Hlavní navigace

Vlastimil Nešetřil (J&T Leasingová společnost): Operativní leasing hardwaru s námi zvládnete v pohodě

8. 8. 2022

Sdílet

Vlastimil Neštřil, J&T Leasingová společnost Autor: Karel Choc
J&T Leasingová společnost působí na trhu od roku 2018 a zaměřuje se na financování informačních technologií a lékařské péče. Nabízí financování počítačů i kompletních hardwarových a softwarových řešení. Klinikám i lékařům umožňuje financování vybavení ordinací a pacientům nákladnější zdravotní péči.

Předností společnosti je rychlé a srozumitelné sjednání úvěru, finančního nebo operativního leasingu. Společnost charakterizuje silné zázemí, je dceřinou společností J&T Banky a součástí finanční skupiny J&T Finance Group SE.

O nabídkách jsme hovořili s Vlastimilem Nešetřilem, členem představenstva a generálním ředitelem společnosti J&T Leasingová společnost.

Na stránkách vaší společnosti uvádíte, že financujete lékařskou péči a vybavení pro lékaře, zubaře a ortopedy. 

Ano. Celý jeden segment naší společnosti je zaměřen na zdravotnictví – především na zubaře. Ale nejsou to jen stomatologické soupravy, jsou to i rentgeny, zobrazovací metody, skenery, CAD/CAM a jiné. Nejsou to věci levné – a pokud chce lékař spustit svou praxi, hledá možnosti financování. V tom mu pomůžeme. Financujeme ale třeba i laboratoře, ve kterých se vyrábí zubní protetika, očaře, rehabilitační a specializovaná centra pro léčení lidí. Ve zdravotnictví se zabýváme téměř výhradně privátní oblastí. Část segmentu medicína představuje také veterinární péče.

Je možné v této „podivné“ době vysledovat nějaké nové trendy? 

Hlavním problémem dneška je nedostatek v podstatě všeho. Poskytujeme leasing nebo financování předmětů a hlavní problém vidím v jejich dodávkách. Dodací lhůty jsou neskutečně dlouhé, věci nejsou skladem, čeká se, jak, kdy a o kolik porostou úrokové sazby. Chybí tu „světlo na konci tunelu“, nějaký náznak stability, není vůbec jasné, kdy tahle situace skončí.

A když se člověk s vámi dohodne na pronájmu nějakého zboží a ono není? 

Pokud se se zákazníkem dohodneme, že financování možné je, vznikne rámcová smlouva – a pak se často čeká. A tady vstupuje problém s úrokovými sazbami – s nabídkou nemůžeme čekat dlouho, dnes v podstatě ani měsíc – protože nevíme, co ČNB udělá s úroky, a my peníze nakupujeme na trhu. Takže změna sazeb má okamžitý dopad na změnu nabídky, která se prodražuje. Podmínky se mohou změnit v závislosti na trhu. Abych byl konkrétnější, pokud půjde o financování v řádu milionů s rozložením na tři nebo pět let, zatím ta změna nebývá tak dramatická. Ale finanční ředitel počítá s tím, že něco bude platit, a zajímá ho samozřejmě přesná výše splátek…

Vlastimil Neštřil, J&T Leasingová společnost

Vlastimil Nešetřil

Člen představenstva a generální ředitel společnosti J&T Leasingová společnost. Do roku 2017 působil na vysokých manažerských pozicích v J&T Bance, od roku 2017 se věnuje novým aktivitám – zastává pozici CEO a člena BoD J&T Leasing a je členem BoD J&T Wine

Holding s odpovědností za vinařské aktivity J&T v České republice. Vášeň pro víno ho přivedla ke studiu vinařství na Mendelově univerzitě v Lednici a k vybudování vlastního Vinařství Nešetřil Znojmo.

Jaké subjekty jste vlastně schopní obsloužit?

Začínáme u těch, které mají IČ, podnikají: zmínění lékaři, podnikatelé. A pak firmy, od malých až po ty velké.

A jaké segmenty pokrýváte?

Kromě už na začátku zmíněné oblasti zdravotnictví děláme především IT. Nejen hardware, ale i software, nákup, nebo dokonce i vývoj. Věci spojené s infrastrukturou a bezpečností. Pokud chtějí být firmy konkurenceschopné, budou muset restrukturalizovat, zapojit informační technologie, digitalizovat a automatizovat své procesy. Je toho dost, co dokážeme pokrýt. Cílem je podpořit projekty, které mohou firmy posunout dál, aby byly i v následujících letech konkurenceschopné.

K rozhodování o tom, co lze financovat a je to přínosné pro organizaci, ale z vašeho pohledu je to „financovatelné“, potřebujete odborníky pro posouzení. Máte je? 

To je problém především u softwaru, protože je to ve své podstatě financování vzduchu. V takovém případě musíme pečlivě vyhodnotit celý deal, protože nefunguje zajištění předmětem. Z pohledu financování pak jde o úvěr, licenční politika většinou neumožňuje pronájem, tedy leasing.

Jak posuzujete, zda klient je pro vás „vhodný“? 

Důležitá je pro nás bonita a ekonomika klienta. Sledujeme, zda to, co nakupují, taky budou schopní splácet. Navíc máme celkem bohaté zkušenosti, které nám dovolují posoudit i reálnost projektu. Důležitý pro nás je i finanční plán, tedy jak společnost vidí svoji nejbližší budoucnost.

A hardware?

Tam je to pro nás výhoda, protože jde o zařízení v našem vlastnictví. Máme určitou představu o tom, jak se v čase hodnota těch přístrojů vyvíjí, a stále je tu možnost zařízení uplatnit na sekundárním trhu. To všechno máme zpracované a víme, jak na to.

Co je tedy pro vás nejvýhodnější z hlediska financování? 

Co se týká hardwaru, jednoznačně koncová zařízení. Notebooky, desktopy a telefony. Prémiové značky stabilně drží svoji hodnotu v čase a skvěle na ně funguje operativní leasing.

Naznačil jste, že jste schopní zajistit i následný prodej použitého HW, který se vrací z pronájmu. 

Tím, že se pohybujeme v segmentu IT, a zároveň se některé předměty pronajímají formou operativního leasingu, kdy se počítá, že zboží po určité době bude nahrazeno jiným, máme vytvořenou síť tzv. asset manažerů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme – a ti jsou schopní vybraný použitý hardware od nás koupit, renovovat a prodat na sekundárním trhu.

Kupce použitých zařízení hledají u nás?

Nejen u nás, ale i na evropské úrovni. Tím se značně rozšiřuje portfolio vhodných zájemců o použitý hardware. Horkým zbožím jsou z tohoto pohledu věci od Applu, o které je – i když jsou používané – stále neutuchající zájem.

Na trhu nejste jediní, kdo nabízí financování. Proč by se měly firmy zajímat právě o vaše služby? 

Pojďme se bavit o operativním leasingu koncového hardwaru. První výhodou je optimalizace životního cyklu zařízení ve firmě. U notebooků mezi třetím a čtvrtým rokem používání začínají problémy: poruchy, baterie, výkon, aktualizace, kompatibilita s novými zařízeními nebo systémy, bezpečnost. Politika většiny společností je taková, že právě po třech letech provozu dojde k plánované obměně zařízení – z uvedených důvodů. U telefonů to bývá kolem dvou let. A operativní leasing přímo determinuje pravidelnost a systémovost obměny hardwaru. Operativní leasing nepřipouští, aby IT oddělení zápasilo se zastaralým hardwarem.

Druhý přínos je finančního rázu. Splátky operativního leasingu jsou čistý OPEX, klient nic nevlastní, neodepisuje. Co se nákladů týká, zákazník nesplácí celou pořizovací cenu zařízení, ale ve formě měsíčních nebo kvartálních splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a tzv. zůstatkovou hodnotou. Ta je typicky u notebooků 20 %. Plus k tomu samozřejmě úrok a pojištění. Výsledkem je, že klient za tři roky pronájmu zaplatí zhruba původní pořizovací cenu zařízení. Celé je to jen o mindsetu – nechci kupovat a vlastnit, chci pronajímat a používat a mít pravidelné, předem stanovené platby. Na konci chci nový přístroj a starý nechci řešit, nepotřebuji ho. Takto dnes firmy řeší operák firemních aut, dokonalá analogie.

Poslední pozitivní rozměr má charakter udržitelnosti, ekologie, cirkulární ekonomiky. Můžeme použít mnoho vzletných pojmů, ale základ je v tom, že zařízení vracené z operativního leasingu se vyčistí, zrenovuje, opráší a jde znovu „do služby“. Uplatnění nachází v domácnostech, ve školách, sociálních zařízeních, nemocnicích, tedy tam, kde už nejsou takové požadavky na výkon. A přístroj tak může v klidu sloužit další tři roky…

CFOworld 2/2022

Rozhovor vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld 2/2022. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě.

Kromě tohoto rozhovoru najdete v magazínu rozhovor s Jakubem Tomaštíkem z ČSOB, divize specializovaného financování v poradenském útvaru ČSOB EU Centrum, jehož je od roku 2010 ředitelem.Předmětem rozhovoru jsou dotační programy.

Lucie Nešpivová nám přiblížila řešení MySmartPlace, které dokáže zastřešit všechny firemní back office aktivity. Říkat, že kybernetická bezpečnost je mimo záběr firem, je holý nesmysl. S Martinem Silvičkou, ředitelem Ness Czech, jsme probrali situaci v bezpečnosti a ochraně uživatelských dat.

Věnovali jsme se i zaměstnávání žen. Firemní benefity – zaměstnanci je chtějí a firmy je nechtějí dávat. Dále jsme se zaměřili i na paušální daň, jak pomáhají CRM systémy firmám v růstu a na cestě k digitalizaci, zda se dokážou přizpůsobit cloudové služby potřebám společností nebo se společnosti musejí přizpůsobit jim, sáhnou vedoucí pracovníci k úpravám odměn v reakci na inflaci a budou ředitelé kvůli ní snižovat náklady?

Proč by firmy měly volit právě vás?

Je to samozřejmě o edukaci, vzdělávání potenciálních klientů. Když podnik nakupuje hardware, my nejsme v první linii, ale musíme být vidět na sociálních sítích a podobně, aby si ten klient spojil, že nemusí hned nakupovat zařízení za hotové, ale může si rozložit výdaje po nějakou dobu. A od toho jsme tady. Je to mravenčí práce, protože komunikujeme i s prodejci, kteří klienta zpraví i o možnosti nákupu formou odložených splátek. Oni na tom nic netratí, peníze dostanou ihned od nás. K tomu přidávám i kvalitu odváděných služeb, protože dobře obsloužení a spokojení zájemci se rádi vracejí…

Je pravda, že budete nabízet komplexní dodávky, tedy přístroje a rovnou k nim i financování? 

Je to pravda, od září bychom rádi rozjeli nabídku přístrojů od špičkových firem, kdy by zákazník u nás vybral rovnou zboží s „lepší“ cenou, které máme dohodnuto s výrobcem, zastoupením nebo prodejcem – a my mu k tomu nabídneme i návrh způsobu financování.

OCC leasing je pro někoho velkou neznámou. Co k němu můžete říci? 

Zkratka Open Capacity Contract. Jde o formu operativního leasingu pro společnosti, které potřebují nakupovat průběžně během roku. Firmě otevřeme kvartální okno, ta nakupuje potřebná zařízení, která my dodavateli proplácíme. Jednou za čtvrtletí okno uzavřeme, vystavíme dílčí smlouvu, stanovíme splátkový kalendář. A v ten okamžik se otevírá další kvartální okno. Výhodou je, že se nedělá smlouva na každé jednotlivé zařízení, ale čtyřikrát do roka se vygeneruje smlouva a splátkový kalendář. To je, myslím, velký přínos.

Máte nějaké další novinky?

Před dvěma roky jsme launchovali startup s názvem Rentalit, což je malá firma – v zásadě eshop – poskytující operativní leasing pouze koncových zařízení a zaměřená na segment SMB, živnostníky a malé podnikatele. Jde vlastně o eshop s koncovým hardwarem na operativní leasing. V čem je základní odlišnost? V tom, že dodáváme nejen financování, ale zároveň i hardware včetně služeb, jako je pojištění a zajištění náhradního zařízení v případě poruchy. V Rentalitu celkem experimentujeme, aktuálně chceme vyzkoušet tzv. flexi operák, spočívající v možnosti vrátit zařízení kdykoli. Odpadne tak častá obava klientů, že se pronájmem dlouhodobě vážou a nebudou moci vyskočit, když se dostanou do problémů. V okamžiku, kdy zařízení nechtějí, nemusejí čekat na doběhnutí tříleté smlouvy, vrátí jej, a hotovo.

Jako svou přednost uvádíte rychlost. Z jakého důvodu?

Struktura naší firmy je plochá, máme dvacet zaměstnanců, takže všechny firemní procesy jsou dost rychlé, a to včetně procesu schvalování financování. Nízký počet zaměstnanců nás ale neomezuje, právě naopak, cítíme se být dynamickou společností se vším, co s tím souvisí. Zákazník nemusí čekat, až risk management doporučí smlouvu ke schválení, třetí patro se vyjádří, páté to schválí a druhé vykomunikuje – jak tomu bývá ve větších bankách. Rychlost odbavení zákazníka považuji za naši velmi silnou stránku.

Digitální firma II. Jak můžete pomoci zájemcům o ni?

Projekt je součástí Národního plánu obnovy, ve kterém jsou připravené peníze pro projekty digitalizace firem. Typicky zavedení ERP systému, logistických nebo skladovacích systémů apod. Plus souvisejícího hardwaru, bez kterého by systémy nemohly fungovat. Zájemcům o dotaci umíme pomoct hned dvakrát. Nejprve je nasměřujeme na specialisty, ti jim pomohou se žádostí o dotaci a prakticky s celým vyřízením dotace. My následně umíme jejich projekt zafinancovat, a to včetně období, kdy čekají, až jim přijdou prostředky z dotace na účet.

CS24

Co je pro vás nejdůležitější v tento okamžik?

Pro naši společnost je důležitý především rozvoj v oblasti operativního leasingu koncových zařízení. To je trend, který chceme dál tlačit. Cítíme zde velký potenciál, firmy to prostě budou řešit. My to umíme a budeme to dělat.

Byl pro vás článek přínosný?