Hlavní navigace

Nová evropská pravidla pro oblast sociálního zabezpečení

1. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Novela nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, přináší změny v určování příslušnosti k systému sociálního zabezpečení v případě, kdy pracovník vykonává činnost pro dva nebo více zaměstnavatelů ve dvou nebo více zemích EU, přičemž v jedné z těchto zemí má zároveň své bydliště pro účely daného nařízení.

Pro setrvání v pojistném systému sociálního zabezpečení domovské země se nově bude vyžadovat, aby byla splněna podmínka výkonu tzv. podstatné části pracovní činnosti v domovské zemi. To znamená, že zaměstnanec bude muset strávit ve své domovské zemi minimálně 25 % pracovního času nebo v ní bude muset obdržet minimálně 25 % své odměny za výkon pracovní činnosti. Doposud se tato podmínka zkoumala pouze při výkonu práce ve dvou a více zemích pro jednoho zaměstnavatele.

Tato změna se může zásadním způsobem projevit zejména v situaci, kdy pracovník působí jako člen statutárního orgánu ve více společnostech v různých zemích EU.

Novela vstoupila v platnost 28. června 2012. Pro pracovní vztahy uzavřené před tímto datem platí přechodné období deseti let, po které je nadále možné postupovat v souladu s předchozími pravidly, pokud nedošlo ke změně v situaci dotyčné osoby. Dotyčná osoba však může písemně požádat, aby se její situace řídila novými pravidly. Novela nařízení dále přináší změny pravidel pro určování příslušnosti k systému sociálního zabezpečení u členů letecké posádky.

Dále se k 1. červnu 2012 začala aplikovat nová pravidla v oblasti sociálního zabezpečení obsažená ve výše uvedeném nařízení č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a prováděcím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 i v dalších zemích, které doposud postupovaly podle starého nařízení Rady (EEC) č. 1408/1971. Podle nových pravidel začnou postupovat kromě členských států EU a Švýcarska také Island, Lichtenštejnsko a Norsko, tj. země EHS.

 

 

Zdroj: KPMG

 

CS24

Foto: © Cmon - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?