Hlavní navigace

Ocenění českých lídrů 2018

12. 6. 2018

Sdílet

 Autor: Pixabay.com
Největší ryze české firmy mají společné dva jmenovatele, jedná se z 68 % o rodinné firmy a ze 70 % je trápí nedostatek zaměstnanců.

Více než 42 miliard korun – takového obratu dosáhli v roce 2017 finalisté letošního ročníku Ocenění českých lídrů, ze kterých porota na základě ekonomických výsledků vybírala vítěze v jednotlivých krajích České republiky. Celkem 85 finalistů vzešlo z 1327 firem, které letos vyhověly kritériím soutěže. O jejich výběr se postaral odborný garant soutěže, společnost CRIF - Czech Credit Bureau. 

 

Firmy, které se dostaly do finále této prestižní soutěže, zaměstnávaly vloni přes 14,5 tisíce lidí. Zajímavým zjištěním je, že více jak 68 % firem z řad finalistů patří mezi rodinné, nebo alespoň částečně rodinné firmy. Je velmi pozitivní vidět, že rodinné firmy i u nás v České republice mohou dosáhnout výjimečných výsledků a najdeme je i mezi společnostmi s obratem převyšujícím 200 milionů korun a s více než 50 zaměstnanci. Právě pro ně je totiž projekt Ocenění českých lídrů určen.

 

„Stejně jako v našich dalších projektech, je i cílem Ocenění českých lídrů vytvořit platformu, na které se budou moci vzájemně setkávat, vyměňovat si zkušenosti a inspirovat. Naší snahou je vždy reagovat na aktuální otázky, které firmy řeší. Jak jsme z exkluzivního průzkumu mezi českými lídry zjistili, největším problémem, se kterým se v dnešní době potýkají, je nedostatek zaměstnanců a jejich těžké hledání. To trápí 73 % dotazovaných lídrů. Věřím, že i úspěch v soutěži Ocenění českých lídrů pro ně může být vizitkou kvalitní a stabilní firmy, která jim v získávání kvalifikovaných pracovníků pomůže,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění českých lídrů a majitelka Agentury Helas.

 

Jak z průzkumu dále vyplynulo, důležitou roli u českých lídrů hrají moderní technologie a jejich využívání ve firmě. Díky nim tak téměř 85 % letošních finalistů umožňuje alespoň některým svým zaměstnancům pracovat nejen z kanceláře. Přes 57 % z nich k tomu využívá cloudová řešení. Stejné procento se pak snaží prostřednictvím moderních technologií zvýšit efektivitu práce.

 

„Záleží nám na odborném výběru finalistů, a proto jsme u nominovaných transparentních společností s českými majiteli nejdříve provedli hodnocení úrovně jejich hospodaření formou výpočtu Indexu Cribis, který vychází z údajů v účetních závěrkách doplněných o důležité nefinanční ukazatele. Následně proběhlo hodnocení poroty využívající navíc další informace o finalistech jako je jejich podnikatelský příběh či různé druhy společensky záslužných aktivit,“ upřesnil Pavel Finger, místopředseda představenstva odborného garanta soutěže společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.


První příčku v Praze (zde kritériím soutěže vyhovělo 283 firem) obsadila developerská společnost Trigema a.s. Druhá skončila společnost FILSON s.r.o., která obchoduje s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, a třetí pak společnost ppm factum a.s. poskytující širokou škálu služeb retailovým obchodníkům. Vítězstvím ve Středočeském kraji (115 firem) se může pyšnit prodejce přírodních léčiv a vitaminových doplňků Naturprodukt CZ. Za ním se umístil dopravce ANEXIA s.r.o. a třetí pozice patří výrobci knih PBtisk s.r.o.
V Jihočeském kraji (68 firem) se na první příčce umístil výrobce hnojiv a výživy rostlin AGRA group a.s., druhé místo přiřkla porota společnosti RICHMONT-CZ a.s., která se věnuje výrobě precizních strojních dílů, které jsou dále určeny pro automobilový, elektrotechnický a dřevozpracující průmysl. Třetí místo pak patří logistické společnosti Koritensky a.s. Prvenství v Plzeňském kraji (48 firem) patří výrobci rozvaděčů nízkého napětí DCK Holoubkov Bohemia a.s., druhé místo v tomto kraji obsadila logistická firma Lorenc Logistics s.r.o. Třetí se umístil prodejce střešních materiálů PRVNÍ CHODSKÁ a.s.
V Karlovarském kraji (20 firem) ocenila porota Léčebné lázně Jáchymov a.s. První příčka v Ústeckém kraji (59 firem) náleží společnosti Chvalis s.r.o., která se zabývá výrobou a servisem hydraulických a pneumatických zařízení. Za ní skončil dopravce STEBAL Spedition s.r.o. a třetí pozici obsadila strojírenská firma Strojírna Litvínov s.r.o.
Prvenství v Libereckém kraji (39 firem) si připsal výrobce elektroniky HOKAMI CZ s.r.o. následovaná prodejcem plastových materiálů, společností TITAN-Multiplast s.r.o. Třetí příčku obsadila MODELÁRNA LIAZ s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou dílů, nástrojů a přípravků pro automobilový, energetický a letecký průmysl. Vítězem v Královéhradeckém kraji (72 firem) se staly Mlýny J. Voženílek s.r.o., výrobce mlýnských produktů s více než stoletou tradicí. Za ní skončila firma Charvát s.r.o., která vyrábí asfaltované izolační pásy a střešní šindele. Na třetí příčce skončila společnost AXIS a.s., která se zaměřuje na výrobu, montáž a služby v oblasti průmyslových technologií.
Šampionem Pardubického kraje (66 firem) se stala společnost STAPRO s.r.o. – dodavatel informačních systémů a poskytovatel služeb v oblasti IT pro zdravotnictví. Druhé místo patří výrobci textilních tkanin, společnosti SVITAP J.H.J. s.r.o., třetí příčka pak prodejci vybavení sportovních laboratoří MEDESA s.r.o. V Kraji Vysočina (70 firem) se nejvýše umístila společnost SEPOS s.r.o. vyrábějící a prodávající dveře a zárubně, druhá pak skončila společnost STARKON s.r.o., která se věnuje rekonstrukcím historických objektů.
Vítězem Ocenění českých lídrů v Jihomoravském kraji (176 firem) se stala společnost Frentech Aerospace s.r.o., která dodává díly do letadel, obranného a vesmírného průmyslu včetně space mechanismů. Na druhé příčce skončil výrobce žáruvzdorných hmot Průmyslová keramika s.r.o. Cena za třetí místo pak připadla výrobci garážových dveří LOMAX & Co. s.r.o. Lídrem v Olomouckém kraji (71 firem) se stal výrobce designových interiérových prvků ze skla J.A.P, s.r.o. Druhá skončila společnost BIOMAC s.r.o., jež se věnuje výrobě a prodeji paliv z dřevní biomasy a také montáži a servisu technologií na výrobu dřevěných briket a pelet. Třetí příčka patří firmě Ing. Petr Gross, s.r.o., která působí v oblasti zpracování plastů.
Ve Zlínském kraji (105 firem) se o prvenství dělí hned dvě firmy, a to společnost PARTR s.r.o., která se zabývá ekologickou likvidací a zpracováním kovového odpadu, a společnost HYDRAULICS s.r.o. věnující se výrobě a servisu hydromotorů. Druhou příčku obsadila společnost OXALIS s.r.o. obchodující s kvalitním čajem, kávou, kakaem a kořením. Na třetí pozici skončily Sběrné suroviny UH s.r.o., které zajišťují komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Prvenství v Moravskoslezském kraji (135 firem) získala Karvinská hornická nemocnice a.s. Hned za ní skončila společnost HAGEMANN a.s., která vyrábí nástavby na nákladní a užitková vozidla a obchoduje s vozy značky Avia. Třetí místo pak patří společnosti PF PLASTY CZ s.r.o. specializující se na výrobu forem a výlisků pro automobilový, elektrotechnický a další průmysl.


„Ocenění by si v českém prostředí zasloužily všechny firmy, protože jsou páteří českého hospodářství a často hrají významnou roli v rozvoji regionu, kde působí. Investují nejen do ekonomiky, ale také do společnosti a technologických inovací. A v tom jim chceme být partnerem a oceňovat ty nejlepší za vytrvalé úsilí,” říká Michal Müller, obchodní ředitel pro firemní zákazníky společnosti Vodafone, a dodává: „Třeba síť úzkopásmového internetu věcí (tzv. NB-IoT), kterou jsme spustili jako první v Česku, jim nabízí možnosti, jak zvýšit svou efektivitu práce, energetickou účinnost a konkurenceschopnost na trhu.”
„Společným znakem stále zůstává historie firem založených českými lídry v období po Sametové revoluci, kdy první generace takzvaných „otců zakladatelů“ s maximálním úsilím a nasazením vybudovala prosperující byznys. Své vizi a pro dosažení úspěchů v podnikání většina z nich obětovala veškeré soukromí i volný čas. Pro tyto lídry je nyní často těžké vyrovnat se s nižším nasazením nastupující generace nebo s nezájmem převzít rodinný byznys, což může vést až k prodeji úspěšné rodinné firmy,“ říká Jiří Procházka, ředitel oddělení Korporátní bankovnictví Česká republika Expobank CZ.


Do projektu Ocenění českých lídrů je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2015 a 2016 a iRating ve stupních 1 - 11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního období (tj. rok 2017).

 

soutez_casestudy

Společnosti dále musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun aspoň a výše bez omezení, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let.


V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, starožitných předmětů, zbraní a služby finanční povahy. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku