Hlavní navigace

Nové dotace na výzkum a vývoj – též pro velké podniky

5. 5. 2010

Sdílet

Kdo chce těžit z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, musí se rozhoupat do 24. května.

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 24. března 2010 první výzvu veřejné soutěže do Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Předpokládaná doba trvání Programu je šest let, a to v období 2011 – 2016, přičemž celková alokace prostředků je 7,45 miliardy Kč. Jedním z cílů programu je podpora spolupráce mezi soukromým sektorem a výzkumnými organizacemi. Výhodnější podmínky proto mohou získat projekty, na kterých se podílí jak soukromý sektor, tak výzkumné organizace.

 

Peníze čekají 

Projekty budou posuzovány formou veřejných soutěží. Lhůta pro odevzdávání návrhů projektů v rámci první veřejné soutěže je do 24. května 2010. Pro první veřejnou soutěž je alokace peněžních prostředků 817 mil. Kč, přičemž na jeden projekt je možné čerpat maximálně 3 mil. eur (76,35 mil. Kč). Minimální délka řešení projektů je stanovena na 24 měsíců a maximální na 72 měsíců.

Podpora bude udělována formou dotace na uznané náklady a maximální míra podpory pro velké podniky činí až 65 % celkových uznaných nákladů (např. mzdy, pořízení majetku, náklady na získání a uznání práv k průmyslovému vlastnictví) při doložení spolupráce s výzkumnou organizací.

 

V rámci dosažení stanovených cílů je Program rozdělen do tří podprogramů:

* progresivní technologie, materiály a systémy,

* energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí,

* udržitelný rozvoj dopravy.

Více informací na http://www.tacr.cz; http://www.tacr.cz/dokums_raw/zadavaci_dokumentace_program_alfa.pdf

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG, Jan Linhart, Karin Tomanová

 

Byl pro vás článek přínosný?