Hlavní navigace

OECD: nový přístup k dokumentaci převodních cen jde do veřejné diskuse

Sdílet

 Autor: © designsoliman - Fotolia.com
V rámci plnění akčního plánu BEPS publikovala OECD v lednu k veřejné diskusi návrh změny požadavků na dokumentaci převodních cen.

Výše zmíněný dokument odráží aktuální snahy vlád o harmonizaci daňové správy a zefektivnění procesu výběru daní ze strany daňových správ stejně jako celosvětově rostoucí význam dokumentace převodních cen jako povinné součásti běžného reportingu firem. Ačkoliv cílem revize je umožnit správci daně kvalifikované zhodnocení rizika při respektování přiměřené zátěže pro poplatníka, vyplývá z návrhu změn podstatné rozšíření dokumentačních povinností a souvisejících správních nákladů.

 

Členění dokumentace na tzv. „master file“ a „local file“ má zůstat zachováno. Významná je rovněž snaha o zavedení jednotného formuláře, na jehož základě by správce daně získal podrobnější přehled o daňové pozici celé skupiny (tzv. „Country by Country Reporting“). Společnosti by musely tento formulář pravidelně vyplňovat. Mezi povinné informace by tak u jednotlivých společností skupiny patřily například informace o místu skutečného vedení, zisku před zdaněním, zaplacené dani, přijatých a placených úrocích atd.

 

Rozsah požadovaných položek dosud není definitivně uzavřen, nicméně již nyní lze tvrdit, že sběr a publikace podobných dat nemusí být v souladu s deklarovanou přiměřenou zátěží pro daňový subjekt. Navrhované úpravy tak spíše mají za cíl sjednotit nároky na dokumentaci z hlediska daňových správ, nikoliv poplatníka. Z tohoto důvodu by bylo vhodné přesněji definovat relevanci a význam jednotlivých údajů, na což upozorňuje i komentář KPMG adresovaný autorům návrhu v OECD.

 

Společnosti by dle návrhu měly vyhotovit dokumentaci nejpozději jeden rok po skončení fiskálního roku mateřské společnosti. Dokumentace by se každoročně revidovala s ohledem na platnost použitých analýz, modelů a metodologie. Pro srovnávací analýzy navrhuje dokument celkovou aktualizaci každé tři roky, přičemž každoročně by měla být aktualizována alespoň data srovnatelných společností identifikovaných v rámci srovnávací analýzy.

 

Přijetí příslušného návrhu OECD nejspíše povede k větší harmonizaci požadavků na dokumentaci převodních cen. Připomínkové řízení mělo skončit 23. února 2014. Dalším krokem OECD bude návrh nové kapitoly V. Směrnice o převodních cenách (dokumentace) a návrh formuláře pro „Country by Country Reporting“. Akční plán BEPS předpokládá, že tyto kroky by měly být dokončeny v září 2014. Již teď však existují náznaky, že praktická implementace bude pravděpodobně o něco odložena.

 

Lze očekávat, že schválení revidovaného přístupu k dokumentaci ovlivní rovněž rozhodnutí o případném zavedení institutu povinné dokumentace převodních cen v České republice. Otázkou je, jaká kritéria stanoví česká daňová správa pro povinnou dokumentaci, případně jaké sankce budou hrozit v případě jejího nevyhotovení.

 

CS24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?