Hlavní navigace

Podniky se chtějí školit hlavně v pracovněprávní oblasti

20. 7. 2012

Sdílet

 Autor: © alphaspirit - Fotolia.com
Firemní sféra má zájem vzdělávat se v oblasti pracovněprávních vztahů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v sociálním dialogu. Poptávaná je mzdová problematika. Menší zájem je o měkké dovednosti.

Výše uvedené poznatky vyplývají ze závěrů před nedávnem konané konference Svazu průmyslu a dopravy ČR pod názvem „Regiony v centru dění“, která se uskutečnila v Brně za účasti desítek podnikatelů. Zmíněné závěry jsou podloženy zkušenostmi z 315 seminářů a dalších akcí, jimiž za uplynulé dva roky prošlo více jak sedm a půl tisíce zástupců firem. Vzdělávání bylo umožněno díky projektu Udržitelnost sociálního dialogu, jehož jediným realizátorem je Svaz prostřednictvím sedmi regionálních zastoupení.

 

Měkké dovednosti se podceňují...

Zhruba polovina účastníků z řad členských firem projevila při nabídce vzdělávání největší zájem o pracovněprávní vztahy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci či sociální dialog. Například jen zákoníku práce a jeho novelizaci bylo podle Jitky Hejdukové, ředitelky Sekce zaměstnavatelské SP ČR, věnováno 44 vzdělávacích akcí. Poměrně vysoká poptávka posluchačů byla o tématiku BOZP, zahrnující oblast pracovních úrazů, vyhodnocení rizik, prevence, psychologie BOZP i pracovně lékařských služeb. Vzdělávání se týkala také cestovních náhrad, řešení sporů v pracovním právu, poskytování pracovních benefitů aj.

To, co také ocenili zástupci firem, bylo vzdělávání v oblasti mezd. Zaujala více jak čtvrtinu účastníků vzdělávacích pořadů. Školení o měkkých dovednostech prošla jen zhruba desetina účastníků kursů. Mimo toho zdokonalování na PC využily 4 % účastníků vzdělávání.

Například regionální zastoupení SP ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina zajistilo pro svých 200 členských firem v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu více než pět desítek akcí, jichž se zúčastnilo přes 1 200 účastníků. „Nejvyhledávanějšími tématy, podobně jako i v ostatních regionech České republiky, patřila zejména témata spojená s novelou zákoníku práce a jejím uplatňováním v pracovněprávních vztazích, problematika nelegálního zaměstnávání, podpora odborného školství či zaměstnávání cizinců,“ uvedla Ilona Staňková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro tyto dva kraje.

 

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?