Hlavní navigace

Akční plán BEPS: zdanění digitální ekonomiky

6. 3. 2014

Sdílet

 Autor: © Victoria - Fotolia.com
Výstupem projektu iniciativy OECD zveřejněné pod názvem Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) bude doporučení státům v patnácti oblastech, jak změnit domácí právní předpisy a mezinárodní smlouvy především v oblasti mezinárodního zdanění a převodních cen.

Aby bylo možno změny rychle implementovat, počítá OECD s přípravou mnohostranného smluvního nástroje pro promítnutí návrhů do existujících smluv o zamezení dvojího zdanění. Projekt by měl být dle předpokladu realizován na konci roku 2015. Práce na projektu probíhají a závazek dodržet stanovené termíny realizace deklarovalo OECD i na tiskové konferenci vedení projektu dne 26. ledna 2014. V průběhu ledna byly také publikovány dva výstupy jednotlivých pracovních skupin. V oblasti digitální ekonomiky byl publikován materiál shrnující náměty veřejnosti k hlavním okruhům a problémům, kterými by se pracovní skupina měla zabývat (oblast č. 1). K připomínkám veřejnosti byl již vydán návrh materiálu upravující náležitosti dokumentace k převodním cenám (oblast č. 13), o němž informujeme v následujícím článku.

 

V oblasti zdanění digitální ekonomiky se jako hlavní problém jeví nové podnikatelské modely, které neodpovídají daňovým předpisům vytvořeným před desítkami let. Základní otázkou, kterou si akční plán klade, je, jak současné podniky vytvářejí v digitální sféře přidanou hodnotu, kde vytvářejí zisky a jak alokovat příjmy jednotlivým států z hlediska konceptu státu zdroje a státu rezidence. Změny tak mohou doznat dosavadní koncepty zdanění v mezinárodním kontextu, jako například koncept stálé provozovny, který je provázaný s trvalým zařízením k podnikání ve státě zdroje. Tento koncept se může jevit jako zastaralý v době, kdy digitalizace umožňuje prodej zboží na dálku, poskytování služeb a software prostřednictvím internetu atd.

 

OECD publikovalo revidovaný časový harmonogram plnění jednotlivých bodů akčního plánu, který si můžete prohlédnout pod odkazem, který lze nalézt zde.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?