Hlavní navigace

Nové vyjádření GFŘ k institutu nespolehlivého plátce

10. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Generální finanční ředitelství (GFŘ) modifikovalo informace k aplikaci § 106a zákona o DPH týkající se právního institutu nespolehlivého plátce vydané GFŘ počátkem roku 2013.

Všeobecně je institut nespolehlivého plátce aplikován při závažných porušeních povinností plátce DPH. Za tato porušení jsou považovány situace, při nichž je ohrožen veřejný zájem na řádném výběru daně z přidané hodnoty. Ty mohou dle GFŘ nastat (přihlíží se pouze k situacím vzniklým po 1. lednu 2013), pokud:

  • bude vyměřena či doměřena DPH v minimální výši 500 tis. Kč,
  • plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH a proto byl vydán zajišťovací příkaz, který nebyl uhrazen, nebo
  • po dobu nejméně tří kalendářních měsíců existuje nedoplatek na DPH v minimální výši 10 mil. Kč.

 

Za ohrožení veřejného zájmu ve výše zmíněném smyslu bude nově považována rovněž situace, kdy plátce porušil své povinnosti, což vedlo k neuznání jím uplatňovaného nároku na odpočet daně a ten byl snížen minimálně o 500 tis. Kč, přičemž doměrek nebyl uhrazen v náhradní lhůtě splatnosti. I v tomto případě se přihlíží pouze k řízením započatým po 1. lednu 2013 a těm, která se popsaným způsobem projeví v rozhodnutích správce daně od 1. ledna 2014.

 

Nová informace značně rozšiřuje okruh subjektů, které mohou být institutem nespolehlivého plátce postiženy. Přestože při rozhodování o statusu nespolehlivého plátce bude správce daně přihlížet i k dalším okolnostem (jako je osoba konkrétního plátce a dosavadní zkušenosti správce daně s ním), je zřejmé, že nová kritéria mohou naplnit i relativně bezproblémové subjekty. Lze očekávat, že oproti současnému stavu, kdy institut nespolehlivého plátce byl využit v počtu cca čtyř desítek případů, se použití institutu může v následujících obdobích mnohonásobně rozšířit.

 

Tato skutečnost přináší rizika také pro odběratele, kteří se mohou dostat do pozice ručitele za odvod DPH v případě odběru zboží či služeb od takového plátce. Lze proto doporučit průběžnou prověrku dodavatelů z hlediska aplikace institutu nespolehlivého plátce a úpravu obchodních podmínek pro případ, že by byl institut nespolehlivého plátce na některého z dodavatelů aplikován. K provádění kontroly lze využít i různá automatizovaná řešení, která umožní revizi celého kmene dodavatelů. 

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?