Hlavní navigace

Nový česko-švýcarský projekt má zvýšit prestiž českých účetních

Sdílet

 Autor: © pzAxe - Fotolia.com
Uvědomování si rizik spojených s výběrem účetního je v České republice velmi slabé. Účetní přitom tvoří obraz komerční úspěšnosti firem v očích veřejnosti, investorů i státu coby daňové autority. Případy pochybení nebo záměrné manipulace ze strany účetních jsou vlivem ekonomického poklesu stále častější.

V konečném důsledku však za toto své výše uvedené konání nejsou účetní postižitelní. Odpovědnost za správnost účetnictví totiž ze zákona nesou přímo statutární orgány firem, tedy v řadě případů samotní podnikatelé.

Povědomí podnikatelů a veřejnosti o účetní profesi má proto nyní zvýšit nový česko-švýcarský projekt. Společná aktivita vznikla za podpory Fondu partnerství – Programu švýcarsko-české spolupráce. Jeho realizátory jsou Komora certifikovaných účetních a švýcarský Spolek expertů v účetnictví a controllingu (resp. jejich výkonný orgán Verein für die höheren Prüfungen in Rechnungswesen und Controlling).

 

Jak přesadit do Čech švýcarskou solidnost

„Právní základ pro vzdělávání a certifikaci finančních profesionálů jsou v Česku a ve Švýcarsku velmi podobné. Jasný rozdíl je však díky povědomí o rizicích spojených se „špatnými účetními“ v prestiži a výhodách absolventů certifikace při uplatnění na trhu práce nebo získávání zakázek jako samostatní účetní a pro účetní firmy. Náš projekt si proto klade za cíl zmapovat situaci a především kroky, které vedly k jejímu dosažení ve Švýcarsku a přenést toto know-how a praktiky vhodným způsobem do českého prostředí,“ uvedla k projektu Dita Chrastilová, místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních.

 

Nezkoušíme absolventy z otázek včerejška

Uvědomování si nutnosti kvalifikace a odbornosti na straně účetních a odborníků ve finančním řízení je ve Švýcarsku vysoké. „Jsme největším profesním svazem účetních a controllerů ve Švýcarsku a jako takoví dbáme na to, aby naše státem uznávané vzdělávací programy absolvované doprovodně k praxi byly vždy aktuální a odborně na výši. Nezkoušíme absolventy z otázek včerejška, ale z toho, co je důležité pro praxi dnes. Souběh a sladění teorie respektive tohoto vzdělávání s profesní praxí jsou to, co dělá naše absolventy, tedy držitele odborného průkazu v prvním stupni a diplomu ve druhém stupni, nejžádanějšími odborníky na trhu a zajišťuje jejich kvalitu, která je i trhem vyžadovaná. Absolvování naší certifikace je vyzkoušenou cestou k nejlepším pracovním pozicím a vede většinou k nadprůměrnému platovému ohodnocení,“ uvedl k situaci ve Švýcarsku Herbert Mattle, prezident organizace veb.ch, Spolku expertů v účetnictví a controllingu.

Projekt odstartoval v květnu 2013 a potrvá 17 měsíců. Zvýšení povědomí o významu účetní profese má být dosaženo řadou vzájemných výměn informací na studijních cestách ve Švýcarsku a v ČR, konferencích a kulatých stolech pořádaných s cílem získání zpětné vazby na průběžné poznatky v rámci projektu.

 

O Komoře certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních je profesní organizace s mnohaletou tradicí.Je základnou pro certifikované účetní, kteří se v ní sdružují po absolvování systému certifikace popř. získání obdobné kvalifikace v jiné z členských organizací International Federation of Accountants (IFAC). Funguje jako samostatná organizační složka Svazu účetních.

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?