Hlavní navigace

DPH u komoditních futures

10. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © OutStyle - Fotolia.com
V rámci jednání Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství (GFŘ) s Komorou daňových poradců se diskutovalo o problematice uplatnění daně z přidané hodnoty při obchodování s futures kontrakty na komodity vlastním jménem a na vlastní účet plátce.

Futures kontrakt představuje dohodu dvou stran o nákupu/prodeji standardizovaného množství komodity v předem specifikované kvalitě za předem sjednanou cenu k danému budoucímu datu vypořádání. Předkladatelé se v příspěvku zaměřili na osoby (obchodníky),

  • jejichž předmětem podnikání je obchodování s komoditami tvořícími podkladové aktivum futures kontraktu,
  • které se účastní obchodů s futures kontrakty pravidelně, na dlouhodobé bázi a za účelem dosažení zisku,
  • přičemž obchodování s těmito kontrakty na organizovaném trhu tvoří nedílnou součást jejich podnikatelské činnosti. 

GFŘ odsouhlasilo závěr předkladatelů, že u komoditních futures s fyzickým vypořádáním dochází k dodání zboží, které je předmětem daně. Daň bude plátce přiznávat běžným způsobem. 

Futures kontrakty bez fyzického vypořádání budou podle GFŘ pro obchodníka představovat finanční služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet. Hodnota osvobozených plnění se bude rovnat čisté hodnotě součtu výsledných kladných a záporných denních marží evidovaných na maržovém účtu v den vypořádání (finanční vypořádání) všech futures kontraktů vypořádaných v daném období. Základ daně vykázaný v přiznání však nemůže být záporný. Stejně tak nesmějí do koeficientu DPH vstupovat záporné částky.

 

Koordinační výbor se nezabýval problematikou komoditních derivátů u jiných osob, než jsou obchodníci s těmito deriváty. Aplikace DPH u těchto osob (např. výrobní společnosti využívající komoditní deriváty pro účely zajištění) se může lišit od přijatých závěrů.

 

 

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?