Hlavní navigace

Jsme 21. nejatraktivnější zemí pro fúze a akvizice

Sdílet

 Autor: © iNNOCENt - Fotolia.com
Česká republika se v žebříčku umístila těsně za Malajsií, Thajskem a Spojenými arabskými emiráty, ze zemí střední a východní Evropy je ve třetí desítce nejatraktivnějších zemí pro fúze a akvizice ještě Rusko (28) a Polsko (30).

Jedničkou nejnovějšího žebříčku transakční atraktivity (M&A Maturity Index), který hodnotí kvalitu a zralost investičního prostředí, jsou Spojené státy následované Singapurem. Na třetím místě skončila Velká Británie, která předstihla další dvě asijské ekonomiky, Hongkong a Jižní Koreu. Asijské ekonomiky obsadily v TOP10 polovinu míst, což svědčí o tom, že se Asie stává novým globálním investičním centrem. Vyplývá to ze dnes zveřejněného pravidelného žebříčku transakční atraktivity „M&A Maturity Index“ zpracovaného výzkumným centrem pro fúze a akvizice (Mergers and Acquisitions Research Center, MARC) Cass Business School při City University London ve spolupráci se společností Ernst & Young. Česká republika se umístila na 21. místě a předstihla tak ostatní země střední a východní Evropy.

 

Kdyby byl Singapur, co jsou Vodňany...

Žebříček M&A Maturity Index hodnotí 148 zemí celého světa z hlediska jejich atraktivnosti pro domácí i zahraniční fúze a akvizice. Výsledné pořadí představuje agregaci bodového hodnocení legislativních, politických, ekonomických a finančních podmínek, technologický potenciál jednotlivých zemí, socioekonomické faktory a úroveň infrastruktury (celkem je hodnoceno 23 faktorů).

„Singapur a Hongkong vděčí za své výborné umístění především rozvinuté infrastruktuře, dostatečné nabídce kvalitních podniků a optimálním legislativním podmínkám pro podnikání,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner transakčního poradenství Ernst & Young v České republice a ve střední a jihovýchodní Evropě. „Tím se liší od většiny ostatních zemí v první desítce, které bodují hlavně vysokou technologickou vyspělostí a jejich high-tech export a inovace doložené množstvím přihlášených patentů jsou zárukou vysoce kvalifikovaného ekonomického prostředí, které investory přirozeně láká.“

 

Hodnocení České republiky 

„Česká republika se umístila na 21. místě a předstihla tak ostatní země střední a východní Evropy. Oproti loňskému hodnocení si polepšila o čtyři místa,“ komentuje umístění České republiky v žebříčku Vladislav Severa. „Pro srovnání – v žebříčku jsme se umístili těsně za Malajsií, Thajskem a Spojenými arabskými emiráty, ze zemí střední a východní Evropy je ve třetí desítce nejatraktivnějších zemí pro fúze a akvizice ještě Rusko (28) a Polsko (30).“

„Nejlepšího hodnocení dosáhla ČR v oblasti dopravní a firemní infrastruktury a technologické úrovně. Naopak nejhůře byla Česká republika hodnocena v ekonomických, finančních, legislativních a politických faktorech. Za současný stav ekonomiky byla sice ohodnocena 75 %, ale za růst HDP pouze 20 %. Politická stabilita byla hodnocena 82 %, ovšem jednoduchost daňové správy pouhými 8 % a schopnost minimalizovat zásahy do realizace investičních transakcí pouhými 44 %. Například Chile je v oblasti legislativních a politických faktorů hodnoceno o 8 procentních bodů lépe než Česká republika.“

 

Aktivita českého trhu s fúzemi a akvizicemi v roce 2012 

„Ve srovnání s rokem 2011 vykazují dostupné údaje mírný nárůst počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice, avšak oproti předkrizovým letům stále monitorujeme klesající trend. Ve druhém čtvrtletí roku 2012 byl sice registrován významný objem transakcí v hodnotě1,6 miliardy USD, nicméně počkejme si na celoroční výsledky. Na relativně malém trhu i jedna významná transakce významně ovlivní statistiky,“ říká Petra Wendelová, partnerka Ernst & Young pro oblast fúzí a akvizic a dodává: „Horší výsledky v historické časové řadě jsou částečně ovlivněny stupňující se nejistotou v eurozóně. Vzhledem k výrazným výkyvům v přístupu k oceňování podniků, souvisejícím i se stavem dluhových a akciových trhů je však obtížné odhadnout, zda transakční aktivity v České republice v nejbližším období vzrostou.“ 

Zahraniční i meziregionální transakce představovaly ve druhém čtvrtletí tři čtvrtiny všech fúzí a akvizic realizovaných v České republice. „Česká republika je pro investory stále jedním z tradičních cílů, především díky kvalitě zdejších podniků, Avšak nestabilita a obtížná předvídatelnost vývoje regulatorního, daňového a legislativního prostředí investiční apetit naopak snižuje,“ upozorňuje Petra Wendelová. 

Banky působící v České republice mají dostatek kapitálu a jsou jen minimálně závislé na externím financování, takže by se česká ekonomika mohla vyhnout úvěrové krizi způsobené přetrvávajícími problémy eurozóny. Česká republika má dostatek kvalifikované pracovní síly a zdejší podniky jsou pro investory atraktivní. Právě díky těmto faktorům se v žebříčku M&A Maturity Index umístila nejlépe ze všech středo- a východoevropských států. Nicméně do budoucna bude nutné zkvalitnit ekonomické a legislativní prostředí.

 

Perspektivy Asie versus rozkolísaná eurozóna 

Pokud jde o jednotlivé oblasti, které žebříček hodnotí, ukazuje se, že největší vliv na počet realizovaných fúzí a akvizic má technologický rozvoj a socioekonomické faktory. Ty jsou ještě důležitější než ekonomické a finanční faktory.

Vzestup nových ekonomik jde na úkor rozvinutých evropských zemí, jejichž hospodářské problémy mají na trh s fúzemi a akvizicemi nepříznivý dopad, a které tudíž v žebříčku ztrácejí. Rekordmanem v tomto směru je samozřejmě Řecko, které je aktuálně na 53. místě, což znamená, že se oproti roku 2011 propadlo o 12, a za posledních pět let dokonce o 23 příček. Portugalsko kleslo od loňského průzkumu o 8 příček na 39. místo. Naopak mezi tzv. „skokany roku“ patří Spojené arabské emiráty (o šest příček na 20. místo) a Malajsie (o 7 příček na 18. místo), dále pak také Polsko (o 5 příček na 30. místo), Rumunsko (o 13 příček na 36. místo), Turecko (o 7 příček na 37. místo), Indie (o 5 příček na 38. místo), Kazachstán (o 6 příček na 40. místo) a Maroko (o 8 příček na 47. místo). „Fúze a akvizice jsou pro společnosti, které chtějí růst rychleji než jejich konkurence, stále důležitějším nástrojem,“ dodává Petra Wendelová. „Potenciální nové trhy ovšem skrývají nejen zajímavé příležitosti, ale i řadu rizik, se kterými by se měl každý investor důkladně seznámit. U zahraničních transakcí je nejdůležitější nenechat se zaskočit neznalostí jiného prostředí. I když se investor detailně seznámí s kupovaným podnikem, je tu ještě celá řada dalších širších aspektů a okolností. Pokud jim investor dobře nerozumí, mohou mu uniknout některá zásadní rizika – nebo příležitosti.“

 

Žebříček M&A atraktivity (TOP 10 a vybrané rychle se rozvíjející ekonomiky)

Pořadí

Země

M&A Maturity hodnocení

Legislativní a politické faktory

Ekonomické a finanční faktory

Technologické faktory

Socioekonomické faktory

Infrastruktura

1

USA

85%

84%

81%

92%

80%

89%

2

Singapur

84%

96%

75%

90%

68%

92%

3

Velká Británie

82%

80%

77%

93%

71%

90%

4

Hong Kong

81%

87%

76%

83%

72%

88%

5

Jižní Korea (RGM)

81%

76%

65%

95%

91%

78%

6

Německo

80%

76%

66%

91%

73%

95%

7

Kanada

80%

84%

76%

89%

81%

71%

8

Francie

80%

80%

70%

92%

67%

90%

9

Čína (RGM)

79%

44%

87%

81%

97%

87%

10

Japonsko

79%

73%

75%

92%

69%

87%

Rychle se rozvíjející ekonomiky (RGM)

17

Thajsko

73%

53%

76%

70%

87%

79%

18

Malajsie

73%

64%

82%

86%

61%

71%

20

Spojené arabské emiráty

72%

78%

66%

63%

70%

83%

21

Česká republika

71%

57%

56%

82%

72%

90%

28

Rusko

68%

36%

52%

77%

94%

79%

30

Polsko

66%

48%

59%

74%

87%

65%

32

Chile

66%

65%

72%

64%

72%

57%

34

Brazílie

65%

41%

66%

74%

82%

63%

37

Turecko

64%

61%

54%

56%

79%

68%

38

Indie

63%

36%

75%

56%

72%

79%

40

Kazachstán

62%

45%

54%

67%

72%

75%

41

Mexiko

62%

47%

56%

72%

70%

67%

45

Katar

61%

73%

65%

41%

61%

66%

49

Jižní Afrika

60%

51%

70%

53%

67%

61%

50

Vietnam

60%

36%

59%

57%

89%

60%

51

Indonésie

60%

38%

64%

51%

82%

67%

52

Ukrajina

59%

29%

52%

57%

85%

74%

59

Saudská Arábie

58%

70%

53%

53%

68%

46%

60

Kolumbie

58%

47%

67%

58%

69%

47%

65

Egypt

56%

38%

54%

47%

66%

74%

72

Argentina

52%

37%

39%

62%

63%

62%

101

Nigérie

41%

23%

50%

40%

53%

38%

107

Ghana

39%

52%

38%

25%

49%

31%

Zdroj: MARC - M&A Research Centre, Cass Business School

 

M&A Maturity Index (www.mandamaturity.com)

Žebříček posuzuje atraktivitu148 zemí celého světa pro realizaci fúzí a akvizic, a to na základě 23 kriterií rozdělených do následujících pěti kategorií:

* Legislativní a politické faktory (např. úroveň právního státu, politická stabilita, míra korupce)

* Ekonomické a finanční faktory (např. výše a míra růstu HDP, míra inflace, tržní kapitalizace a přístup k financování)

* Technologické faktory (např. inovace a podíl špičkových technologií na vývozu)

* Socioekonomické faktory (např. počet obyvatel, demografická struktura)

* Infrastruktura (např. silniční a železniční síť, počet registrovaných obchodních společností)

 

Výzkumné středisko MARC

MARC (Mergers and Acquisitions Research Center), zřízené při Cass Business School, je prvním výzkumným střediskem (působícím v rámci City University London), které se zabývá cíleným celosvětovým výzkumem fúzí a akvizic. Mezi jeho hlavní přednosti patří spojení bohatých praktických zkušenosti klíčových investorů a dalších subjektů realizujících tyto transakce s renomovanými akademiky z Cass Business School. Hlavními sponzory střediska jsou AXA Private Equity, Credit Suisse a Ernst & Young, dalšími sponzory Mergermarket a Towers Watson.

 

Zdroj: Ernst & Young

 

Foto: © iNNOCENt - Fotolia.com

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?