní navigace

Německé otevřené fondy a východoevropský investiční trh

10. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Robert Kneschke - Fotolia.com
Německé otevřené fondy (GOEFs) jsou specifickou skupinou nemovitostních investičních fondů, které ke konci roku 2012 celosvětově držely aktiva v hodnotě 83 miliard eur. Zpráva Colliers International (celosvětový poskytovatel realitních služeb) zkoumá dopad vycházející z likvidace těchto fondů (které jsou v Německu označovány jako 'Offene Immobilien-Publikumsfonds') na východoevropský investiční trh.

Mezi klíčové závěry zprávy Colliers International patří: 

 

* Fondy GOEF jsou spravovány “známými jmény” v investiční komunitě jako jsou Deka Immobilien Investment GmbH a Union Investment Gruppe. Zpráva se zaměřuje pouze na současné a budoucí vyhlídky fondů GOEF a nikoliv na ostatní nemovitostní investiční fondy (jako jsou 'Offene Immobilien-Spezialfonds') spravované těmito velkými evropskými investičními domy působícími na trhu;

 

* Hlavní rozdíl mezi GOEFs a jinými fondy, jako jsou například Spezialfonds, je, že fondy GOEF jsou otevřeny jak individuálním (veřejným), tak i institucionálním investorům, zatímco Spezialfonds jsou dostupné pouze institucionálním investorům;

 

* Protichůdné potřeby individuálních a institucionálních investorů v kombinaci se zhoršenými tržními podmínkami v důsledku finanční krize destabilizovaly strukturu fondů GOEF, což povede k očekávané likvidaci patnácti fondů v průběhu příštích pěti let;

 

* Aktiva v hodnotě přibližně 4,5 miliardy eur jsou v současnosti v držení fondů GOEF ve východní Evropě;

 

* Většina z těchto aktiv GOEFs se nachází v Polsku (55 %), České republice (28 %) a Maďarsku (8 %). Z hlediska sektoru je zřejmé, že komerční kancelářské budovy jsou nejvíce preferovanou skupinou aktiv se 68% podílem následované maloobchodními nemovitostmi, které představují 22 % všech držených aktiv;

 

* Od roku 2010 prováděly GOEFs nové akvizice jen v omezené míře, protože celkem 11 fondů GOEF, které byly aktivní v regionu východní Evropy, vydaly oznámení o své likvidaci. Těchto 11 fondů nakoupilo celkem 39 aktiv, což představuje investice ve výši 2,175 miliardy eur – přibližně 50 % z celkového objemu akvizic fondů GOEF v regionu východní Evropy;

 

* Vzhledem k tomu, že se objem investic v posledních letech pohyboval v rozmezí 4 až 12 miliard eur ročně, likvidovaná aktiva fondů GOEF by tak představovala až 20 % objemu investic, pokud by byla prodána během příštích dvou let;

 

* Prodej aktiv fondů GOEF pozitivně zvýší transakční aktivitu v Polsku a České republice, kde jich je držena většina;

 

* Zatímco likvidace a prodej aktiv fondů GOEF jsou velmi reálné, neočekává se, že dojde k záplavě transakcí, protože prodej bude postupný;

 

* Vyhlídky na růst v oblasti fondů GOEF se zdají být v dohledné době, vzhledem k většímu zaměření na 'Spezialfonds', omezené. Hodnota aktiv Spezialfonds dosáhla na konci roku 2012 přibližně 35,5 miliardy eur  v porovnání s 31,4 miliardami eur na konci roku 2011. Celkový objem aktiv fondů GOEF se ve stejném období snížil z 85,1 miliardy eur na 83,1 miliardy eur.

 

* Fondy GOEF, které zůstanou aktivní, mohou získat silné postavení na trhu a pokračovat jako aktivní kupující na klíčových trzích východní Evropy. Důkazem je uzavření tří transakcí v Polsku v posledním čtvrtletí 2012 fondy GOEF Union, Deka a RREEF, a to v celkové hodnotě 600 milionů eur.

 

CS24

Fondy GOEF v likvidaci

Aktivní fondy GOEF

Axa Immo-select

Deka-Immobilien Europa

CS Euroreal

Deka-Immobilien Global

CS Property Dynamic

Deka WestInvest InterSelect

Degi Europa

Focus Nordic Cities

Degi International

RREEF grundbesitz global

Degi Global Business

RREEF hausInvest europa

KanAm Grundinvest

RREEF hausInvest global

SEB ImmoInvest

SEB Immo Portfolio Target Return Funds

SEB Global Property

UniImmo: Europa

TMW Immobilien Weltfonds

 

UBS(D)3 Sector REE

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?