Hlavní navigace

Finanční ředitelé v ČR vnímají letošní rok pozitivně, jsou ale obezřetní

11. 6. 2018

Sdílet

 Autor: © Serg Nvns - Fotolia.com
Finanční ředitelé v Česku zůstávají i letos optimističtí. Podporou je jim stále silná česká ekonomika – průměrný růst HDP předpovídají na 2,5 %. Znepokojuje je naopak situace na pracovním trhu. 95 % dotázaných finančních ředitelů označilo růst nákladů na pracovní sílu za rizikový faktor. Více než polovinu CFO (51 %) navíc trápí otázka regulace ochrany osobních údajů (GDPR).

Uvedené skutečnosti vyplývají z průzkumu mezi finančními řediteli (CFO) společnosti Deloitte.

 

Průzkum se letos zaměřil na oblasti zahrnující riziko, růst HDP, priority financování či nejaktuálnější výzvy, kterým podniky čelí, jako jsou digitální transformace finančního útvaru nebo robotické procesy automatizace.

 

„Finanční ředitelé v ČR a celé střední Evropě vnímají rok 2018 optimisticky. Zároveň si jsou ale dobře vědomi možných překážek i faktu, že tak vysoký výkon ekonomiky nemůže fungovat dlouhodobě a že se s největší pravděpodobností blíží její cyklické zpomalení. Proto se budou snažit rizika v následujícím období omezovat ,“ říká Martin Tesař, partner a vedoucí oddělení auditu v Deloitte.

 

6 klíčových faktorů podle CFO, které v roce 2018 ovlivní jejich firmu

 

Růst nákladů: Více než polovina respondentů odhaduje, že zvýšení nákladů na provozování podniku, tedy nárůst cen materiálu, pracovní síly a služeb, bude patřit mezi klíčové faktory představující riziko pro společnost. Téměř polovina (46 %) očekává nárůst počtu zaměstnanců, pro 95 % CFO budou personální náklady nákladovou položkou, která poroste nejvíce.

 

Big data: Využívání tzv. velkých dat patří podle CFO mezi tři hlavní trendy, které se dotýkají jejich společnosti. Výsledné odpovědi ale potvrzují, že je to stále spíše nové téma, protože 45 % finančních ředitelů odpovědělo, že tato data nevyužívají.

 

Robotizace a automatizace: Výsledky průzkumu ukázaly, že pro CFO je téma robotické automatizace procesů (RPA) stále spíše novou oblastí, u níž se dopady na firmu dají jen obtížně předvídat. Pouze 6 % finančních ředitelů má pocit, že je jejich firma na robotickou automatizaci procesů (RPA) připravena. 65 % respondentů přitom uvádí, že RPA již jejich společnost řeší.

„Finanční ředitelé si uvědomují, že stále rozsáhlejší zavádění automatizace procesů – a to nejen ve finančním oddělení, ale napříč celou organizací – je v současné době digitalizace
společností nevyhnutelné. Mnoho z nich však jen těžko odhaduje, jaké úspory by jim RPA mohla přinést," říká Jan Hejtmánek, odborník na robotizaci společnosti Deloitte.

 

Digitalizace: Z výsledků vyplynulo, že CFO připouštějí, že zpravidla nejsou hybateli tohoto nového trendu ve firmě. V porovnání se střední Evropou jsou více zdrženliví ohledně svého zapojení do řešení strategických otázek. Přínosy digitalizace v útvaru financí CFO vidí hlavně v digitalizaci dokumentů (69 %) a automatizaci opakujících se výstupů manažerského účetnictví (54 %).

CFO hodlají digitalizaci ve svém útvaru zavádět postupně od jednotlivých procesů, zejména pak controlling (48 %) a celkovou digitalizaci finančního oddělení (47 %).
„Při porovnání s odpověďmi na úrovni CE regionu zjistíme, že CFO v ČR mají více srovnané priority a vyhraněný názor na konkrétní oblasti fungování finančního oddělení,“ říká Ladislav Šauer, partner v auditním oddělení společnosti Deloitte.

 

Ochota riskovat: Ekonomice se jako celku daří a finanční ředitelé to vědí, nicméně téměř dvě třetiny z nich (64 %) nepovažuje aktuální období za vhodnou dobu pro podstupování větších rizik.

 

Úrokové sazby: Ve většině středoevropských zemí včetně ČR nemají finanční ředitelé v úmyslu měnit své strategie, pokud dojde ke zvýšení úrokových sazeb. Na jejich podnikání mají jen malý dopad. Nicméně 94 % CFO v České republice počítá s tím, že úrokové sazby v roce 2018 porostou.

ICTrocenka

 

O průzkumu: Průzkumu názorů finančních ředitelů 2018 se účastnilo 110 finančních ředitelů (CFO) firem se sídlem v ČR. Byl proveden jako součást regionálního průzkumu mezi téměř 600 respondenty z 12 zemí střední Evropy.

Byl pro vás článek přínosný?