Hlavní navigace

Prioritou ČR v novém dotačním období EU je zvýšení konkurenceschopnosti

11. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Comugnero Silvana - Fotolia.com
Společnost eNovation uspořádala pod hlavičkou enforum dne 4. října konferenci Eurofondy pro podniky 2014+, na které vystoupili zástupci vyjednávacích orgánů České republiky pro nové dotační období pro roky 2014 až 2020.

Česká republika si v novém dotačním období rozdělí přibližně o dvacet procent méně peněz než v období současném a to v předpokládaných osmi tematických oblastech. Návrhy operačních programů by měly být hotovy do konce března 2013 a reálné spuštění by mělo následovat v průběhu roku 2014.

Hlavním cílem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro dotační období 2014 až 2020 je zvýšení konkurenceschopnosti českých firem. Základní cíle nového období jsou v souladu se strategií Evropa 2020 vydanou Evropskou unií. Ruku v ruce s tím jde zaměření na znalostní ekonomiku a podpora posunu českých firem v hodnotových a dodavatelských řetězcích.

 

Důraz na kvalitu projektu

V současné době investují do výzkumu a vývoje zejména velké podniky. Ačkoliv tedy budou v příštím programovacím období prioritně podporovány malé a střední podniky, tak ve vybraných oblastech jako jsou výzkum, vývoj, inovace apod. je snaha vyjednat podporu také pro velké firmy. Zejména podpory těchto aktivit chce dosáhnout Ministerstvo průmyslu a obchodu navazujícím operačním programem, který bude mimo výše uvedené zaměřen také na podporu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi, na inovace v energetice, obnovitelné zdroje energií či na oblast ICT. Celkově však nebudou podporovány všechny sektory a odvětví v takové míře jako nyní a bude kladen větší důraz na kvalitu projektu z pohledu naplňování cílů programu.

Cílem České republiky v oblasti administrace projektů je zejména zavedení jednotného informačního systému pro všechny operační programy, sjednocování metodik a zjednodušení pravidel pro čerpání podpory z fondů EU, což odráží i požadavky podnikatelů na zjednodušení administrativy, které vyplynuly ze srpnového průzkumu společnosti eNovation s.r.o. Na konferenci vystoupili mj. Petr Očko (ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje při MPO), Miroslava Kopicová (ředitelka Národního vzdělávacího fondu), Daniel Braun (1. náměstek ministra pro místní rozvoj) či Břetislav Grégr (ředitel odboru koordinace strukturálních fondů MPO).

 

Cloud24

 

Společnost eNovation s.r.o. je přední poskytovatel poradenských a konzultačních služeb pro privátní a veřejný sektor se specializací na strukturální fondy EU, investiční pobídky a oblast veřejných zakázek. V současné době eNovation s.r.o. připravuje a administruje přes dvě stovky projektů v celkové hodnotě přesahující 10 mld. Kč.

Byl pro vás článek přínosný?