Hlavní navigace

Podnikatel? Dříč, možná i sympaťák ze sousedství

21. 9. 2011

Sdílet

S korupcí se podnikatelé nejčastěji setkávají u soukromých firem, teprve na dalších příčkách se umístily úřady, zadavatelé výběrových řízení, státní instituce a ministerstva.

Češi na podnikatelích nejvíc oceňují odpovědnost, kterou za své podnikání nesou, a vytváření pracovních míst. Z dnes zveřejněného výzkumu GfK Czech pro Ernst & Young vyplynulo, že nadpoloviční většina lidí (55 %) vnímá podnikatele pozitivně, 42 % uznává, že mají těžký život. Na druhou stranu mají lidé pocit, že podnikatelé už tolik nerespektují své zákazníky a že nejsou tak dobrým příkladem jako dřív.

 

Image podnikatele je dnes převážně neutrální – s pojmem podnikatel si lidé nejčastěji (77 %) spojují atributy vyjadřující podnikání samotné (podniká, majitel firmy, obchodník…), necelá třetina respondentů si spontánně vybaví negativa či pozitiva spojená s podnikáním. Ze spontánních reakcí i z odpovědí na otázky zaměřené na atributy s podnikáním spojené je patrný pozitivní posun ve vnímání podnikatelů.

„Těší mě, že podle průzkumu se celkový obraz podnikatelů u veřejnosti zlepšuje. Během let jsem měla příležitost a čest setkat se s řadou výjimečných českých podnikatelů a vím, že za jejich úspěchem stojí často velké úsilí a dlouholeté odříkání. Ocenění si bezesporu zaslouží,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice. „Z průzkumu také vyplynulo, že podnikatele i veřejnost trápí silná korupce. Proti tomu, aby úplatky přestaly být každodenní realitou, je třeba bojovat všemi zbraněmi a pozitivními příklady. Věřím, že silné podnikatelské vzory mohou pomoci současnou situaci změnit,“ dodává Magdalena Souček.

 

Bez korupce nelze podnikat? 

Necelá polovina podnikatelů (44 %) přiznává, že se ocitla v situaci, kdy mohli úplatkem získat výhodu v podnikání. 67 % z nich přešlo nabídku bez reakce, 9 % úplatek dalo a 9 % otevřeně odmítlo úplatek poskytnout. Nikdo z dotazovaných podnikatelů korupci nehlásil ani policii, ani vyšším místům. Pro téměř polovinu z podnikatelů, kteří se v této situaci ocitli, měla jejich reakce na podnikání vliv, nejčastěji negativní. Pozornost si zaslouží i fakt, že nejčastěji se podnikatelé s korupcí setkávají u soukromých firem (37 %), teprve na dalších příčkách se umístily úřady, zadavatelé výběrových řízení, státní instituce a ministerstva.

 

Problém nejsou daně, ale nerovné podmínky a byrokracie 

Čeští podnikatelé si dnes mnohem více stěžují na byrokratickou zátěž a nerovné podmínky pro podnikání, než na nastavení daní. Populace i podnikatelé se také shodují na tom, že podpora malého a středního podnikání je dnes horší než před několika lety.

Přibližně pětina podnikatelů říká, že se jejich život se začátkem podnikání nezměnil. Hovoří-li o pozitivní změně, jmenují nejčastěji zvýšení životní úrovně a svobodu – ve smyslu možnosti rozhodovat sám o sobě. Zároveň však vnímají i negativní stránku věci, zejména nedostatek času, množství práce, starostí a stresu.

 

Informace o výzkumu 

Průzkum byl realizován v červenci a srpnu 2011 na vzorku 1349 respondentů. Z toho 1002 respondentů tvořilo vzorek populace reprezentativní podle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště a vzdělání, 347 respondentů tvořili podnikatelé (majitelé, spolumajitelé, vyšší řídící pracovníci firem s obratem nad 100 miliónů ročně). Polovina každé cílové skupiny byla nasbírána jinou metodou (CAWI = online dotazování,  CATI= telefonické dotazování). Výzkum realizovala GfK Czech pro společnost Ernst & Young.

 

Zdroj: GfK

 

soutez_casestudy

Foto: © milkovasa - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?