Hlavní navigace

Opatrně s odběrateli – podvody ovlivňují platební morálku v ČR

11. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Chris Bett - Fotolia.com
Situace v ČR naznačuje stabilní platební morálku, kazí ji však množící se počty nekorektního až podvodného jednání. Vyplývá to z podkladů společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna.

Na úrovni platební morálky českých firem se do značné míry podílí i úmyslné poškozování dodavatelů a věřitelů. Před podobným jednáním může dodavatele ochránit především dokonalá znalost obchodního partnera. Podle poznatků specialistů z KUPEG úvěrová pojišťovny by následující varovné znaky měly každého dodavatele vést k maximální opatrnosti:

* nedávná změna vlastnické struktury odběratele,

* nečitelná vlastnická struktura,

* zapojení lidí bez základních zkušeností v daném oboru v managementu,

* náhlá reaktivace dlouhodobě spící firmy,

* neočekávaně vysoký objem poptávky na dodání na fakturu,

* ochota akceptovat výrazně vyšší cenu než je cena obvyklá za předpokladu odběru na fakturu,

* zapojení osob s kriminální či jinak pochybnou minulostí. 

Výše uvedené charakteristiky byly a jsou typické pro případy podobných pokusů, které KUPEG v průběhu letošního roku identifikoval. Pokusy o poškození klientů jsou společností KUPEG ve většině případů zachyceny díky rozsáhlé znalosti domácího trhu, dlouhodobým zkušenostem s chováním firem i osob a úzkou spoluprací s klienty. Pro samotného dodavatele je srovnatelná míra prevence jen obtížně dosažitelná.

 

Selhává každý šestnáctý až sedmnáctý český odběratel 

Společnost KUPEG průběžně monitoruje úroveň platební morálky různých sektorů a teritorií. Ve své analýze z konce září se zaměřuje na situaci na svém domovském trhu, v České republice. Údaje za analyzované období leden 2008 až březen 2012 postihují reálné transakce v hodnotě 332 miliard korun.

Index platební morálky - ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index platební morálky ukazuje vývoj množství pohledávek nezaplacených déle než tři měsíce po splatnosti. Pro porovnání vychází z globální situace platební morálky v roce 2007 (=100).

Po problematickém období 2008 až 2009, kdy se riziko selhání tuzemských odběratelů téměř ztrojnásobilo, pozorujeme postupnou stabilizaci situace a dokonce mírné zlepšení. Periodická zhoršení i nadále pozorujeme u pohledávek vzniklých před koncem kalendářního roku, kdy se mnoho podniků přezásobí a krátkodobě se dostane do potíží s cash-flow. Zdaleka už však výkyvy nedosahují takových dimenzí, jako tomu bylo u předvánočních transakcí v letech 2008 a 2009.

Situace v ČR se přibližuje předkrizové úrovni, i nadále však jsou pohledávky za tuzemskými odběrateli výrazně rizikovější než tomu je u většiny našich nejsilnějších exportních teritorií. Stále platí, že u českých odběratelů, kteří jsou odsouhlaseni credit managementem dodavatele, lze očekávat selhání ve zhruba šesti procentech případů. S blížícím se koncem roku a zpomalující ekonomikou jak v ČR, tak i u nejvýznamnějších obchodních partnerů, očekáváme postupné zhoršování platební morálky. K podobně dramatickému vývoji jako v letech 2008 až 2010 by však dojít nemělo.

 

Průměrná platební podmínka se pohybuje mírně nad čtyřiceti dny 

Rostoucí míra propojištěnosti a různost platebních podmínek, které jsou uplatňovány, potvrzují, že si většina dodavatelů uvědomuje zvýšenou míru rizika, které podstupují při poskytnutí dodavatelských úvěrů. Kratší platební podmínku dávají čeští dodavatelé odběratelům v Maďarsku, většina našich obchodních partnerů včetně Slovenska či Polska odebírá na delší splatnost. Nutno podotknout, že kratší platební podmínka ještě neznamená i rychlejší zaplacení. Požadovaná doba splatnosti pohledávek se prudce zvýšila s nástupem finanční krize v průběhu roku 2008, kdy z cca 55 dnů vyletěla na sedmdesát. KUPEG odhaduje, že jeho klienti tímto způsobem poskytli svým obchodním partnerům přes 3 miliardy korun provozního financování.

Následné potíže všech zúčastněných však donutily věřitele/dodavatele požadovat poskytnuté financování zpět a platební podmínka se opět zkrátila na průměrných 55 dnů. Toto zpřísnění podmínek dodavatelských úvěrů se bohužel potkalo s odlivem bankovních úvěrů. Další financování, již na úkor věřitelů, si odběratelé vzali nedodržením a překročením dohodnuté platební podmínky což vyústilo v dramatický, až trojnásobný, nárůst počtu selhání.

V tuto chvíli nepozorujeme tlak na navýšení dodavatelského financování. To spolu s mírným růstem objemu poskytnutých bankovních úvěrů potvrzuje stabilizovanou situaci.

Průměrná platební podmínka - ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Autor je předseda představenstva a generální ředitel společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s.

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?