Hlavní navigace

České prvenství: u nás je více evropských společností než ve zbylé EU

21. 9. 2011

Sdílet

Za boomem „eséček“ je možnost mít ve vedení třetinu osob než je povinné u akciové společnosti.

Letošek potvrzuje enormní zájem českých podnikatelů o evropské společnosti. Od ledna v Česku vzniklo 137 evropských společností (SE), ve všech ostatních zemích EU dohromady jen 35. V EU sídlí 871 Evropských společností, z toho 481 (55 %) v České republice. Dle průzkumu Společnosti Online, společnosti působící v oblasti prodeje ready-made firem, stojí za nákupní horečkou především možnost dosadit do vedení méně osob, než v případě akciové společnosti. Podnikatelé ušetří personální náklady a omezí okruh lidí, kteří mají přístup k citlivým informacím o podnikání.

Původně evropské společnosti (Societas Europaea, zkráceně SE) vznikaly kvůli expanzi do zahraničí a zájmu o prestižní právní formu. Tyto důvody však za jejich překvapivou koncentrací v ČR nestojí. „Z průzkumu provedeného mezi klienty vyplynulo, že pro 54 % zájemců je hlavním motivem pořízení evropské společnosti možnost obsadit vedení pouze dvěma osobami. U akciové společnosti musejí být ve vedení nejméně čtyři, v praxi nejčastěji šest osob. Najít dostatek lidí, kteří mají absolutní důvěru, považují podnikatelé za značný problém. Méně lidí ve vedení také znamená nižší personální náklady,“ říká obchodní ředitelka Společnosti Online Mária Ščamburová.

 

Čemu se chtějí čeští podnikatelé vyhnout

Průzkum proběhl mezi 184 klienty Společnosti Online, kteří evropskou společnost zakoupili, nebo její nákup zvažují realizovat v letošním roce. Druhým důvodem v pořadí zájmu byla prestižní právní forma, která byla nejdůležitější pro 25 % klientů. Třetím důvodem v pořadí byly možnosti daňové optimalizace (12 %), čtvrtým získání větší anonymity vlastníka (7 %) a poslední příčku zaujala možnost přesunout firmu do zahraničí (2 %).

Zájem klientů o jednotlivé oblasti dle Márie Ščamburové přesně vykresluje, čemu se chtějí čeští podnikatelé vyhnout. Dle českého práva musí mít akciová společnost nejméně tříčlennou dozorčí radu, která má povinnost, v rámci kontrolní činnosti, nahlížet do všech dokladů a záznamů o podnikatelské činnosti, včetně účetnictví. Představenstvo, které řídí společnost, musí mít také alespoň tři členy. Pouze v případě jediného akcionáře lze mít jednočlenné představenstvo. „V představenstvu jsou většinou majitelé společnosti, problémovější je obsazování dozorčích rad. V nich často figurují příbuzní majitelů, protože podnikatelé se obávají vynesení citlivých informací. Loajalita se mnohdy nenosí ani v dozorčích radách a podnikatelé předpokládají, že rodinný příslušník jejich důvěru nezradí,“ upozorňuje Mária Ščamburová.

Relativně nízká poptávka po evropské společnosti jako nástroji daňové optimalizace a zvýšení anonymity vlastníka je způsobena tím, že, oba kroky lze provést také u akciových společností a společností s ručením omezeným. „Z výsledků průzkumu je také zřejmé, že přesídlení evropské společnosti do zahraničí podnikatelé vnímají jako příliš náročný proces. Pro mnohé je praktičtější odkoupit zahraniční SE ve Velké Británii nebo na Kypru a skrze ni kontrolovat podnikání v České republice,“ vysvětluje Viktor Hába, daňový analytik společnosti Akont.

Podle Márie Ščamburové, obchodní ředitelky Společnosti Online vzniká naprostá většina evropských společností odkupem ready-made firmy. „Založení evropské společnosti je pro většinu podnikatelů příliš složité a nákladné. V praxi jej podstupují jen velcí hráči, kteří mají dostatečné kapacity pro zvládnutí celého procesu. V Česku jde o výjimky,“ dodává Mária Ščamburová. Příponu SE, má ve svém názvu řada významných společností. Například automobilka Porsche, stavební kolos Strabag, Tchibo nebo poradenská společnost Deloitte. Z českých společností patří mezi nejznámější skupina KKCG, RPG Industries nebo developerská společnost FINEP.

 

Vývoj počtu evropských společností ve vybraných zemích EU:

Země

10/2009

07/2010

01/2011

08/2011

ČR

180

287

344

481

Německo

109

136

158

171

Slovensko

2

22

28

35

V. Británie

19

23

26

22

EU celkem

431

605

699

871

 

Hlavní rozdíly mezi akciovou společností a Evropskou společností:

 

Akciová společnost

Evropská společnost

Minimální základní kapitál

2 000 000 Kč, rozloženo na akcie

120 000 Eur, rozloženo na akcie

Minimální počet osob ve vedení

4 v případě jediného akcionáře

6 při dvou a více akcionářích

2 v případě dualistického modelu řízení

Anonymita majitelů

Absolutní v případě akcií na doručitele. Ty mají nejistou perspektivu a působí velmi nedůvěryhodně

Možná v ostatních případech, může působit nedůvěryhodně (typicky vlastnický podíl offshore společností)

Vhodnou volbou sídla společnosti lze zajistit nejen anonymitu vlastnictví, ale také skrytí vlastnické struktury před veřejností.

Není ohrožena důvěryhodnost

Přesun sídla společnosti

Do jiné země nelze sídlo přesunout bez ztráty právní kontinuity (likvidace)

Administrativně náročné, ale možné přesunout kamkoli v rámci EU

Závislost na úřadech a zákonech

Zcela podléhá právnímu prostředí mateřské země

V případě přesunu do zahraničí možnost snížení daní, obtížnější kontrola ze strany úřadů

Prestiž

Prestižní v rámci České republiky

Prestižní v rámci EU, prestiž lze posílit přesunem do zahraničí

Proces založení

Středně náročný

Velmi náročný, v praxi většinou řeší specializované společnosti

 

___________________________________________________________________________

soutez_casestudy

Zdroj: Společnosti Online s.r.o.

 

Byl pro vás článek přínosný?