Hlavní navigace

O výměně informací v daňových záležitostech

4. 5. 2010

Sdílet

Mezinárodní výměna informací je již tradičně velice důležitým nástrojem v boji proti mezinárodním daňovým únikům a česká daňová správa tuto formu mezinárodní spolupráce využívá ve stále větším měřítku.

Výměna informací je uskutečňována především na základě zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, kterým byla do českého právního řádu implementována Směrnice Rady 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného, a dále na základě článku Výměna informací v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění.

 

Jaké jsou formy výměny informací

Při mezinárodní spolupráci mezi daňovými orgány jednotlivých států se využívají tři formy výměny informací: výměna na dožádání, poskytování informací z vlastního podnětu a automatická (pravidelná) výměna informací. Česká daňová správa plně využívá všechny uvedené formy. K tomuto účelu uzavírá tzv. Memoranda o porozumění, která upřesňují praktické provádění mezinárodní spolupráce, např. typy informací, které se budou vyměňovat automaticky, možnost přítomnosti daňových úředníků jednoho státu na území státu druhého, provádění simultánních daňových kontrol, případně přímá spolupráce daňových úředníků příhraničních finančních orgánů. Memoranda má česká správa v současné době uzavřena se třinácti státy (Slovensko, Maďarsko, Estonsko, Dánsko, Švédsko, Litva, Lotyšsko, Belgie, Kanada, Nizozemí, Německo, Austrálie), a v jednání jsou memoranda se Španělskem, Portugalskem, USA, Japonskem a Polskem.

Specifická automatická výměna informací o daňových poplatnících, kteří mají úrokové příjmy ze zahraničí, probíhá již od poloviny roku 2005 na základě Směrnice o úrocích (2003/48/ES).

 

Bude amnestie?

V březnu informovalo Ministerstvo financí na svých webových stránkách, že do budoucna nepočítá s daňovou amnestií. Ke zvýšení motivace daňových poplatníků k dobrovolnému plnění daňových povinností bude podle ministerstva sloužit nová úprava v daňovém řádu, jehož účinnost nastane 1. ledna příštího roku. Nově totiž bude moci správce daně stanovit daň i po uplynutí lhůty pro stanovení daně v souvislosti s odhaleným daňovým trestným činem. Zároveň nový zákon umožní dobrovolně přiznat daň za účelem naplnění podmínek pro zánik trestnosti v důsledku účinné lítosti i po této lhůtě, což dnešní úprava v zákonu o správě daní neumožňuje.

 

Aktivity vůči daňovým rájům

Ministerstvo financí současně kontaktovalo některé státy s nízkým či nulovým zdaněním (tzv. daňové ráje) s úmyslem s nimi sjednat dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. V březnu předložilo ministerstvo vládě ke schválení Vzorový návrh směrnice pro expertní jednání o těchto dohodách. (Návrh vychází ze vzorové smlouvy OECD – Tax Information Exchange Agreement). Tyto dohody poskytnou tuzemským správcům daně další účinný nástroj, na jehož základě lze prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů umístěný v zahraničí byl řádně zdaněn. Součástí dohod je i možnost přístupu k informacím o bankovních účtech.

CS24

 

Zdroj: KPMG: Martin Houska, Lenka Fialková

Byl pro vás článek přínosný?