Hlavní navigace

Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sdílet

 Autor: © hfng - Fotolia.com
V červnu loňského roku byl Poslanecké sněmovně znovu předložen návrh novely zákona o pojišťovnictví, který zavádí tzv. hasičskou daň, tj. odvod části pojistného na povinné ručení k zajištění vícezdrojového financování hasičských jednotek.

V průběhu legislativního procesu byly podány pozměňovací návrhy, v rámci nichž se hasičská daň přesunula do novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Novela zákona byla již schválena Poslaneckou sněmovnou i Senátem Parlamentu ČR. 

Návrh zákona zavádí povinnost každého člena České kanceláře pojistitelů odvádět nejméně 3 % z přijatého ročního pojistného na povinné ručení do nově vzniklého fondu zábrany škod. Z odvodů do fondu by se mělo hradit zejména pořízení techniky a vybavení hasičských záchranných sborů, včetně dobrovolných hasičů, a dalších složek integrovaného záchranného systému. Dále by se měly prostředky použít na realizaci projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. 

Novela rovněž upravuje zákon o Hasičském záchranném sboru. Dle tohoto návrhu má Hasičský záchranný sbor právo uplatňovat nárok na náhradu nákladů vzniklých při zásahu u dopravní nehody na pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlouvu na povinné ručení s viníkem nehody, nebo na České kanceláři pojistitelů, pokud má být plněno z garančního fondu, a v některých případech na ministerstvu financí. 

Náklady pojišťoven se v důsledku tohoto nového odvodu zvýší o 3 % z přijatého ročního pojistného na povinné ručení, případně i o další náklady související s náhradou škod hasičským záchranným sborům, a nelze tak vyloučit zdražení pojistného na povinné ručení. 

Účinnost novely je navržena pro část týkající se odvodu do fondu zábrany škod na 1. leden 2014 a pro část týkající se nárokování náhrad zásahu hasičského záchranného sboru na první den třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?